My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Aktualna sytuacja na rynku lokat - listopad 2019

Ostatnia aktualizacja: 2019.11.14

Stopy procentowe

06.06.2018

1,50% Referencyjna
2,50% Lombardowa
0,50% Depozytowa
1,75% Redyskonta weksli

Inflacja

Na koniec października 2019 roku średnie oprocentowanie lokat dla osób fizycznych spadło do 1,36%. To najniższy wynik w historii. 

W naszym poprzednim raporcie dotyczącym sytuacji na rynku lokat pisaliśmy, że najgorsze jest już prawdopodobnie za nami. Delikatne podwyżki oprocentowanie w takich bankach jak Idea Bank czy Getin Bank, a do tego wejście na rynek nowego gracza (poznaj szczegóły) zdawały się zwiastować lepsze czasy dla oszczędzających. Niestety wygląda na to, że nasz optymizm był przedwczesny. W październiku oprocentowanie wielu lokat poszło "pod nóż". Na rynku brakło też jakiś większych nowości. W efekcie średnie oprocentowanie depozytów oferowanym osobom fizycznym obniżyło się do najniższego poziomu w historii - 1,36% (1,10% po uwzględnieniu podatku "Belki"). 

Delikatnych powodów do optymizmu dostarczają jednak najnowsze dane o inflacji. Według szybkiego szacunku GUS, w październiku ceny rosły w tempie 2,5% w skali roku. Wprawdzie to znacznie wyższy poziom niż długoterminowa średnia. Jednak z drugiej wynik wyraźnie niższy niż ten obserwowany latem tego roku i zarazem rezultat o wiele niższy od prognoz NBP (według centralnej projekcji NBP jesienią 2019 roku ceny w naszym kraju miały rosnąć w tempie 3,0-3,2%).

Dzięki temu, że inflacja odpuściła dziś znacznie łatwiej o znalezienie depozytu, który będzie w stanie zapewnić nam realny zysk. Aktualnie potrzebne do tego jest oprocentowanie wynoszące przynajmniej 3,00% (w naszej porównywarce lokat znajdziecie przynajmniej 12 takich lokat). Jeśli jednak nie zrobimy odpowiedniej selekcji i wybierzemy ofertę z niższym oprocentowaniem - musimy liczyć się z tym, że nasze pieniądze stracą na wartości. Przy obecnym tempie wzrostu cen (zakładamy, że poziom inflacji z października utrzyma się przez cały okres oszczędzania) statystyczna lokata skończy się realną stratą wynoszącą 1,36%.

Jak liczymy realne oprocentowanie lokat bankowych?

Przy wyliczaniu realnego zysku z lokaty bierzemy pod uwagę obowiązujący w Polsce podatek od zysków kapitałowych oraz aktualny poziom inflacji. Stosowaną metodologię wyjaśniliśmy na poniższym przykładzie:
- przeciętne oprocentowanie lokat bankowych w grudniu 2018 roku wyniosło 1,53%;
- po uwzględnieniu podatku Belki wyniosło 1,24%;
- według GUS poziom inflacji w grudniu 2018 roku wynosił 1,10% (przy obliczeniach zakładamy, że taki sam poziom utrzyma się także przez cały kolejny rok);
- realne zyski w skali rocznej od depozytów trzymanych w tamtym okresie w bankach wynosiły przeciętnie 0,14%.

Uwaga – do lutego 2018 roku posługiwaliśmy się danymi na temat przeciętnego oprocentowania depozytów w polskich bankach sporządzanymi przez NBP. Od marca 2018 roku korzystamy z własnych wyliczeń, obejmujących wszystkie lokaty terminowe znajdujące się w danym momencie w ofercie polskich banków komercyjnych (a także wybranych banków spółdzielczych). Nasza baza danych liczy ponad 600 pozycji lokat terminowych.

Sprawdź jak obliczyć zysk z lokaty.

Aby obliczyć zysk z lokaty, przejdź do naszego kalkulatora zysku z lokat bankowych.

Zyski z lokat pójdą w górę?

Na łamach naszego portalu już od dłuższego czasu spekulujemy o możliwości podniesienia stóp procentowych przez RPP. Gdyby tak rzeczywiście się stało, oprocentowanie bankowych lokat niemal natychmiast poszłoby w górę. O ile dokładnie? To wszystko zależy od tego jak bardzo w górę poszłyby stopy. Wystarczy już niewielka podwyżka o 25-50 punktów bazowych, aby na rynku zaroiło się od lokat oferujących przynajmniej 3% zysku rocznie (najlepsze depozyty mogłyby oferować nawet 4,5%). Niestety na daną chwilę nie wiadomo, kiedy (i czy w ogóle) RPP zdecyduje się na taki ruch. Głównym powodem wstrzymania przed podwyżkami jest słabnąca koniunktura w polskiej gospodarce (sprawdź jak w ostatnich latach zmieniała się dynamika PKB Polski). Zgodnie z teorią - przy spadającej dynamice PKB lepszym wyjściem jest pozostawienie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie lub jeśli zajdzie taka potrzeba - nawet ich obniżenie.

Polski bank centralny czeka więc na rozwój sytuacji. Jeśli sytuacja się unormuje, celem stłumienia inflacji najprawdopodobniej w najbliższych kwartałach podniesie stopy. Jeśli jednak spowolnienie przeciągnie się w czasie - na podwyżki stóp, a tym samym na wyższe od setki z lokat nie mamy co liczyć.

Jak prognozujemy oprocentowanie lokat w przyszłości? 
Nasze prognozy dotyczące oprocentowania lokat bankowych powstają w oparciu o prognozy NBP dotyczące poziomu inflacji, aktualną ofertę depozytową banków oraz wykorzystując metodę ekstrapolacji trendów. Szacunki sporządzamy na trzy miesiące w przód.

Sprawdź, w jaki sposób stopy procentowe wpływają na zysk z lokaty.

W jakie dokładnie lokaty inwestować?

W świetle negatywnych danych na temat inflacji i średniego oprocentowania bankowych lokat bardzo istotna staje się właściwa selekcja dostępnych ofert depozytowych. Jak pisaliśmy na wstępie - aktualnie tuzin lokat oferuje oprocentowanie na poziomie 3,00% lub wyższym, a takich na których zarobimy przynajmniej 2,5% jest aż 30. Wyjątkowo atrakcyjną grupę stanowi dziś segment lokat średnio- i długoterminowych, które zakładane są na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Oprocentowanie najlepszych tego typu depozytów przekracza 3,50%. Jest to więc prawie 3-krotnie więcej niż średnia dla całego rynku i - co najważniejsze - wartość, która pozwala na ochronienie swoich pieniędzy przed negatywnym wpływem inflacji oraz podatku od zysków kapitałowych.

Zgodnie ze stosowaną przez nas metodologią, aby lokata po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych oraz inflacji przyniosła nam realny zysk, jej aktualne oprocentowanie powinno przekraczać 3,00% rocznie.

Drugą opcją, którą rekomendujemy oszczędzającym, jest rozejrzenie się za krótkoterminową lokatą o czasie trwania od 1 do 6 miesięcy, a następnie po jej zakończeniu otwarcie kolejnego takiego depozytu. Co prawda taka strategia wymaga od nas pewnego nakładu pracy (głównie na wyszukanie najlepszych ofert), ale jest to doskonała szansa na przetrwanie rynkowej posuchy. W przypadku wielu tego typu ofert wypłacane odsetki przekraczają 3,0%, a w niektórych przypadkach (np. oferty dla nowych klientów) sięgają 4,0% rocznie.

Dowiedz się, jakie są najkorzystniejsze lokaty aktualnie oferowane przez banki

Natomiast jeśli ktoś w poszukiwaniu najlepszej oferty nie chce co kilka miesięcy przenosić pieniędzy z banku do banku, powinien wybrać lokatę o zmiennym oprocentowaniu. Odsetki, które można zarobić na tego typu depozycie, uzależnione są zazwyczaj od aktualnego poziomu stóp procentowych. Jeśli te pójdą w górę - wyższe będą także zyski jego posiadacza.

Na koniec przypominamy, że na bieżąco monitorujemy rynek lokat bankowych; jeżeli chcesz wybrać najlepszą dla siebie ofertę, sprawdź nasz aktualny ranking lokat bankowych lub skorzystaj z nowoczesnej porównywarki.

Źródła:

1. Komunikat po wrześniowym posiedzeniu RPP

2. Lipcowa projekcja NBP dotycząca poziomu inflacji i tempa wzrostu polskiej gospodarki

3. Szybki szacunek inflacji we wrześniu 2019

Komentarze