My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Ocena redakcji:

140 zł premii za założenie konta osobistego i dwóch lokat (do 2,5%) w Toyota Banku

Krystian Chlebek
Krystian Chlebek
Przedsiębiorca, informatyk, od ponad 7 lat związany z rynkiem finansów osobistych. Lubi realizować ambitne projekty, które pozytywnie służą szerszej grupie odbiorców.
140 zł premii za założenie konta osobistego i dwóch lokat (do 2,5%) w Toyota Banku
Źródło: strona promocji

W swojej najnowszej promocji Toyota Bank zachęca nowych klientów do założenia rachunku osobistego Konto Jedyne oraz otwarcia dwóch lokat terminowych (na 2,5% i 2,0%) na łączną kwotę min. 8 tys. zł. Za spełnienie tych warunków bank oferuje premię w wysokości 140 zł. O połowę mniej zdobyć mogą dotychczasowi klienci banku. W ich przypadku warunkiem jest jedynie otwarcie dwóch lokat oraz utrzymanie przez 30 dni odpowiednio wysokiego salda swoich rachunków.

Akcja łączy się z innymi ofertami promocyjnymi Toyota Banku. Sprawdźmy zatem, ile można zyskać i przede wszystkim - czy to się w ogóle opłaca.

Kto może wziąć udział w promocji?

W akcji promocyjnej organizowanej przez Toyota Bank i spółkę Agora mogą wziąć udział wszystkie pełnoletnie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Promocja skierowana jest zarówno dla dotychczasowych, jak i nowych klientów banku.

Poprzez dotychczasowych klientów banku rozumiemy tu wszystkie osoby, które założyły Konto Jedyne w ramach którejkolwiek z poprzednich akcji promocyjnych Agory i Toyota Banku. Jeśli więc ktoś posiada inny produkt finansowy w tej instytucji, klasyfikowany będzie również jako nowy klient.

Ważne! W akcji otrzymasz również jednorazowy zwrot opłaty za prowadzenie Konta Jedynego w kwocie 20 zł, o ile spełnisz poniższe warunki.

O nagrody w promocji można ubiegać się do 3 kwietnia 2018 roku.

Jak otrzymać 140 zł premii? – oferta dla nowych klientów

W celu zdobycia tytułowej premii należy spełnić następujące warunki:

 1. Do 3 kwietnia 2018 zarejestrować się jako uczestnik promocji. Rejestracja wiąże się z podaniem danych osobowych, a także numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 2. Złożyć wniosek o otwarcie Konta Jedynego w Toyota Banku, a następnie zawrzeć z bankiem ramową umowę o konto. Uwaga – wniosek o konto składamy klikając opcję „Nie mam Konta Jedynego w Toyota Banku”.
 3. Wyrazić zgody na otrzymywanie od banku informacji o charakterze marketingowym a także na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celach objętych regulaminem promocji.
 4. Do 16 kwietnia 2018 roku za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej założyć co najmniej jedną Lokatę Sprint na 180 dni, wpłacając na nią minimum 3000 zł, oraz co najmniej jedną Lokatę Plus na 9 miesięcy na kwotę przynajmniej 5000 zł.
 5. Warunkiem otrzymania premii jest utrzymanie otwartych lokat przez co najmniej 90 dni od daty założenia każdej z nich.

Jak otrzymać 70 zł premii? – oferta dla dotychczasowych klientów

O nagrodę ubiegać się mogą także dotychczasowi klienci banku. W ich przypadku stawiane warunki prezentują się następująco:

 1. Do 3 kwietnia 2018 zarejestrować się jako uczestnik promocji. Rejestracja wiąże się z podaniem naszych danych osobowych, a także numeru telefonu oraz adres e-mail.
 2. Posiadać zgody na otrzymywanie od banku informacji o charakterze marketingowym a także na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celach objętych regulaminem promocji.
 3. Do 16 kwietnia 2018 roku za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej założyć co najmniej jedną Lokatę Sprint na 180 dni, wpłacając na nią minimum 3000 zł, oraz co najmniej jedną Lokatę Plus na 9 miesięcy na kwotę przynajmniej 5000 zł. Warunkiem otrzymania premii jest utrzymanie wyżej wymienionych lokat przez co najmniej 90 dni od daty ich założenia.
 4. Przez co najmniej 30 dni od założenia obu lokat utrzymać saldo na posiadanych rachunkach i lokatach o 8000 zł przekraczające stan z 13 marca 2018 roku.

Przykładowo - jeśli 13 marca 2018 roku na naszym rachunku osobistym znajdowało się 5 000 zł, a następnie 20 marca 2018 roku otworzyliśmy po jednej: Lokacie Sprint (na kwotę 3000 zł) i Lokacie Plus (na kwotę 5000 zł), to do 19 kwietnia 2018 roku łączne saldo środków trzymanych w Toyota Banku nie może spaść poniżej 13 000 zł.

Warunki wydania nagrody

Ustalenie prawa do nagrody będzie miało miejsce 3 sierpnia 2018 roku. O przyznaniu premii bank poinformuje uczestników w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez nich podczas rejestracji w promocji. Po otrzymaniu wiadomości każdy laureat do 10 sierpnia 2018 powinien zalogować się do aplikacji i uzupełnić w niej swoje dane osobowe oraz podać numer Konta jedynego w Toyota Banku, na który zostanie przekazana premia.

Wypłata nagród nastąpi do 23 sierpnia 2018 roku w formie uznania rachunku bankowego uczestnika promocji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nagrody zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uwaga - jeśli do tego dnia Konto Jedyne w Toyota Banku zostanie zamknięte, nagroda nie zostanie wypłacona.

200 zł dodatkowej premii w programie poleceń

Oprócz nagród za założenie rachunku osobistego oraz otwarcie dwóch lokat terminowych uczestnicy promocji mogą otrzymać także nawet 200 zł dodatkowej premii za skuteczne polecenie produktów Toyota Banku innym osobom.

Aby otrzymać tę dodatkową premię, należy:

 1. Na stronie promocji wygenerować kod promocyjny i przekazać go osobie polecanej.
 2. Jeśli osoba polecona użyje tego kodu podczas rejestracji w promocji, a następnie wywiąże się z jej warunków - tj. otworzy konto osobiste w Toyota Banku (jeśli jest nowym klientem) i założy po jednej lokacie Sprint i Plus - polecający otrzyma 50 zł dodatkowej nagrody.

Każdy polecający może polecić łącznie 4 osoby. W związku z tym maksymalna wysokość możliwej do otrzymania premii wynosi 200 zł.

Lokata Sprint i Lokata Plus

Lokata Sprint na 180 dni to - jak sama nazwa wskazuje - depozyt zakładany na okres 6 miesięcy. Jego oprocentowanie to 2,50% w skali roku. Każdy uczestnik promocji może założyć od jednej do dziesięciu tego typu lokat, a kwota pojedynczego depozytu może wynieść od 3 000 do 13 000 zł.

Lokata plus to depozyt, który możemy założyć na okres od 1 do 36 miesięcy, a jego oprocentowanie w zależności od czasu trwania wynosi od 0,50% do 2,75%. Minimalna kwota, jaką możemy wpłacić, to 5000 zł. Uwaga: uczestnicy promocji zobligowania są do otwarcia Lokaty Plus na 9 miesięcy, której oprocentowanie wynosi 2,00% w skali roku.

Konto Jedyne w Toyota Banku

Konto Jedyne to sztandarowy rachunek w ofercie Toyota Banku. Oto jego parametry:

 • 0 zł za otwarcie rachunku,
 • 2,49 zł – miesięczna opłata za prowadzenie konta (opłaty unikniemy, jeśli w danym miesiącu dokonamy transakcji kartą na łączną kwotę min. 400 zł),
 • 0 zł – za wydanie o obsługę karty debetowej,
 • 0 zł – za krajowe przelewy w systemie ELIXIR,
 • 0 zł – za trzy pierwsze w danym miesiącu wypłaty z bankomatów (kolejne wypłaty kosztują 4,50 zł).

W opisanej wyżej promocji zyskasz 20 zł jednorazowo z tytułu zwrotu opłaty za prowadzenie Konta Jedynego. Warunkiem jest utrzymanie obu promocyjnych lokat do dnia ich zapadalności. Więcej informacji na temat tego rachunku znajdziesz w tej analizie Konta Jedynego.

Ile można zyskać w promocji Toyota Banku?

Oprócz premii oferowanej przez organizatora promocji oraz ewentualnych nagród w programie poleceń uczestnicy akcji zarobią także na posiadanych lokatach. Poniżej prezentujemy wyliczenia tego, ile można na nich zyskać:

Nazwa Lokaty Wpłacona kwota Oprocentowanie Czas trwania lokaty Naliczone odsetki
Lokata Sprint 3 000 zł 2,50% 180 dni 29,96 zł
Lokata Plus 5 000 zł 2,00% 9 miesięcy 60,75 zł
Łącznie: 90,71 zł

W sumie, po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych, możliwe do uzyskania odsetki wyniosą 90,71 zł. A kiedy do tego doda się jeszcze promocyjną premię, łączny zysk netto uczestnika będzie równy aż 230,71 zł (w przypadku nowych klientów) lub 160,71 zł (w przypadku dotychczasowych klientów).

W scenariuszu utrzymania obu lokat do końca okresu umownego, gdyby nowy klient Toyota Banku chciał zarobić analogiczną kwotę na standardowej 9-miesięcznej lokacie bankowej, musiałby znaleźć depozyt, którego oprocentowanie wyniosłoby aż 4,52% w skali roku. Natomiast w przypadku dotychczasowych klientów oprocentowanie lokaty musiałoby wynosić 3,36%.

W tym miejscu należy dodać, że na opisane lokaty w Toyota Banku możemy oczywiście wpłacić większe kwoty i dzięki temu zarobić na nich więcej odsetek. Jeśli natomiast zamkniemy posiadane depozyty przed osiągnięciem terminu zapadalności, otrzymamy odpowiednio:

 • Lokata Plus – 10% odsetek naliczonych do dnia zerwania lokaty
 • Lokata Sprint – brak wypłacanych odsetek w przypadku przedwczesnego zerwania lokaty

Naszym zdaniem

Promocja Toyota Banku stanowi niezłą okazję do otwarcia niedrogiego w użytkowaniu konta osobistego, a także założenia sobie dwóch wysoko oprocentowanych lokat. Spełniając te warunki, otrzymamy premię w wysokości aż 140 zł. Bank nie zapomniał przy tym o swoich dotychczasowych klientach. W ich przypadku do zdobycia jest 70 zł premii, a wymogiem jest jedynie otwarcie dwóch lokat terminowych oraz utrzymanie przez 30 dni od ich założenia odpowiednio wysokiego salda rachunków prowadzonych przez Toyota Bank. Ponadto uczestnicy akcji otrzymają 20 zł z tytułu zwrotu opłaty za prowadzenie Konta Jedynego.

Jeśli dla kogoś 140 zł (lub 70 zł) nagrody to za mało, aby zainteresować się udziałem w promocji, być może przekona go dodatkowe 200 zł, które można otrzymać w programie poleceń. Aby otrzymać całą tę kwotę, wystarczy jedynie skutecznie zarekomendować produkty Toyota Banku czterem wybranym osobom. A jeśli będzie ich mniej, to za każdego poleconego i tak otrzymamy po 50 zł premii.

Podsumowując – całkowita premia dla nowych klientów banku może wynieść aż 340 zł, natomiast w przypadku osób, które korzystają już z usług Toyota Banku, do zgarnięcia jest w sumie 270 zł.

Ocena redakcji:

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin promocji „Zarabiaj z duetem korzyści – edycja 3”

O banku

Toyota Bank Polska jest kojarzony głównie z marką samochodów, jednak jego działalność jest znacznie szersza niż tylko udzielanie kredytów. Bank prowadzi również konta osobiste i oszczędnościowe oraz szczególnie dba o swoich obecnych klientów, organizując promocje swoich produktów. Wśród lokat Toyota Banku można wyróżnić depozyty ze standardową, jak i dzienną kapitalizacją odsetek.

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Komentarze