My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Aktualna sytuacja na rynku lokat - maj 2019

Ostatnia aktualizacja: 2019.05.09

Stopy procentowe

06.06.2018

1,50% Referencyjna
2,50% Lombardowa
0,50% Depozytowa
1,75% Redyskonta weksli

Inflacja

Na koniec kwietnia 2019 roku średnie oprocentowanie lokat bankowych oferowanych osobom fizycznym wynosiło 1,49%.

Rosnąca inflacja i spadek oprocentowania - to dwie najgorsze rzeczy, jakie mogą przytrafić się osobom oszczędzającym na lokatach. Niestety obie zdarzyły się jednocześnie w zakończonym niedawno kwietniu! W wyniku cięć w ofertach BGŻ Optima, Getin Banku i Idea Banku, średnie oprocentowanie depozytów obniżyło sie aż o 7 punktów bazowych (do 1,49%). Jednocześnie wzrost cen w gospodarce okazał się znacznie wyższy od oczekiwanego. Według wstępnych szacunków GUS, w kwietniu poziom inflacji wyniósł 2,20%, co było efektem przede wszystkim drożejącej żywności. W konsekwencji statystyczna lokata bankowa po uwzględnieniu podatku i rosnących cen przyniesie jej posiadaczowi stratę wynoszącą blisko 1%. 

W tym wszystkim znaleźć można jednak pewien pozytyw. W opinii analityków i inwestorów, tak wysoka inflacja może sprawić, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na znacznie szybsze podniesienie stóp procentowych (do niedawno pierwszej podwyżki oczekiwano najwcześniej wiosną 2020 roku). Obecnie spekuluje się, że jeśli w maju dynamika cen jakoś istotnie nie wyhamuje, stopy pójdą w górę już jesienią tego roku. Dla oszczędzających oznaczałoby to, że oprocentowanie lokat oferowanych przez banki poszłoby w górę. Jak mocno? Wszystko zależy od skali podwyżek przeprowadzonych przez NBP. Zgodnie z naszymi ostrożnymi szacunkami mogłoby to być jednak co najmniej 20-40 punktów bazowych (a więc średnia wzrosłaby do 1,70-1,90%, a najlepsze oferty mogłyby dobić do 4,5% w skali roku).

Jak liczymy realne oprocentowanie lokat bankowych?

Przy wyliczaniu realnego zysku z lokaty bierzemy pod uwagę obowiązujący w Polsce podatek od zysków kapitałowych oraz aktualny poziom inflacji. Stosowaną metodologię wyjaśniliśmy na poniższym przykładzie:
- przeciętne oprocentowanie lokat bankowych w grudniu 2018 roku wyniosło 1,53%;
- po uwzględnieniu podatku Belki wyniosło 1,24%;
- według GUS poziom inflacji w grudniu 2018 roku wynosił 1,10% (przy obliczeniach zakładamy, że taki sam poziom utrzyma się także przez cały kolejny rok);
- realne zyski w skali rocznej od depozytów trzymanych w tamtym okresie w bankach wynosiły przeciętnie 0,14%.

Uwaga – do lutego 2018 roku posługiwaliśmy się danymi na temat przeciętnego oprocentowania depozytów w polskich bankach sporządzanymi przez NBP. Od marca 2018 roku korzystamy z własnych wyliczeń, obejmujących wszystkie lokaty terminowe znajdujące się w danym momencie w ofercie polskich banków komercyjnych (a także wybranych banków spółdzielczych). Nasza baza danych liczy ponad 600 pozycji lokat terminowych.

Więcej o obliczaniu realnego zysku z lokaty piszemy w tym artykule.

Aby obliczyć zysk z lokaty, przejdź do naszego kalkulatora zysku z lokat bankowych.

Skazani na niskie odsetki z lokat?

Choć w naszych cyklicznych raportach zwracamy uwagę na pewne pozytywne tendencje, to wnikliwy obserwator z pewnością szybko zorientuje się, że od długiego czasu na rynku lokat tak naprawdę niewiele się zmienia. Średnie oprocentowanie depozytów już od kilku lat przebywa w wąskim przedziale wynoszącym 1,45%-1,60%. Nieco większym wahaniom podlega inflacja, jednak odchylenia względem długoterminowej średniej mieszczą się w zakresie +/- 1%. Innymi słowy - większość odnotowywanych przez nas zmian to jedynie kosmetyka. Jak jednak napisaliśmy przed chwilą - prawdopodobieństwo tego, że wkrótce dojdzie do większego ruchu jest obecnie całkiem spore. 

Za takim scenariuszem przemawia nie tylko rosnąca inflacja, ale rónież analiza wypowiedzi poszczególnych członków RPP. Wprawdzie jej przewodniczący - Adam Glapiński - jak mantrę powtarza, że obecny poziom stóp procentowych jest według niego optymalny, ale coraz częściej pojawiają się głosy, że podniesienie kosztu pieniądza to tylko kwestia czasu. Wśród osób wypowiadających się w takim jastrzębim tonie jest m.in. Eugeniusz Gatnar. Niedawno zasugorwał on, że widzi możliwość złożenia wniosku o podniesienie stóp jeszcze w tym roku. Gatnarowi wtórują także Kamil Zubelewicz ("stopy procentowe powinny być wyższe") oraz Jerzy Osiatyński ("nie wykluczam, że podwyżka będzie konieczna już w połowie 2019 roku"). Trzeba jednak zaznaczyć, że jeśli podwyżka by nastąpiła, to raczej nie byłaby ona zbyt duża - dziś mówi się raczej o symoblicznym podniesieniu stóp o 25, maksymalnie 50 punktów bazowych (stopa referencyjna wzrosłaby do 1,75%-2,00%).

Jak prognozujemy oprocentowanie lokat w przyszłości?
Nasze prognozy dotyczące oprocentowania lokat bankowych powstają w oparciu o prognozy NBP dotyczące poziomu inflacji, aktualną ofertę depozytową banków oraz wykorzystując metodę ekstrapolacji trendów. Szacunki sporządzamy na trzy miesiące w przód.

Sprawdź, w jaki sposób stopy procentowe wpływają na zysk z lokaty.

W jakie dokładnie lokaty inwestować?

W świetle negatywnych danych na temat inflacji i średniego oprocentowania bankowych lokat, wybór odpowiedniego depozytu ma kluczowe znacznie dla naszego przyszłego zysku. Mimo, że przeciętna dla całego rynku to niespełna 1,50%, to w ofertach banków znaleźć możemy także znacznie atrakcyjniejsze propozycje. Atrakcyjną grupę stanowi dziś segment lokat średnio- i długoterminowych, które zakładane są na okres od 6 miesiecy do 2 lat. Oprocentowanie najlepszych tego typu depozytów przekracza 3,00%. Jest to więc blisko dwukrotnie więcej niż średnia dla całego rynku i - co najważniejsze - wartość, która pozwala na "pokonanie" rosnących cen oraz podatku od zysków kapitałowych.

Zgodnie ze stosowaną przez nas metodologią, aby lokata po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych oraz inflacji przyniosła nam realny zysk, jej aktualne oprocentowanie powinno przekraczać 2,72% rocznie.

Drugą opcją, którą rekomendujemy oszczędzającym, jest rozejrzenie się za krótkoterminową lokatą o czasie trwania od 1 do 6 miesięcy, a następnie po jej zakończeniu otwarcie kolejnego takiego depozytu. Co prawda taka strategia wymaga od nas pewnego nakładu pracy (głównie na wyszukanie najlepszych ofert), ale jest to doskonała szansa na przetrwanie rynkowej posuchy. W przypadku wielu tego typu ofert wypłacane odsetki przekraczają 3,0%, a w niektórych przypadkach (np. oferty dla nowych klientów) sięgają 4,0% rocznie.

Dowiedz się, jakie są najkorzystniejsze lokaty aktualnie oferowane przez banki

Natomiast jeśli ktoś w poszukiwaniu najlepszej oferty nie chce co kilka miesięcy przenosić pieniędzy z banku do banku, powinien wybrać lokatę o zmiennym oprocentowaniu. Odsetki, które można zarobić na tego typu depozycie, uzależnione są zazwyczaj od aktualnego poziomu stóp procentowych. Jeśli te pójdą w górę - wyższe będą także zyski jego posiadacza.

Na koniec przypominamy, że na bieżąco monitorujemy rynek lokat bankowych; jeżeli chcesz wybrać najlepszą dla siebie ofertę, sprawdź nasz aktualny ranking lokat bankowych lub skorzystaj z nowoczesnej porównywarki.

Źródła:

1. Komunikat po kwietniowym posiedzeniu RPP

2. Marcowa projekcja NBP dotycząca poziomu inflacji i tempa wzrostu polskiej gospodarki

3. Szybki szacunek inflacji w kwietniu 2019

4. Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w IV kwartale 2018 roku

Komentarze