Aktualna sytuacja na rynku lokat - kwiecień 2018

Ostatnia aktualizacja: 2018.04.05

Stopy procentowe

05.03.2015

1,50% Referencyjna
2,50% Lombardowa
0,50% Depozytowa
1,75% Redyskonta weksli

Inflacja

Coraz więcej lokat przynosi realne zyski. Główny powód – malejąca inflacja

Przeciętne oprocentowanie lokat terminowych dla osób fizycznych wyniosło w lutym 2018 roku 1,55% i był to najwyższy wynik od 12 miesięcy. Jednocześnie poziom inflacji obniżył się do najniższego poziomu od listopada 2016 roku i wyniósł 1,40%. Dzięki temu coraz więcej osób zaczęło osiągać na swoich lokatach realne zyski.

W ostatnim czasie sytuacja na polskim rynku depozytów bankowych obserwowana jest stopniowa poprawa sytuacji. Średnie oprocentowanie lokat rośnie już od trzech kwartałów, chociaż trzeba przyznać, że skala zwyżek jak na razie nie jest zbyt imponująca. Według danych obejmujących luty 2018 roku statystyczny depozyt oferował oprocentowanie rzędu 1,55% i było to o niespełna 0,10 p.p. więcej niż minimum obserwowane latem ubiegłego roku.

Większe znaczenie dla portfeli oszczędzających miała w ostatnim czasie inflacja. Jej poziom dotarł jesienią 2017 roku do 2,50% rocznie. Na szczęście dla posiadaczy lokat w kolejnych miesiącach dynamika cen wyraźnie wyhamowała, a odczyt z lutego mówi o inflacji CPI r/r równej 1,40%.

Dane na temat oprocentowania lokat oraz inflacji oznaczają, że statystyczny depozyt po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych przynosi jego posiadaczowi stratę rzędu 0,14%. Z jednej strony nie jest to powód do zadowolenia. Jednak z drugiej, realna strata z pieniędzy trzymanych na lokacie okazała się być w lutym najniższa od prawie półtora roku (patrz wykres poniżej). Teraz wystarczy, że inflacja jeszcze trochę przyhamuje, a oszczędzający znów będą mogli cieszyć się realnymi zyskami.

Powody do umiarkowanego optymizmu daje także przegląd aktualnej oferty depozytowej w poszczególnych bankach. Na rynku bez trudu znajdziemy lokaty oprocentowane na 3,0% lub więcej. Tak wysokie odsetki pozwalają nie tylko „pokonać” inflację i podatek „Belki”, ale również osiągnąć całkiem sensowny zysk. Więcej na ten temat piszemy w dalszej części naszego raportu.

Jak liczymy realne oprocentowanie lokat bankowych?

Przy wyliczaniu realnego zysku z lokaty bierzemy pod uwagę obowiązujący w Polsce podatek od zysków kapitałowych oraz aktualny poziom inflacji. Stosowaną metodologię wyjaśniliśmy na poniższym przykładzie:
- przeciętne oprocentowanie lokat bankowych w grudniu 2016 roku wyniosło 1,60%;
- po uwzględnieniu podatku Belki wyniosło 1,30%;
- według GUS poziom inflacji w grudniu 2016 roku wynosił 0,80% (przy obliczeniach zakładamy, że taki sam poziom utrzyma się także przez cały kolejny rok);
- realne zyski w skali rocznej od depozytów trzymanych w tamtym okresie w bankach wynosiły przeciętnie 0,49%.

Więcej o obliczaniu realnego zysku z lokaty piszemy w tym artykule.

Aby obliczyć zysk z lokaty przejdź do naszego kalkulatora zysku z lokat bankowych.

Skazani na niskie odsetki z lokat?

Niestety niewiele wskazuje na to, aby w ciągu najbliższego roku odsetki z lokat jakoś istotnie poszły w górę. Wszystko z powodu aktualnej polityki pieniężnej prowadzonej przez RPP, która już od wielu miesięcy konsekwentnie utrzymuje stopy procentowe na historycznych minimach. Jednocześnie niewiele wskazuje na to, aby ta sytuacja miała się w najbliższym czasie diametralnie zmienić.

W komunikacie po marcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej możemy przeczytać, że „obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego rozwoju”. Dodatkowo sam prezes RPP – Adam Glapiński w niedawnej wypowiedzi dla mediów podkreślił, że „nie widzi na razie powodów do podnoszenia stóp procentowych”.

Jak prognozujemy oprocentowanie lokat w przyszłości?
Nasze prognozy dotyczące oprocentowania lokat bankowych powstają w oparciu o aktualną projekcję NBP dotyczącą poziomu inflacji, danych na temat nowo zawieranych umów depozytowych oraz wykorzystując metodę ekstrapolacji trendów. Szacunki sporządzamy na trzy miesiące w przód.

Sprawdź, w jaki sposób stopy procentowe wpływają na zysk z lokaty.

Czynnikami, które mogłyby skłonić Radę Polityki Pieniężnej do zmiany stóp procentowych, mogłyby być: rosnąca inflacja, wysoka dynamika polskiego PKB oraz sytuacja w globalnej gospodarce.

Jeśli chodzi o inflację, to lutowy odczyt wyniósł tylko 1,4% i był najniższym od prawie półtora roku. Jednocześnie zgodnie z najnowszymi prognozami NBP jej poziom przez najbliższe trzy-cztery kwartały pozostanie w okolicach 2%. Inflacja nie jest więc czynnikiem, który wymuszałby obecnie na RPP jakiekolwiek ruchy związane z podnoszeniem stóp procentowych.

Nieco inaczej jest jeśli chodzi o drugi czynnik, czyli dynamikę PKB. W IV kwartale 2017 roku tempo wzrostu gospodarczego naszego kraju przekroczyło 5% i było najwyższe od blisko dziesięciu lat. Jeśli tak szybkie tempo utrzyma się także w najbliższym czasie, w celu uniknięcia zjawiska tzw. przegrzewania gospodarki RPP mógłaby zwiększyć koszt pieniądza. To z kolei powinno przełożyć się na wzrost oprocentowania bankowych lokat. Problem w tym, że najnowsze prognozy mówią o stopniowym spadku dynamiki PKB do poziomu poniżej 4%. Innymi słowy – gospodarka powinna uregulować się sama, a żadne przegrzanie jej w najbliższym czasie nie grozi.

Zgodnie ze stosowaną przez nas metodologią, aby lokata po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych oraz inflacji przyniosła nam realny zysk, jej aktualne oprocentowanie powinno przekraczać 1,73% rocznie.

Nie bez znaczenia jest tu także globalna sytuacja makroekonomiczna. W ostatnim czasie polityka monetarna w strefie euro oraz przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych przybiera coraz bardziej jastrzębi charakter. Oznacza to, że tamtejsi bankierzy centralni zaczynają stopniowo podnosić stopy procentowe (USA) lub przynajmniej ograniczać ich dalsze luzowanie (strefa euro). Jeśli tym torem poszłaby także Polska, oznaczałoby to podniesienie stóp już w ciągu najbliższych 3-4 kwartałów.

Trzymając się jednak faktów – w ciągu najbliższego półrocza wyższe zyski dla posiadaczy lokat wydają są mało prawdopodobne. Jak zdążyliśmy wspomnieć, RPP nie widzi obecnie powodów do podnoszenia stóp procentowych, a najnowsze odczyty kluczowych czynników makroekonomicznych (inflacja, PKB, inwestycje) wskazują na to, że w najbliższym czasie raczej w tej materii niewiele się zmieni.

A teraz dobra wiadomość, o której zdążyliśmy wspomnieć na wstępie. Mimo, że średnio oprocentowanie lokat wynosi niewiele powyżej 1,5%, to na rynku znaleźć można sporo depozytów, których o oprocentowanie sięga 2,5 do 3,0%, a po spełnieniu prostych warunków jak np. otwarcie konta w danym banku - nawet 4,0%.

W jakie dokładnie lokaty inwestować?

Jedną z możliwości, dzięki której uchronimy nasze pieniądze przed inflacją lub przynajmniej zminimalizujemy jej negatywny wpływ jest wybranie lokaty średnio- lub długoterminowej, zakładanej na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Oprocentowanie najlepszych tego typu depozytów przekracza aktualnie 3,00%. Jest to więc blisko dwukrotnie więcej niż średnia dla całego rynku i co najważniejsze - pozwala na osiągnięcie całkiem niezłego realnego zysku. 

Drugą opcją, którą rekomendujemy oszczędzającym jest rozejrzenie się za krótkoterminową lokatą o czasie trwania od 1 do 5 miesięcy, a następnie po jej zakończeniu otwarcie kolejnej takiej lokaty. Co prawda taka strategia wymaga od nas pewnego nakładu pracy (głównie na wyszukanie najlepszych ofert), ale jest to doskonała szansa na przetrwanie rynkowej posuchy. W przypadku wielu tego typu ofert wypłacane odsetki przekraczają 3,0%, a w niektórych przypadkach (np. dla nowych klientów) sięgają 4,0% rocznie.

Natomiast jeśli ktoś w poszukiwaniu najlepszej oferty nie chce co kilka miesięcy przenosić pieniędzy z banku do banku, powinien wybrać lokatę o zmiennym oprocentowaniu. Odsetki, które można zarobić na tego typu depozycie, uzależnione są zazwyczaj od aktualnego poziomu stóp procentowych. Jeśli te pójdą w górę - wyższe będą także zyski jej posiadacza.

Na koniec przypominamy, że na bieżąco monitorujemy rynek lokat bankowych; a jeżeli chcesz wybrać najlepszą dla siebie lokatę, sprawdź nasz aktualny ranking lokat bankowych.

Komentarze