My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Aktualna sytuacja na rynku lokat - luty 2020

Ostatnia aktualizacja: 2020.02.12

Stopy procentowe

06.06.2018

1,50% Referencyjna
2,50% Lombardowa
0,50% Depozytowa
1,75% Redyskonta weksli

Inflacja

Na koniec stycznia 2020 roku średnie oprocentowanie lokat oferowanych przez polskie banki komercyjne osobom fizycznym wzrosło do 1,33%. Wciąż jednak jest to wynik o zaledwie 0,03 p.p. wyższy od historycznego minimum odnotowanego miesiąc wcześniej.

Wzrost średniego oprocentowania na rynku lokat to w największym stopniu zasługa Idea Banku, Nest Banku oraz InBanku, które to w ostatnich tygodniach nieznacznie zwiększyły wysokość oferowanych przez siebie odsetek. Mimo wzrostów, warunki do oszczędzania na bankowych depozytach wciąż pozostają mało atrakcyjne. Największym problemem jest bowiem wysoka inflacja. W grudniu 2019 roku - dość nieoczekiwanie - jej poziom wzrósł do 3,4%. Danych za styczeń 2020 roku nie mamy (GUS w lutym wyjątkowo nie publikuje szybkiego szacunku inflacji za styczeń). Jednak według ekspertów ceny w pierwszym miesiącu roku mogły wzrosnąć o przynajmniej 3,5%, a gdyby podeprzeć się prognozami Banku Handlowego - mogło to być ponad 4%. I chociaż w kolejnych miesiącach oczekiwane jest systematyczne hamowanie, to jednak nie będzie to zbyt silne spowolnienie. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej na przełomie roku przez NBP, średnie oczekiwania inflacyjne na 2020 rok kształtują się na poziomie 3,3%.

Dla naszych oszczędności oznacza to mniej więcej tyle, że lokaty, zamiast źródłem zysków, staną się powodem strat. Dlaczego? Przy inflacji równej 3,3% potrzebujemy depozytu oferującego bagatela - 4,07%, żeby po opłaceniu podatku "Belki" i uwzględnieniu rosnących kosztów życia przynajmniej zachować realną wartość nabywczą naszych pieniędzy. Problem w tym, że obecnie najwyżej oprocentowane depozyty pozwalają zarobić jedynie 4,0% w skali roku. Aktualnie jedyna nadzieja na realne zyski to udział w cyklicznych akcjach promocyjnych banków (dowiedz się więcej), kupno obligacji skarbowych indeksowanych inflacją (dowiedz się więcej) lub też zainwestowanie w bardziej ryzykowne instrumenty, które to jednak nie dają gwarancji osiągniętej stopy zwrotu (dowiedz się więcej).

Jak prognozujemy oprocentowanie lokat w przyszłości?
Nasze prognozy dotyczące oprocentowania lokat bankowych powstają w oparciu o prognozy NBP dotyczące poziomu inflacji, aktualną ofertę depozytową banków oraz wykorzystując metodę ekstrapolacji trendów. Szacunki sporządzamy na trzy miesiące w przód.

Sprawdź, w jaki sposób stopy procentowe wpływają na zysk z lokaty.

Na pocieszenie - przy tak wysokiej inflacji wyraźnie rośnie prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych. Już odczyt za grudzień 2019 roku wypadł tylko minimalnie poniżej dopuszczalnego przez RPP pasma wahań (przypominamy - cel inflacyjny wynosi 2,5% z dopuszczalnym odchyleniem +/- 1%). Jeśli więc prognozy na najbliższe miesiące się sprawdzą i inflacja jeszcze choćby minimalnie wzrośnie, Rada Polityki Pieniężnej może być zmuszona do podniesienia stóp. A to z kolei sprawi, że zyski na lokatach bankowych i innych produktach gwarantujących stały przychód odsetkowy (obligacje, fundusze rynku pieniężnego, konta oszczędnościowe) wystrzelą w górę. Jak mocnego wzrostu należy oczekiwać? To wszystko zależy od skali potencjalnych podwyżek dokonanych przez RPP. Wystarczy już jednak niewielki wzrost o 50 pkt bazowych, aby oprocentowanie najlepszych lokat sięgnęło 4,50%. Byłby to zarazem poziom umożliwiający osiągnięcie realnego zysku z naszej inwestycji. 

Jak liczymy realne oprocentowanie lokat bankowych?

Przy wyliczaniu realnego zysku z lokaty bierzemy pod uwagę obowiązujący w Polsce podatek od zysków kapitałowych oraz aktualny poziom inflacji. Stosowaną metodologię wyjaśniliśmy na poniższym przykładzie:
- przeciętne oprocentowanie lokat bankowych w grudniu 2018 roku wyniosło 1,53%;
- po uwzględnieniu podatku Belki wyniosło 1,24%;
- według GUS poziom inflacji w grudniu 2018 roku wynosił 1,10% (przy obliczeniach zakładamy, że taki sam poziom utrzyma się także przez cały kolejny rok);
- realne zyski w skali rocznej od depozytów trzymanych w tamtym okresie w bankach wynosiły przeciętnie 0,14%.

Uwaga – do lutego 2018 roku posługiwaliśmy się danymi na temat przeciętnego oprocentowania depozytów w polskich bankach sporządzanymi przez NBP. Od marca 2018 roku korzystamy z własnych wyliczeń, obejmujących wszystkie lokaty terminowe znajdujące się w danym momencie w ofercie polskich banków komercyjnych (a także wybranych banków spółdzielczych). Nasza baza danych liczy ponad 600 pozycji lokat terminowych.

Sprawdź, jak obliczyć zysk z lokaty.

Aby obliczyć zysk z lokaty, przejdź do naszego kalkulatora zysku z lokat bankowych.

W jakie dokładnie lokaty inwestować?

W świetle negatywnych danych na temat inflacji i średniego oprocentowania bankowych lokat, wybór odpowiedniego depozytu ma dla naszych pieniędzy kluczowe znaczenie. Mimo że przeciętna dla całego rynku to zaledwie 1,30%, to, jak zasygnalizowaliśmy na wstępie, w ofertach banków znaleźć możemy także znacznie atrakcyjniejsze propozycje. Interesującą grupę stanowi dziś segment lokat średnio- i długoterminowych, które zakładane są na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Oprocentowanie najlepszych tego typu depozytów przekracza 3,50%. Jest to więc blisko dwukrotnie więcej niż średnia dla całego rynku i - co najważniejsze - wartość, która pozwala w dużej mierze zabezpieczyć nasze pieniądze przed negatywnym wpływem inflacji oraz podatku od zysków kapitałowych. 

Zgodnie ze stosowaną przez nas metodologią, aby lokata po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych oraz inflacji przyniosła nam realny zysk, jej aktualne oprocentowanie powinno przekraczać 4,19% rocznie.

Drugą opcją, którą rekomendujemy oszczędzającym, jest rozejrzenie się za krótkoterminową lokatą o czasie trwania od 1 do 6 miesięcy, a następnie po jej zakończeniu otwarcie kolejnego takiego depozytu. Co prawda taka strategia wymaga od nas pewnego nakładu pracy (głównie na wyszukanie najlepszych ofert), ale jest to doskonała szansa na przetrwanie rynkowej posuchy. W przypadku wielu tego typu ofert wypłacane odsetki przekraczają 3,0%, a w niektórych przypadkach (np. oferty dla nowych klientów) sięgają 4,0% rocznie.

Dowiedz się, jakie są najkorzystniejsze lokaty aktualnie oferowane przez banki

Oczywiście ktoś może powiedzieć, że trzymanie pieniędzy na lokacie w obecnych realiach jest pozbawione sensu. Owszem - zyski nawet na najlepszych depozytach nie wyrównają nam kosztów związanych z podatkiem "Belki" i inflacją. Jednak z drugiej strony, trzymanie pieniędzy na nieoprocentowanym koncie osobistym lub w przysłowiowej skarpecie będzie miało jeszcze gorszy skutek. Podatku od zysków kapitałowych wprawdzie unikniemy, ale za to inflacja uderzy w nasze pieniądze z całym impetem. Jeśli więc nie mamy innej lepszej alternatywy na zagospodarowanie naszych oszczędności - wpłacenie ich na lokatę będzie zdecydowanie "mniejszym złem" niż trzymanie ich w gotówce lub na zwykłym ROR-rze. 

Na koniec przypominamy, że na bieżąco monitorujemy rynek lokat bankowych; jeżeli chcesz wybrać najlepszą dla siebie ofertę, sprawdź nasz aktualny ranking lokat bankowych lub skorzystaj z nowoczesnej porównywarki.

Źródła:

1. Komunikat po styczniowym posiedzeniu RPP

2. Listopadowa projekcja NBP dotycząca poziomu inflacji i tempa wzrostu polskiej gospodarki

3. Szybki szacunek inflacji w grudniu 2019

Komentarze