My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Aktualna sytuacja na rynku lokat - kwiecień 2019

Ostatnia aktualizacja: 2019.04.04

Stopy procentowe

06.06.2018

1,50% Referencyjna
2,50% Lombardowa
0,50% Depozytowa
1,75% Redyskonta weksli

Inflacja

Na koniec marca 2019 roku średnie oprocentowanie lokat oferowanych osobom fizycznym wyniosło 1,56%. W porównaniu do lutego oznacza to symboliczny spadek o 1 punkt bazowy.

Znacznie gorszą wiadomością okazały się natomiast dane o inflacji. Według szybkiego szacunku GUS ceny w marcu wzrosły o 1,7% i był to wynik blisko dwukrotnie wyższy niż ten ze stycznia i o połowę większy od lutowego. Przy założeniu, że taka sama dynamika inflacji utrzymałaby się także w kolejnych 12 miesiącach, do osiągnięcia realnego zysku konieczne jest znalezienie lokaty oferującej przynajmniej 2,10%. Jeśli będzie to mniej - podatek "Belki" oraz rosnące ceny sprawią, że po roku oszczędzania za tę samą kwotę pieniędzy kupimy mniej produktów, niż gdybyśmy wydali je od razu. Marcowy odczyt idealnie wpisuje się w najnowszą prognozę NBP, zgodnie z którą przez dużą część roku inflacja wyniesie właśnie 1,7%.

Jak liczymy realne oprocentowanie lokat bankowych?

Przy wyliczaniu realnego zysku z lokaty bierzemy pod uwagę obowiązujący w Polsce podatek od zysków kapitałowych oraz aktualny poziom inflacji. Stosowaną metodologię wyjaśniliśmy na poniższym przykładzie:
- przeciętne oprocentowanie lokat bankowych w grudniu 2018 roku wyniosło 1,53%;
- po uwzględnieniu podatku Belki wyniosło 1,24%;
- według GUS poziom inflacji w grudniu 2018 roku wynosił 1,10% (przy obliczeniach zakładamy, że taki sam poziom utrzyma się także przez cały kolejny rok);
- realne zyski w skali rocznej od depozytów trzymanych w tamtym okresie w bankach wynosiły przeciętnie 0,14%.

Uwaga – do lutego 2018 roku posługiwaliśmy się danymi na temat przeciętnego oprocentowania depozytów w polskich bankach sporządzanymi przez NBP. Od marca 2018 roku korzystamy z własnych wyliczeń, obejmujących wszystkie lokaty terminowe znajdujące się w danym momencie w ofercie polskich banków komercyjnych (a także wybranych banków spółdzielczych). Nasza baza danych liczy ponad 600 pozycji lokat terminowych.

Więcej o obliczaniu realnego zysku z lokaty piszemy w tym artykule.

Aby obliczyć zysk z lokaty, przejdź do naszego kalkulatora zysku z lokat bankowych.

Skazani na niskie odsetki z lokat?

Choć w naszych cyklicznych raportach zwracamy uwagę na pewne pozytywne tendencje, to wnikliwy obserwator z pewnością szybko zorientuje się, że od długiego czasu na rynku lokat tak naprawdę niewiele się zmienia. Średnie oprocentowanie depozytów już od kilku lat przebywa w wąskim przedziale wynoszącym 1,45%-1,60%. Nieco większym wahaniom podlega inflacja, jednak odchylenia względem długoterminowej średniej mieszczą się w zakresie +/- 1%. Innymi słowy - większość odnotowywanych przez nas zmian to jedynie kosmetyka. Niestety, jak na razie niewiele wskazuje na to, aby w najbliższym czasie sytuacja miała się jakoś znacznie poprawić. Wszystko z powodu aktualnej polityki pieniężnej prowadzonej przez RPP, która już od wielu miesięcy konsekwentnie utrzymuje stopy procentowe na historycznych minimach.

Co gorsza, jak wynika z wypowiedzi większości członków Rady, te minima utrzymają się najpewniej aż do końca tego roku, a nawet jeszcze dłużej. Prezes NBP - Adam Glapiński - podczas konferencji prasowej po zakończeniu styczniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej zasugerował, że stopy mogą pozostać niezmienione nawet do 2022 r.! Wśród członków RPP znaleźć można jednak również osoby o bardziej jastrzębim nastawieniu. Jedną z nich jest Eugeniusz Gatnar, który zasugerował niedawno możliwość złożenia wniosku o podniesienie stóp jeszcze w tym roku. Niemniej zmiana byłaby raczej symboliczna, a nowy poziom stóp mógłby sięgnąć raptem 1,75%. Gatnarowi wtóruje Kamil Zubelewicz, który uważa, że "stopy procentowe powinny być wyższe".

Jak prognozujemy oprocentowanie lokat w przyszłości?
Nasze prognozy dotyczące oprocentowania lokat bankowych powstają w oparciu o prognozy NBP dotyczące poziomu inflacji, aktualną ofertę depozytową banków oraz wykorzystując metodę ekstrapolacji trendów. Szacunki sporządzamy na trzy miesiące w przód.

Sprawdź, w jaki sposób stopy procentowe wpływają na zysk z lokaty.

Silnym wsparciem dla słów Gatnara i Zubelewicza mogłyby okazać się: rosnąca inflacja, wysoka dynamika polskiego PKB oraz sytuacja w globalnej gospodarce.

Jeśli chodzi o inflację, to w ostatnich miesiącach obserwujemy jej stopniowe wyhamowywanie z poziomu 2,00% w lipcu do 1,2% obecnie (dla przypomnienia - cel inflacyjny NBP mieści się w przedziale 1,50% - 2,50%). Co prawda, jak już wspomnieliśmy, najnowsze prognozy NBP pokazują, że pod koniec dekady wzrost cen może zbliżyć się do 3,00%, jednak na daną chwilę jest jeszcze zbyt wcześnie, aby RPP musiała podejmować jakiekolwiek ruchy związane z podnoszeniem stóp procentowych.

Nieco inaczej jest, jeśli chodzi o drugi czynnik, czyli dynamikę PKB. W IV kwartale 2018 roku polska gospodarka nadal rozwijała się w bardzo wysokim tempie, wynoszącym 4,9% w skali roku. Jeśli tak wysoka dynamika utrzyma się także w najbliższym czasie, w celu uniknięcia zjawiska tzw. przegrzewania gospodarki RPP mogłaby zwiększyć koszt pieniądza. To z kolei powinno przełożyć się na wzrost oprocentowania bankowych lokat. Problem w tym, że najnowsze prognozy mówią o stopniowym spadku dynamiki PKB do poziomu poniżej 4%. Innymi słowy – gospodarka powinna uregulować się sama, a żadne przegrzanie jej w najbliższym czasie nie grozi.

Zgodnie ze stosowaną przez nas metodologią, aby lokata po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych oraz inflacji przyniosła nam realny zysk, jej aktualne oprocentowanie powinno przekraczać 2,10% rocznie.

W kontekście poziomu stóp procentowych w Polsce nie bez znaczenia jest także globalna sytuacja makroekonomiczna. W ostatnim czasie polityka monetarna w strefie euro oraz przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych przybiera coraz bardziej jastrzębi charakter. Oznacza to, że tamtejsi bankierzy centralni zaczynają stopniowo podnosić stopy procentowe (USA) lub przynajmniej ograniczać ich dalsze luzowanie (strefa euro). Jeśli tym torem poszłaby także Polska, oznaczałoby to podniesienie stóp już w ciągu najbliższych 3-4 kwartałów.

Trzymając się jednak faktów – do końca 2019 roku znacząco wyższe zyski dla posiadaczy lokat wydają są bardzo mało prawdopodobne. Jak zdążyliśmy wspomnieć, RPP nie widzi obecnie powodów do podnoszenia stóp procentowych, a najnowsze odczyty kluczowych czynników makroekonomicznych (inflacja, PKB, inwestycje) wskazują na to, że w najbliższym czasie raczej w tej materii niewiele się zmieni.

W jakie dokładnie lokaty inwestować?

Jedną z możliwości, dzięki której uchronimy nasze pieniądze przed inflacją lub przynajmniej zminimalizujemy jej negatywnym wpływ, jest wybranie lokaty średnio- lub długoterminowej, zakładanej na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Oprocentowanie najlepszych tego typu depozytów przekracza aktualnie 3,00%. Jest to więc blisko dwukrotnie więcej niż średnia dla całego rynku i - co najważniejsze - pozwala na osiągnięcie całkiem niezłego realnego zysku.

Drugą opcją, którą rekomendujemy oszczędzającym, jest rozejrzenie się za krótkoterminową lokatą o czasie trwania od 1 do 6 miesięcy, a następnie po jej zakończeniu otwarcie kolejnego takiego depozytu. Co prawda taka strategia wymaga od nas pewnego nakładu pracy (głównie na wyszukanie najlepszych ofert), ale jest to doskonała szansa na przetrwanie rynkowej posuchy. W przypadku wielu tego typu ofert wypłacane odsetki przekraczają 3,0%, a w niektórych przypadkach (np. oferty dla nowych klientów) sięgają 4,0% rocznie.

Dowiedz się, jakie są najkorzystniejsze lokaty aktualnie oferowane przez banki

Natomiast jeśli ktoś w poszukiwaniu najlepszej oferty nie chce co kilka miesięcy przenosić pieniędzy z banku do banku, powinien wybrać lokatę o zmiennym oprocentowaniu. Odsetki, które można zarobić na tego typu depozycie, uzależnione są zazwyczaj od aktualnego poziomu stóp procentowych. Jeśli te pójdą w górę - wyższe będą także zyski jego posiadacza.

Na koniec przypominamy, że na bieżąco monitorujemy rynek lokat bankowych; jeżeli chcesz wybrać najlepszą dla siebie ofertę, sprawdź nasz aktualny ranking lokat bankowych lub skorzystaj z nowoczesnej porównywarki.

Źródła:

1. Komunikat po lutowym posiedzeniu RPP

2. Listopadowa projekcja NBP dotycząca poziomu inflacji i tempa wzrostu polskiej gospodarki

3. Szybki szacunek inflacji w marcu 2019

4. Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w IV kwartale 2018 roku

Komentarze