My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

W czerwcu stopy procentowe NBP bez zmian

Krystian Chlebek
Krystian Chlebek
Przedsiębiorca, informatyk, od ponad 7 lat związany z rynkiem finansów osobistych. Lubi realizować ambitne projekty, które pozytywnie służą szerszej grupie odbiorców.
W czerwcu stopy procentowe NBP bez zmian

Polska gospodarka przyspiesza, a deflacja słabnie, dlatego dzisiejsza decyzja Rady nie jest zaskoczeniem.

Ostatnia obniżka stóp procentowych nastąpiła 4 marca 2015 r. Ich poziom od kilku miesięcy jest następujący:

  • stopa referencyjna – 1,5%
  • stopa lombardowa – 2,5%
  • stopa depozytowa – 0,5%
  • stopa redyskonta weksli – 1,75%

W comiesięcznym komentarzu RPP zwraca uwagę na umiarkowany wzrost gospodarczy na świecie oraz towarzyszące mu oczekiwane przyspieszenie w kolejnych miesiącach. Aktywność w strefie euro, choć na niskim poziomie, jest większa, natomiast w USA spodziewana jest kontynuacja ożywienia gospodarczego. U najbliższych sąsiadów Polski – Rosji i Ukrainy – perspektywy rozwoju wciąż są niekorzystne. Po miesiącach spadków ceny ropy w końcu nieznacznie wzrosły, co przełożyło się na osłabienie deflacji w krajach europejskich. Nie zmienia to jednak faktu, że dynamika cen w strefie euro jest niska, a banki centralne wciąż utrzymują stopy procentowe w pobliżu zera.

W I kwartale 2015 r. wzrost gospodarczy w Polsce był wyższy od oczekiwanego przez analityków i wyniósł 3,6%. Nasza gospodarka przyspiesza dzięki wzrostowi popytu i inwestycji oraz lepszej sytuacji na rynku pracy. Wpływ na ożywienie miał również większy wzrost eksportu spowodowany lepszą koniunkturą w strefie euro.

Niska dynamika płac oraz ceny surowców sprawiają, że tempo wzrostu popytu jest umiarkowane, a oczekiwania inflacyjne pozostają niskie. Wpływa to na utrzymującą się deflację, choć jej tempo zaczyna słabnąć dzięki rosnącym cenom ropy i surowców. W opinii Rady w kolejnych miesiącach ujemna inflacja się utrzyma, jednak przyspieszająca gospodarka ograniczy ryzyko pozostawania inflacji poniżej celu.

Podsumowanie decyzji RPP jest następujące:

W ocenie Rady w najbliższych miesiącach roczna dynamika cen będzie nadal ujemna, przede wszystkim ze względu na wcześniejsze silne spadki cen surowców. Jednocześnie oczekiwane stopniowe przyspieszenie wzrostu gospodarczego, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy, ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Komunikat RPP znajdziesz pod tym adresem.

Komentarz redakcji

Dane ekonomiczne dość jasno wskazują na poprawę koniunktury w Polsce. Deflacja powoli odpuszcza, wzrost PKB jest znaczny, a ceny minimalnie rosną. W takich okolicznościach decyzja RPP nie jest zaskoczeniem i w najbliższych miesiącach raczej nie należy się spodziewać drastycznych zmian w poziomie stóp procentowych.

Niestety, rekordowo niska stopa referencyjna wciąż wpływa na oprocentowanie depozytów, które systematycznie spada – w tym miesiącu obniżki zaobserwowaliśmy w Getin Banku, Noble Banku czy BGŻOptima. Nie są to dobre warunki dla osób oszczędnych, jednak od czasu do czasu na rynku pojawiają się propozycje godne uwagi (np. Lokata Procentująca w Eurobanku). Jeśli poszukujesz okazji do oszczędzania, radzimy ci na bieżąco monitorować tabele oprocentowania oraz sprawdzać rankingi lokat, aby wybrać najlepszą ofertę dla twoich pieniędzy.

Przeczytaj także

Komentarze