My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Bank Pekao S.A. przejmuje Idea Bank – już 3 stycznia 2021 r.

Justyna Kalicińska
Justyna Kalicińska
Doktorantka o szerokich zainteresowaniach. W serwisie pełni rolę redaktora oraz jest odpowiedzialna za utrzymywanie aktualnych danych.
Bank Pekao S.A. przejmuje Idea Bank – już 3 stycznia 2021 r.

Przymusowa restrukturyzacja Idei od 3 stycznia 2021

BFG na swojej stronie internetowej informuje, że „ze względu na złą sytuację kapitałową Idea Bank S.A., wszczął jego przymusową restrukturyzację”. Swoją decyzję tłumaczy zaistnieniem przesłanek, które zobowiązują go do takiego kroku. Chodzi tu przede wszystkim o zagrożenie upadłością Idea Banku oraz konieczność dbania o stabilność sektora finansowego. Ponadto BFG uznał, że działania Idea Banku nie pozwolą „we właściwym czasie” zagrożenia upadłością uniknąć, choć Idea przedstawiała wcześniej plany naprawcze (wszystkie zostały odrzucone).

Idea Bank od ponad roku notuje dodatnie wyniki finansowe (zob. komunikat finansowy banku), jednak w opinii Funduszu wypracowany zysk pozostaje dalece niewystarczający. BFG powołuje się na wyliczenia niezależnego podmiotu (PwC Advisory sp. z o.o.), z których wynika, że kapitały własne Idea Banku wynoszą minus 482,8 mln zł, a bank nie dysponuje aktywami wystarczającymi na pokrycie jego zobowiązań. O sytuacji Idea Banku pisaliśmy przed rokiem: Czy pieniądze klientów Idea Banku nadal są bezpieczne?

Najbardziej zaskakujący jest styl, w jakim BFG przeprowadził restrukturyzację; ostatni dzień roku i wejście nowego kierownictwa po kilku dniach wolnych zapewne da się jakoś rozsądnie wytłumaczyć, ale takie działanie wywołuje fatalne wrażenie. I raczej niewiele pomoże tu oficjalny komunikat, głoszący, że „działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prowadzone są w porozumieniu z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego: Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów oraz Narodowym Bankiem Polskim. O przymusowej restrukturyzacji informowana jest też Komisja Europejska oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego”.

Co restrukturyzacja oznacza dla klientów Idea Banku?

Klienci Idea Banku mogą jednak świętować Nowy Rok spokojnie. Formalnie staną się klientami Pekao S.A. już 3 stycznia, ale w związku z restrukturyzacją nie muszą podejmować żadnych działań.

Bankowość internetowa i mobilna będą działały bez żadnych zmian, podobnie jak obsługa w placówkach (w poniedziałek, 4 stycznia, oddziały czynne będą od godz. 13). Zmienią się jedynie szyldy – oddziały Idea Banku będą dostępne dla klientów pod firmą Banku Pekao. Co ciekawe, wszyscy pracownicy Idea Banku staną się automatycznie pracownikami Banku Pekao.

Otwarte depozyty, konta, kredyty i ubezpieczenia (z wyjątkiem tych o charakterze inwestycyjnym) zostaną w całości przeniesione do Pekao S.A. (bez zmiany ich warunków). Nie zmienią się numery rachunków, ani możliwości w zakresie korzystania z kont i kart płatniczych (hasła, loginy i PIN-y pozostają bez zmian). Transakcje i operacje będą wykonywane na bieżąco. 

Co ważne, do przejęcia produktów i usług dojdzie 3 stycznia, jednak ich przeniesienie do systemów Pekao S.A. nastąpi w późniejszym czasie. Początkowo, dawni klienci Idea Banku nie będą więc mogli logować się do bankowości elektronicznej swojej nowej instytucji. Oznacza to również, że jeszcze przez jakiś czas będą obsługiwani wyłącznie w oddziałach poprzedniego banku i poprzez jego infolinię.

Bank Pekao S.A. podał na swojej stronie więcej szczegółów dotyczących klientów dawnego Idea Banku. Można dowiedzieć się z nich na przykład, że wnioskodawcy, którzy jeszcze nie otrzymali przelewu środków, zostaną ponownie poddani procedurze kredytowej. Natomiast klienci, którzy korzystali z kredytu w rachunku Idea Banku, automatycznie uzyskają jego odnowienie. Bez zmian będą też realizowane wcześniej ustawione polecenia zapłaty i zlecenia stałe. Nie zmienią się również opłaty za „przejęte” produkty oraz usługi Idea Banku, terminy i zasady rozpoczętych procesów reklamacyjnych, ani warunki posiadanych umów ubezpieczeniowych.

Komu zatem najwięcej negatywnych zmian przyniesie restrukturyzacja? Przede wszystkim akcjonariuszom i obligatariuszom Idea Banku - z powodu umorzenia posiadanych przez nich aktywów. Zarząd GPW już w czwartek ogłosił natychmiastowe wyłączenie akcji Idea Banku z głównego rynku.

Informacje BFG dla klientów Idea Banku znajdziesz na tej stronie.

Komunikat BFG o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku możesz przeczytać tutaj.

Oferta powitalna, albo po prostu promocja

Zgodnie z zapowiedziami Bank Pekao SA przygotował ofertę powitalną dla klientów byłego Idea Banku. Sprowadza się ona do rezygnacji z produktów Idea Banku i otwarcia w zamian Konta Przekorzystnego (w ramach promocji będzie przez rok prowadzone za darmo) co daje przepustkę do skorzystania ze specjalnych lokat. Warunki nie są nazbyt atrakcyjne, o czym możesz się przekonać czytając tekst: "Oferta powitalna dla klientów Idea Banku".

Lepszym rozwiązaniem wydaje nam się poczekanie na rozwój wypadków i skorzystanie z aktualnych promocji dla nowych klientów Pekao. Powody są dwa - atrakcyjne premie (w sumie nawet 450 zł) i fakt, że to ostatnia okazja, by je zdobyć. Przy kolejnych promocjach klienci Idea Banku będą traktowani jako posiadacze produktów Pekao i będzie ich obowiązywał okres karencji.

Przeczytaj także

Komentarze