My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Ocena redakcji:

Do 2,0% w skali roku na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym w Getin Banku

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Dziennikarz z doświadczeniem w roli rzecznika prasowego i specjalisty ds. public relations. W wolnych chwilach lubi czytać i odkrywać nowe miejsca podczas górskich wędrówek.
Do 2,0% w skali roku na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym w Getin Banku
Źródło: strona promocji

Elastyczne Konto Oszczędnościowe w Getin Banku zostało wprowadzone do oferty jesienią 2019 r. Aktualnie trwają dwie promocje, w ramach których można uzyskać oprocentowanie 1% lub 2% w skali roku. Różna jest też maksymalna kwota i czas obowiązywania podwyższonego oprocentowania: 200 tys. zł, 62 dni - w akcji "na nowe środki" lub 10 tys. zł, 12 miesięcy - w promocji "bonus za aktywność". Warunki prowadzenia tego rachunku są niemal identyczne z tymi, jakie obowiązywały przy istniejącym poprzednio Koncie Oszczędnościowym. Bank dokonał jedynie drobnych zmian w ofercie na plus i na minus.

„Stary” rachunek oszczędnościowy objęty był cyklicznie organizowanymi akcjami promocyjnymi. Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO) zaczęło swoje funkcjonowanie z bonusowym oprocentowaniem i bank pozostaje wierny tej zasadzie. Nie był to więc jednorazowy prezent dla klientów, lecz początek „nowej tradycji”. Dodajmy od razu, że do końca 2020 r. przelewy na inne rachunki posiadacza EKO w Getin Banku, bez względu na ich liczbę w miesiącu, będą bezpłatne.

Elastyczne Konto Oszczędnościowe w Getin Banku objęte jest dwoma równolegle trwającymi promocjami oprocentowania. Nie ma absolutnie żadnych przeszkód, byś skorzystał z obu.

„Bonus za aktywność” - 2,0% do 10 000 zł przez rok

Do 31 lipca 2020 r. możesz przystąpić do IX edycji promocji „Bonus za aktywność” adresowanej do nowych klientów i zyskać 2,0% w skali roli przez 12 miesięcy dla kwot do 10 000 zł. Warunkiem otrzymania tak atrakcyjnego oprocentowanie jest założenie rachunku osobistego w Getin Banku i wykazanie się wymaganą przez bank aktywnością. Zgodnie z regulaminem musisz zapewnić regularne wpływy na konto osobiste w Getin Banku w minimalnej wysokości 1000 zł. Podkreślmy, że bank nie stawia przy tym specjalnych wymagań co do „wpływu na rachunek”. Wystarczy więc, by był to przelew z rachunku w innym banku lub z konta firmowego w Getin Banku.

Uczestnikiem promocji może zostać każda osoba fizyczna, która od 11 maja 2017 r. nie posiadała konta osobistego w Getin Banku. Ważne, by założyła Konto Proste Zasady lub Konto Noble lub Konto Noble Private Banking oraz wyraziła zgodę na otrzymywanie od banku informacji o charakterze marketingowym.

Zysk na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym w promocji "Bonus za aktywność"

Kwota na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym

Zysk z odsetek netto

Saldo na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym po 12 miesiącach

1 000 zł

16 zł

1 016 zł

2 500 zł

41 zł

2 541 zł

5 000 zł

82 zł

5 082 zł

7 500 zł

122 zł

7 622 zł

10 000 zł

163 zł

10 163 zł

Oferta „Na nowe środki” - 1% przez 2 miesiące do 200 000 zł

Premia za aktywne korzystanie z rachunku osobistego to nie jedyny bonus, jaki oferuje Getin Bank. Cyklicznie jest też organizowana promocja „Na nowe środki”. W jej ramach podwyższonym oprocentowaniem obejmowane są kwoty oszczędności stanowiące nadwyżkę ponad saldo na rachunkach klienta w Getin Banku w określonym dniu.

Warunki oferty

Do promocji możesz przystąpić, wpłacając pieniądze na EKO do 2 sierpnia 2020 r. Podwyższone oprocentowanie dla kwot do 200 000 zł wynosi 1% w skali roku, natomiast w przedziale od 200 000 do 400 000 zł obowiązuje 0,5%.

Bonusowe oprocentowanie jest naliczane przez 2 miesiące od dnia pierwszej wpłaty nowych środków.

Kto skorzysta z bonusu?

Tak atrakcyjne warunki mogą uzyskać zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci Getin Banku. Ważne, by posiadali w tym banku rachunek osobisty (np. Konto Proste Zasady), Elastyczne Konto Oszczędnościowe w wersji indywidualnej (dodanie współwłaściciela skutkuje obniżeniem oprocentowania do standardowego) oraz nie mieli wyrażonego sprzeciwu na marketing bezpośredni i otrzymywanie informacji handlowych.

Z udziału w ofercie wykluczeni są klienci Getin Banku, którym w okresie od 29 czerwca do 2 sierpnia 2020 r. skończy się promocyjne oprocentowanie Konta Oszczędnościowego uzyskane w poprzednich edycjach akcji „na nowe środki”.

„Nowe środki” – jak bank je oblicza?

„Nowe środki” obliczane są jako nadwyżka ponad stan środków danego klienta w Getin Banku w dniu 24 czerwca 2020 r. na kontach oszczędnościowych, lokatach, rachunkach przejściowych oraz indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych w złotych.

Zysk na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym w Getin Banku – 1% przez 2 miesiące (promocja "Na nowe środki")

Kwota na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym

Zysk z odsetek netto

Saldo na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym po 3 miesiącach

1 000 zł

1 zł

1 001 zł

5 000 zł

7 zł

5 007 zł

10 000 zł

14 zł

10 014 zł

20 000 zł

27 zł

20 027 zł

50 000 zł

68 zł

50 068 zł

100 000 zł

135 zł

100 135 zł

200 000 zł

270 zł

200 270 zł

Oprocentowanie standardowe

Podstawowe oprocentowanie Elastycznego Konta Oszczędnościowego, dotyczące wszystkich środków poza promocją oraz dla nadwyżek ponad 400 000 zł w okresie promocyjnym, wynika z Tabeli oprocentowania kont osobistych oraz kont oszczędnościowych i wynosi 0,3% w skali roku.

Możesz zmaksymalizować zyski

Jak wspomnieliśmy, Getin Bank nie zabrania uczestniczenia w obu akcjach, wręcz zachęca do tego na swojej stronie internetowej. Ulokowanie 10 000 zł w promocji „Bonus za aktywność” zapewni oprocentowanie 2,0% w skali roku Twoich oszczędności aż przez 12 miesięcy, a dodatkowe środki będą „pracowały” na 1% (do 200 000 zł). Gdybyś wpłacił na EKO wyższą kwotę, to nadwyżka ponad 200 000 zł, ale poniżej 400 000 zł będzie "pracowała" na 0,5%, zaś kwoty powyżej 400 000 zł będą oprocentowane 0,3%.

Przypominamy, że w przypadku „nowych środków” podwyższone oprocentowanie naliczane jest przez 2 miesiące od daty wpływu pieniędzy na EKO.

Gdy będzie się zbliżał koniec okresu promocyjnego, zachęcamy, byś spojrzał na nasz ranking kont oszczędnościowych, w którym zawsze znajdziesz aktualne oferty dostępne na rynku.

Koniec promocyjnego oprocentowania - co dalej?

Patrząc na dotychczasowe działania Getin Banku, można założyć, że akcja "na nowe środki" będzie kontynuowana cyklicznie. Zapewne będzie też obowiązywała zasada, że w danej edycji nie mogą brać udziału Ci, którym w czasie jej trwania kończy się bonusowe oprocentowanie uzyskane w trakcie poprzednich odsłon promocji. Sugerujemy więc korzystanie z promocyjnego oprocentowania do ostatniego dnia jego obowiązywania (przypominamy, że okres 2 miesięcy jego podwyższenia liczony jest od dnia wpływu pierwszych nowych środków do Getin Banku), potem przekazanie pieniędzy do innego banku, by w momencie startu kolejnej edycji akcji "na nowe środki" móc z nimi wrócić do Getin Banku.

O innych możliwych działaniach pisaliśmy w tekście "Co zrobić po zakończeniu promocyjnego oprocentowania konta oszczędnościowego?"

Warunki prowadzenia Elastycznego Konta Oszczędnościowego

Elastyczne Konto Oszczędnościowe jest otwierane i prowadzone za darmo. Standardowo pierwsza wypłata w miesiącu z niego jest bezpłatna, a za każdą następną bank pobiera prowizję w wysokości 9 zł. Do końca 2020 r. trwa promocja, w której wszystkie przelewy internetowe z EKO na inne konto jego posiadacza w Getin Banku są darmowe.

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja, czyli dopisanie należnych posiadaczowi EKO odsetek, następuje na koniec miesiąca. Od tej reguły jest jeden wyjątek. Podwyższone oprocentowanie w ramach promocji „Bonus za aktywność” pojawi się na Twoim rachunku do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym spełniłeś warunki promocji, czyli zapewniłeś wpływ na rachunek osobisty w wysokości min. 1000 zł.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Wpłacając do Getin Banku kwoty do 100 000 euro (ok. 440 000 zł), nie musisz się martwić o bezpieczeństwo pieniędzy. Są one bowiem objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W razie kłopotów banku odzyskasz swoje oszczędności szybko i w całości.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji BFG znajdziecie tutaj.

Jak otworzyć Elastyczne Konto Oszczędnościowe?

Posiadacze dotychczasowych Kont Oszczędnościowych w Getin Banku mogą je przekształcić w Elastyczne Konto Oszczędnościowe w placówce banku lub dzwoniąc na jego infolinię.

Jeśli nie korzystałeś dotąd z konta oszczędnościowego Getin Banku, ale jesteś klientem tej instytucji, szybko i bezproblemowo otworzysz EKO, składając wniosek w bankowości elektronicznej (w sekcji „Oferty i wnioski”).

Nowi klienci muszą zacząć od założenia w Getin Banku konta osobistego, do czego wystarczy wypełnienie wniosku na stronie internetowej banku. Pamiętaj o konieczności wyrażenia zgód marketingowych i poprawnym wpisaniu danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail).

Atrakcyjne Konto Proste Zasady

Wiesz już, że z podwyższonego oprocentowania możesz skorzystać w Getin Banku tylko wtedy, gdy założysz w nim rachunek osobisty. Spójrzmy więc na warunki prowadzenia Konta Proste Zasady.

Jego posiadacze w wieku 18-26 lat korzystają z niego bezwarunkowo bezpłatnie. Starsi muszą zapłacić 8 zł/miesiąc, chyba że wykonają w danym okresie choćby jedną transakcję bezgotówkową wydaną do rachunku kartą debetową. Wtedy bank nie pobiera żadnej opłaty.

Wydanie i korzystanie z karty debetowej też jest darmowe, podobnie wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną analizą Konta Proste Zasady.

Propozycja godna rozważenia

Doceniamy, że Getin Bank utrzymuje na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym promocyjne oprocentowanie. Aktualna oferta – 1% dla kwot do 200 000 zł - to godne uwagi warunki. Warto przy tym zauważyć, że w przedziale od 200 000 do 400 tys. zł obowiązuje stawka 0,5%. Oprocentowanie poza promocją i dla wyższych kwot jest na poziomie 0,3% w skali roku, co przewyższa nieco rynkowy standard.

Warto też podkreślić, że do końca 2020 r. możesz swobodnie w bankowości elektronicznej przelewać pieniądze z EKO na swoje rachunki w Getin Banku, nie ponosząc za to żadnych opłat. To rzadko stosowane rozwiązanie. Na ogół darmowa jest tylko jedna, dwie wypłaty.

Uwzględniając wszystkie warunki prowadzenia Elastycznego Konta Oszczędnościowego, możemy je polecić wszystkim oszczędzającym, którzy chcą otrzymać wysokie oprocentowanie, a przy tym mieć stały, nieograniczonych dostęp do swoich oszczędności. Konieczność posiadania rachunku osobistego nie jest – naszym zdaniem – istotnym ograniczeniem, gdyż do tego, by był on bezpłatny, wystarczy wykonanie tylko jednej transakcji bezgotówkowej na dowolną kwotę w miesiącu.

Ocena redakcji:

Zalety

  • jedno z najlepiej oprocentowanych kont na rynku (maksymalnie 2,0%)
  • wysoka kwota maksymalna (200 000 zł)
  • Do końca 2020 r. bezpłatne wszystkie przelewy wewnętrzne z rachunku

Wady

  • konieczność posiadania konta osobistego w Getin Banku

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin oferty "Bonus za aktywność"
  2. Regulamin akcji specjalnej "Na nowe środki"
  3. Tabela oprocentowania Kont osobistych i Kont oszczędnościowych

O banku

Getin Bank jest częścią większej instytucji – Getin Noble Banku – i zajmuje się bankowością detaliczną skierowaną do klientów indywidualnych, firmowych jak i korporacji czy wspólnot mieszkaniowych. Oferta depozytowa Getin Banku jest bardzo różnorodna i obejmuje lokaty tradycyjne zakładane w oddziale i online, depozyty walutowe, a także lokaty progresywne. Obecnie hasłem przewodnim banku są "Finanse na prostych zasadach".

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Komentarze