My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

RPP: W lutym stopy procentowe bez zmian

Aldona Derdziak
Aldona Derdziak
W swoich tekstach wykorzystuje zdobyte wykształcenie ekonomiczne i polonistyczne. Produkty bankowe nie mają przed nią tajemnic. Jej hobby to gry planszowe.
RPP: W lutym stopy procentowe bez zmian

Jak co miesiąc, tak i tym razem podkreślmy, że niskie stopy procentowe nie są dla oszczędzających niczym dobrym. W przeciwieństwie do kredytobiorców, którzy cieszą się z niskich rat swoich zobowiązań, posiadacze lokat i kont oszczędnościowych nie mają wcale powodów do zadowolenia.

Oprocentowanie depozytów terminowych jest obecnie bardzo niskie (dowiedz się więcej), a główna stopa procentowa NBP na poziomie 1,5% w zasadzie upewnia nas, że w najbliższym czasie nie ulegnie to większej zmianie (dowiedz się jak stopy wpływają na zyski z lokat).

Stopy procentowe NBP

Stopa procentowa

Poziom

referencyjna

1,50%

lombardowa

2,50%

depozytowa

0,50%

redyskontowa

1,75%

Stopy referencyjne NBP
Kliknij, aby powiększyć

Spowolnienie w światowych gospodarkach

Jak podaje RPP w najnowszym komunikacie, koniunktura ulega osłabieniu praktycznie we wszystkich większych gospodarkach na świecie. Dotyczy to zarówno strefy euro, gdzie pogarszają się wskaźniki ekonomiczne, ale również tak silnych państw jak Stany Zjednoczone - gdzie mimo dobrych nastrojów wzrost spowolnił - i Chin. Warto zwrócić tu również uwagę na niższą inflację w wielu krajach, na którą wpływają niższe ceny ropy naftowej na rynkach światowych.

Co do stóp procentowych, to te ustalane przez EBC (Europejski Bank Centralny) wciąż oscylują wokół zera. Bank centralny USA z kolei utrzymał je na niezmienionym poziomie.

Słabszy wzrost polskiego PKB

Okazuje się, że sytuacja naszej gospodarki prezentuje się całkiem dobrze. PKB wciąż jest wysoki, choć tempo jego wzrostu pod koniec ubiegłego roku było nieco słabsze. Koniunktura również rosła wolniej, jednak pomagały jej wyższa konsumpcja, większe zatrudnienie i inwestycje.

Rada Polityki Pieniężnej zauważa przy tym, że mimo wzrostu płac i PKB inflacja (roczna) ciągle jest umiarkowana i w ostatnich miesiącach się obniżała. Nie budzi to jednak niepokoju, ponieważ w ocenie RPP jeszcze w tym roku – przy niższym wzroście PKB - ceny pójdą w górę. Skala tych podwyżek nie powinna być jednak wysoka  - wpłynie na to zamrożenie cen energii elektrycznej i niższe ceny ropy naftowej na świecie.

Na wzrost stóp jeszcze poczekamy

Każdy komunikat po posiedzeniu RPP wygląda ostatnio podobnie. Rada zwraca uwagę na sytuację światowych gospodarek i poziom stóp procentowych, ocenia stan naszej koniunktury, ale od wielu już miesięcy te informacje nie powodują zmiany podstawowych stóp procentowych. Władze monetarne oceniają wręcz, że polska gospodarka rozwija się w dobrym kierunku i mimo spowolnienia inflacja również wpisuje się w projekcje NBP. Również w lutym nie było niespodzianki, choć RPP tym razem trzymała wszystkich w napięciu, opóźniając informację o swojej decyzji.

Rekordowo niska stopa referencyjna – 1,5% - ułatwia wprawdzie życie kredytobiorcom, ale niestety poszukujący okazji oszczędnościowych nie mogą powiedzieć tego samego. Oprocentowanie lokat, nie licząc depozytów promocyjnych, nie zachęca zbytnio do lokowania większych środków w bankach, które z kolei ostatnio rzadko zabiegają o długoterminowe oszczędności swoich klientów. W takich okolicznościach osobom, które liczą na atrakcyjne oferty, polecamy raczej konta oszczędnościowe, gdzie stawki są wyższe niż średnie oprocentowanie lokat na rynku.

Rok 2019 dopiero co się zaczął, więc wiele może się jeszcze wydarzyć, ale biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą i nastroje analityków, jeszcze długo po posiedzeniach RPP możemy przeczytać, że “obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.”

Przeczytaj nasz najnowszy raport z sytuacji na rynku lokat.

Przeczytaj także

Komentarze