My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Banku. Klienci nie mają się czego obawiać, o czym przeczytasz w naszym artykule.

Ocena redakcji:

Do 7,5% w skali roku na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym w Getin Banku

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Dziennikarz z doświadczeniem w roli rzecznika prasowego i specjalisty ds. public relations. W wolnych chwilach lubi czytać i odkrywać nowe miejsca podczas górskich wędrówek.
Do 7,5% w skali roku na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym w Getin Banku
Źródło: strona banku

Aktualnie trwają dwie atrakcyjne promocje Elastycznego Konta Oszczędnościowego oferowanego przez Getin Bank, w ramach których możesz uzyskać oprocentowanie 7,5% i 7% w skali roku. Maksymalna kwota i czas obowiązywania podwyższonego oprocentowania są różne: 200 tys. zł, 3 miesiące – w akcji "na nowe środki" lub 10 tys. zł, 12 miesięcy – w promocji "bonus za aktywność". Obie propozycje należą do ścisłej rynkowej czołówki.

Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO) Getin Bank wprowadził do swojej oferty jesienią 2019 r. i od tego czasu rachunek objęty jest nieustannie promocjami. Bank pozostaje wierny tej zasadzie, a oprocentowanie systematycznie dopasowywane jest do sytuacji na rynku finansowym.

Elastyczne Konto Oszczędnościowe w Getin Banku objęte jest dwoma równolegle trwającymi promocjami oprocentowania. Nie ma absolutnie żadnych przeszkód, byś skorzystał z obu.

„Bonus za aktywność”: 7% do 10 000 zł przez rok

Do 30 listopada 2022 r. możesz przystąpić do nowej edycji promocji „Bonus za aktywność” adresowanej do nowych klientów i zyskać 7% w skali roli przez 12 miesięcy dla kwot do 10 000 zł. Warunkiem otrzymania tak atrakcyjnego oprocentowanie jest założenie rachunku osobistego w Getin Banku i wykazanie się wymaganą przez bank aktywnością. Zgodnie z regulaminem musisz zapewnić regularne wpływy na konto osobiste w Getin Banku w minimalnej wysokości 2000 zł. Podkreślmy, że bank nie stawia przy tym specjalnych wymagań co do „wpływu na rachunek”. Wystarczy więc, by był to przelew z rachunku w innym banku lub z konta firmowego w Getin Banku.

Uczestnikiem promocji może zostać każda osoba fizyczna, która między 1 września 2019 r. a 30 września 2022 r. nie posiadała konta osobistego w Getin Banku. Ważne, by założyła Konto Proste Zasady lub Konto Noble lub Konto Noble Private Banking oraz wyraziła zgodę na otrzymywanie od banku informacji o charakterze marketingowym.

Zysk na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym w promocji "Bonus za aktywność"

Kwota na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym

Zysk z odsetek netto

Saldo na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym po 12 miesiącach

1 000 zł

58 zł

1 058 zł

2 500 zł

145 zł

2 645 zł

5 000 zł

291 zł

5 291 zł

7 500 zł

436 zł

7 936 zł

10 000 zł

582 zł

10 582 zł

Oferta „Na nowe środki” - 7,5% przez 3 miesiące do 200 000 zł

Premia za aktywne korzystanie z rachunku osobistego to nie jedyny bonus, jaki oferuje Getin Bank. Cyklicznie jest też organizowana promocja „Na nowe środki”. W jej ramach podwyższonym oprocentowaniem obejmowane są kwoty oszczędności stanowiące nadwyżkę ponad saldo na rachunkach klienta w Getin Banku w określonym dniu.

Warunki oferty

Do aktualnej promocji możesz przystąpić, wpłacając pieniądze na EKO do 17 października 2022 r.

Bonusowe oprocentowanie jest naliczane przez 3 miesiące od dnia pierwszej wpłaty nowych środków.

Kto skorzysta z bonusu?

Tak atrakcyjne warunki mogą uzyskać zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci Getin Banku. Ważne, by posiadali w tym banku rachunek osobisty (np. Konto Proste Zasady), Elastyczne Konto Oszczędnościowe w wersji indywidualnej (dodanie współwłaściciela skutkuje obniżeniem oprocentowania do standardowego) oraz nie mieli wyrażonego sprzeciwu na marketing bezpośredni i otrzymywanie informacji handlowych.

Z udziału w ofercie wykluczeni są klienci Getin Banku, którym w okresie od 30 września do 17 października 2022 r. skończy się promocyjne oprocentowanie Konta Oszczędnościowego uzyskane w poprzednich edycjach akcji „na nowe środki”.

„Nowe środki” – jak bank je oblicza?

„Nowe środki” obliczane są jako nadwyżka ponad stan środków danego klienta w Getin Banku w dniu 27 września 2022 r. na kontach oszczędnościowych, lokatach, rachunkach przejściowych oraz indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych w złotych.

Zysk na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym w Getin Banku – 7,5% przez 3 miesiące (promocja "Na nowe środki")

Kwota na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym

Zysk z odsetek netto

Saldo na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym po 3 miesiącach

1 000 zł

15 zł

1 015 zł

5 000 zł

77 zł

5 077 zł

10 000 zł

154 zł

10 154 zł

20 000 zł

308 zł

20 308 zł

50 000 zł

770 zł

50 770 zł

100 000 zł

1 539 zł

101 539 zł

150 000 zł 2 309 zł 152 309 zł
200 000 zł 3 078 zł 203 078 zł

Oprocentowanie standardowe

Podstawowe oprocentowanie Elastycznego Konta Oszczędnościowego, dotyczące wszystkich środków poza promocją, wynika z Tabeli oprocentowania kont osobistych oraz kont oszczędnościowych i wynosi 0,05% w skali roku.

Możesz zmaksymalizować zyski

Jak wspomnieliśmy, Getin Bank nie zabrania uczestniczenia w obu akcjach, wręcz zachęca do tego na swojej stronie internetowej. Ulokowanie 10 000 zł w promocji „Bonus za aktywność” zapewni oprocentowanie 7% w skali roku Twoich oszczędności aż przez 12 miesięcy, a nowe środki w równoległej promocji także będą „pracowały” na 7,5% (do 200 000 zł).

Przypominamy, że w przypadku „nowych środków” podwyższone oprocentowanie naliczane jest przez 3 miesiące od daty wpływu pieniędzy na EKO.

Gdy będzie się zbliżał koniec okresu promocyjnego, zachęcamy, byś spojrzał na nasz ranking kont oszczędnościowych, w którym zawsze znajdziesz aktualne oferty dostępne na rynku.

Koniec promocyjnego oprocentowania - co dalej?

Patrząc na dotychczasowe działania Getin Banku, można założyć, że akcja "na nowe środki" będzie kontynuowana cyklicznie. Zapewne będzie też obowiązywała zasada, że w danej edycji nie mogą brać udziału Ci, którym w czasie jej trwania kończy się bonusowe oprocentowanie uzyskane w trakcie poprzednich odsłon promocji. Sugerujemy więc korzystanie z promocyjnego oprocentowania do ostatniego dnia jego obowiązywania (przypominamy, że okres 3 miesięcy jego podwyższenia liczony jest od dnia wpływu pierwszych nowych środków do Getin Banku), potem przekazanie pieniędzy do innego banku, by w momencie startu kolejnej edycji akcji "na nowe środki" móc z nimi wrócić do Getin Banku.

O innych możliwych działaniach pisaliśmy w tekście "Co zrobić po zakończeniu promocyjnego oprocentowania konta oszczędnościowego?"

Warunki prowadzenia Elastycznego Konta Oszczędnościowego

Elastyczne Konto Oszczędnościowe jest otwierane i prowadzone za darmo. Pierwsza wypłata w miesiącu jest bezpłatna, a za każdą następną bank pobiera prowizję w wysokości 9 zł.

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja, czyli dopisanie należnych posiadaczowi EKO odsetek, następuje na koniec miesiąca. Od tej reguły jest jeden wyjątek. Podwyższone oprocentowanie w ramach promocji „Bonus za aktywność” pojawi się na Twoim rachunku do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym spełniłeś warunki promocji, czyli zapewniłeś wpływ na rachunek osobisty w wysokości min. 2000 zł.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Wpłacając do Getin Banku kwoty do 100 000 euro (ok. 450 000 zł), nie musisz się martwić o bezpieczeństwo pieniędzy. Są one bowiem objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W razie kłopotów banku odzyskasz swoje oszczędności szybko i w całości.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji BFG znajdziecie tutaj.

Jak otworzyć Elastyczne Konto Oszczędnościowe?

Wniosek o Elastyczne Konto Oszczędnościowe możesz złożyć na tej stronie Getin Banku.

Ocena redakcji:

Zalety

  • ścisła czołówka rankingu kont oszczędnościowych (maksymalnie 7,5%)

Wady

  • konieczność posiadania konta osobistego w Getin Banku

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym – edycja 14/2022
  2. Regulamin promocji „Bonus za aktywność” – edycja 4/2022
  3. Tabela oprocentowania

O banku

Getin Bank jest częścią większej instytucji – Getin Noble Banku – i zajmuje się bankowością detaliczną skierowaną do klientów indywidualnych, firmowych jak i korporacji czy wspólnot mieszkaniowych. Oferta depozytowa Getin Banku jest bardzo różnorodna i obejmuje lokaty tradycyjne zakładane w oddziale i online, depozyty walutowe, a także lokaty progresywne. Obecnie hasłem przewodnim banku są "Finanse na prostych zasadach".

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Komentarze