My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Aktualna sytuacja na rynku lokat - październik 2019

Ostatnia aktualizacja: 2019.10.01

Stopy procentowe

06.06.2018

1,50% Referencyjna
2,50% Lombardowa
0,50% Depozytowa
1,75% Redyskonta weksli

Inflacja

Na koniec września 2019 roku średnie oprocentowanie lokat oferowanych przez polskie banki komercyjne wynosiło 1,39%. To wynik tylko o 0,01 p.p. wyższy od historycznego minimum odnotowanego w sierpniu.

Po sześciu spadkowych miesiącach, oprocentowanie bankowych lokat wreszcie przestało maleć. Spora w tym zasługa debiutanta na polskim rynku, czyli BFF Banking Group. Ten mający włoskie korzenie bank, zaoferował klientom atrakcyjną paletę długoterminowych lokat, których oprocentowanie sięga nawet 4% w skali roku (poznaj szczegóły). Ale i w innych bankach dostrzegliśmy pewne oznaki przesilenia. Dobrym przykładem jest tu Idea Bank w którym już od kilku tygodni nie obserwowaliśmy żadnych poważniejszych ruchów (ten zastój poprzedzony był wielomiesięczną serią cięć oferowanego oprocentowania). 

Pewnej ulgi oszczędzającym dostarczają też najnowsze dane na temat inflacji. Według szybkiego szacunku GUS we wrześniu przeciętny poziom cen było o 2,6% wyższy niż 12 miesięcy wcześniej. Wprawdzie to nadal sporo, ale z drugiej strony wyraźnie mniej niż w poprzednich dwóch miesiącach, kiedy to odnotowaliśmy inflację równą 2,9%. 

Bessa wciąż trwa

Niezależnie od tych optymistycznych wątków aktualny obraz rynku lokat nie zachęca do oszczędzania. Średnie oprocentowanie bankowych depozytów jest bliskie historycznemu minimum. Do tego mierzymy się z dość wyraźnym wzrostem cen w gospodarce. Efekt tego jest taki, że statystyczna lokata przynosi dziś realną stratę na poziomie przeszło 1,4%. A żeby przynajmniej zachować siłę nabywczą naszych pieniędzy potrzebujemy depozytu oprocentowanego na minimum 3,2% w skali roku (pamiętajmy tu o konieczności odprowadzenia podatku "Belki"). 

Na szczęście przy umiejętnym doborze ofert, sztuka (to w obecnej sytuacji chyba adekwatne słowo) zarobienia pieniędzy na lokacie może się udać. Najwyżej oprocentowane depozyty, jakie możecie znaleźć w naszym rankingu zapewniają 4% zysku. Oprócz nich coraz częściej na rynku pojawiają się promocyjne oferty stanowiące np. kombinację lokaty i konta oszczędnościowego. Dobrym tego przykładem jest niedawno opisywana przez nas oferta Alior Banku, gdzie oprócz lokaty na 3% możemy otrzymać także 200 zł premii gotówkowej. To w zależności od posiadanej przez nas kwoty przekłada się na efektywne oprocentowanie na poziomie przynajmniej 4,80%.

Jak liczymy realne oprocentowanie lokat bankowych?

Przy wyliczaniu realnego zysku z lokaty bierzemy pod uwagę obowiązujący w Polsce podatek od zysków kapitałowych oraz aktualny poziom inflacji. Stosowaną metodologię wyjaśniliśmy na poniższym przykładzie:
- przeciętne oprocentowanie lokat bankowych w grudniu 2018 roku wyniosło 1,53%;
- po uwzględnieniu podatku Belki wyniosło 1,24%;
- według GUS poziom inflacji w grudniu 2018 roku wynosił 1,10% (przy obliczeniach zakładamy, że taki sam poziom utrzyma się także przez cały kolejny rok);
- realne zyski w skali rocznej od depozytów trzymanych w tamtym okresie w bankach wynosiły przeciętnie 0,14%.

Uwaga – do lutego 2018 roku posługiwaliśmy się danymi na temat przeciętnego oprocentowania depozytów w polskich bankach sporządzanymi przez NBP. Od marca 2018 roku korzystamy z własnych wyliczeń, obejmujących wszystkie lokaty terminowe znajdujące się w danym momencie w ofercie polskich banków komercyjnych (a także wybranych banków spółdzielczych). Nasza baza danych liczy ponad 600 pozycji lokat terminowych.

Więcej o obliczaniu realnego zysku z lokaty piszemy w tym artykule.

Aby obliczyć zysk z lokaty, przejdź do naszego kalkulatora zysku z lokat bankowych.

Odsetki z lokat pójdą mocno w górę?

Na łamach naszego portalu już od dłuższego czasu spekulujemy o możliwości podniesienia stóp procentowych przez RPP. Gdyby tak rzeczywiście się stało, oprocentowanie bankowych lokat niemal natychmiast poszłoby w górę. O ile dokładnie? To wszystko zależy od tego jak bardzo w górę poszłyby stopy. Wystarczy już niewielka podwyżka o 25-50 punktów bazowych, aby na rynku zaroiło się od lokat oferujących przynajmniej 3% zysku rocznie (najlepsze depozyty mogłyby oferować nawet 4,5%). Niestety na daną chwilę nie wiadomo, kiedy (i czy w ogóle) RPP zdecyduje się na taki ruch. Głównym powodem wstrzymania przed podwyżkami jest słabnąca koniunktura w polskiej gospodarce (sprawdź jak w ostatnich latach zmieniała się dynamika PKB Polski). Zgodnie z teorią - przy spadającej dynamice PKB lepszym wyjściem jest pozostawienie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie lub jeśli zajdzie taka potrzeba - nawet ich obniżenie.

Na daną chwilę polski bank centralny czeka więc na rozwój sytuacji. Jeśli sytuacja się unormuje, celem stłumienia inflacji najprawdopodobniej w najbliższych kwartałach podniesie stopy. Jeśli jednak spowolnienie przeciągnie się w czasie - na podwyżki stóp, a tym samym na wyższe od setki z lokat nie mamy co liczyć.

Jak prognozujemy oprocentowanie lokat w przyszłości? 
Nasze prognozy dotyczące oprocentowania lokat bankowych powstają w oparciu o prognozy NBP dotyczące poziomu inflacji, aktualną ofertę depozytową banków oraz wykorzystując metodę ekstrapolacji trendów. Szacunki sporządzamy na trzy miesiące w przód.

Sprawdź, w jaki sposób stopy procentowe wpływają na zysk z lokaty.

W jakie dokładnie lokaty inwestować?

W świetle negatywnych danych na temat inflacji i średniego oprocentowania bankowych lokat bardzo istotna staje się właściwa selekcja dostępnych ofert depozytowych. Mimo, że przeciętna dla całego rynku to zaledwie 1,39%, to w ofertach banków znaleźć możemy także znacznie korzystniejsze propozycje. Atrakcyjną grupę stanowi dziś segment lokat średnio- i długoterminowych, które zakładane są na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Oprocentowanie najlepszych tego typu depozytów przekracza 3,50%. Jest to więc prawie 3-krotnie więcej niż średnia dla całego rynku i - co najważniejsze - wartość, która pozwala na ochronienie swoich pieniędzy przed negatywnym wpływem inflacji oraz podatku od zysków kapitałowych.

Zgodnie ze stosowaną przez nas metodologią, aby lokata po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych oraz inflacji przyniosła nam realny zysk, jej aktualne oprocentowanie powinno przekraczać 3,21% rocznie.

Drugą opcją, którą rekomendujemy oszczędzającym, jest rozejrzenie się za krótkoterminową lokatą o czasie trwania od 1 do 6 miesięcy, a następnie po jej zakończeniu otwarcie kolejnego takiego depozytu. Co prawda taka strategia wymaga od nas pewnego nakładu pracy (głównie na wyszukanie najlepszych ofert), ale jest to doskonała szansa na przetrwanie rynkowej posuchy. W przypadku wielu tego typu ofert wypłacane odsetki przekraczają 3,0%, a w niektórych przypadkach (np. oferty dla nowych klientów) sięgają 4,0% rocznie.

Dowiedz się, jakie są najkorzystniejsze lokaty aktualnie oferowane przez banki

Natomiast jeśli ktoś w poszukiwaniu najlepszej oferty nie chce co kilka miesięcy przenosić pieniędzy z banku do banku, powinien wybrać lokatę o zmiennym oprocentowaniu. Odsetki, które można zarobić na tego typu depozycie, uzależnione są zazwyczaj od aktualnego poziomu stóp procentowych. Jeśli te pójdą w górę - wyższe będą także zyski jego posiadacza.

Na koniec przypominamy, że na bieżąco monitorujemy rynek lokat bankowych; jeżeli chcesz wybrać najlepszą dla siebie ofertę, sprawdź nasz aktualny ranking lokat bankowych lub skorzystaj z nowoczesnej porównywarki.

Źródła:

1. Komunikat po wrześniowym posiedzeniu RPP

2. Lipcowa projekcja NBP dotycząca poziomu inflacji i tempa wzrostu polskiej gospodarki

3. Szybki szacunek inflacji we wrześniu 2019

Komentarze