My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Lokaty Aion Bank

Aion Bank

Aion Bank to belgijska instytucja finansowa, założona w 2014 r. przez Wojciecha Sobiraja. Posiada licencję Narodowego Banku Belgii i Europejskiego Banku Centralnego. W Polsce działa poprzez Oddział za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 maja 2021 r. Deklaruje pełną integrację z polskim systemem płatniczym oraz stosuje polskie numery IBAN dla prowadzonych rachunków bieżących.

Aion Bank

Aion Bank świadczy swoje usługi wyłącznie za pomocą kanałów elektronicznych, nie posiadając samodzielnych placówek stacjonarnych. Klienci banku mogą skorzystać z 3 różnych pakietów usług - Planu Light, Planu Smart oraz Planu All Inclusive - różniących się ceną oraz zakresem dostępnych produktów. Model biznesowy Aion Banku opiera się na subskrypcjach (klient dostaje w ramach abonamentu określony zestaw bezpłatnych funkcjonalności). Wśród oferowanych produktów znajdują się również m.in. atrakcyjnie oprocentowane konta oszczędnościowe, a także szeroka gama produktów inwestycyjnych.

Aion Bank nie podlega bezpośrednio Komisji Nadzoru Finansowego ani Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, jednak wszyscy deponenci są objęci systemem ochrony depozytów przez belgijski Fundusz Gwarancyjny - Fonds de Garantie pour les services publics / Het Garantiefonds. Zakres ochrony obejmuje środki do 100 tys. euro lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej w odniesieniu do każdego klienta.

Z belgijskim Funduszem Gwarancyjnym można skontaktować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej w języku francuskim, niemieckim oraz angielskim.

Aktualności