My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Ocena redakcji:

5% zysku na 6-miesięcznej lokacie z funduszem w BGŻOptima

Rafał Janik
Rafał Janik
Specjalista w zakresie rynków finansowych i inwestycji. Uwielbia liczby, wykresy i dane. W wolnym czasie trenuje kolarstwo oraz wspinaczkę. Jego hobby to literatura i astronomia.
5% zysku na 6-miesięcznej lokacie z funduszem w BGŻOptima
Źródło: Strona BGŻOptima

BGŻ Optima ruszał właśnie z kolejną edycją promocji, w której możesz założyć półroczną lokatę z oprocentowaniem wynoszącym nawet 5%, a także osiagnąć dodatkowy zysk z funduszy inwestycyjnych Union Investment. W naszym artykule sprawdzamy, czy ta oferta rzeczywiście jest warta uwagi, zwracając jednocześnie uwagę na towarzyszące jej czynniki ryzyka.

Promocja obowiązuje do 30 października 2018 roku.

Podstawowe informacje o „Funduszu z 5% lokatą”

„Fundusz z 5% lokatą” to produkt inwestycyjny stanowiący połączenie standardowej lokaty terminowej z funduszem inwestycyjnym. Poniżej prezentujemy jego najważniejsze parametry:

 • Lokata terminowa – lokata zakładana jest na okres 6 miesięcy, a jej oprocentowanie to aż 5% w skali roku. Minimalna kwota, jaką możesz na nią wpłacić, to 1 tys. zł, bez ograniczeń co do kwoty maksymalnej.
 • Fundusz inwestycyjny – jeden z sześciu funduszy Union Investment TFI. Z uwagi na bezpieczeństwo inwestowanych środków w dalszej części analizy skupimy się na najmniej ryzykownym z dostępnych funduszy – UniKorona Obligacje.

Jak zainwestować w „Fundusz z 5% lokatą”?

Poniżej prezentujemy, w jaki sposób możesz wziąć udział w promocji i cieszyć się aż 5-procentowym zyskiem na lokacie:

 1. Do 30 października 2018 roku otwórz bezpłatne konto oszczędnościowe w BGŻOptima (jeśli już posiadasz taki rachunek, przejdź od razu do pkt 2). Wniosek o rachunek wraz z Lokatą Bezkarną na 3,5% możesz złożyć na stronie banku BGŻOptima.
 2. Po aktywacji konta otrzymasz możliwość założenia 6-miesięcznej lokaty z oprocentowaniem wynoszącym 5% rocznie. Lokatę w wygodny sposób otworzysz z poziomu bankowości internetowej BGŻOptima. Jeśli natomiast nie chcesz lokować swoich oszczędności na tak dlugi okres czasu, alternatywnie możesz wybrać 3-miesięczną lokatę, której oprocentowanie to 4,75% w skali roku.
 3. Po otwarciu lokaty, w ciągu pięciu dni od daty jej założenia zleć i opłać dyspozycję kupna funduszu UniKorona Obligacje.

  Uwaga – aby zachować prawo do promocyjnego oprocentowania, kwota zainwestowana w fundusz UniKorona Obligacje powinna stanowić co najmniej 2-krotność środków leżących na rachunku lokaty. Przykładowo – jeśli na lokatę wpłaciłeś 3 tys. zł, to minimalna kwota inwestycji w fundusz powinna wynieść 6 tys. zł.
 4. Przez 6 miesięcy od daty założenia lokaty nie składaj dyspozycji wycofania środków z funduszu UniKorona Obligacje (jesli założyłeś promocyjną lokatę 3-miesięczną, wtedy minimalny okres lokowania środków w funduszu powinien wynieść 3 miesiące).

  Uwaga - jeśli zainwestujesz w fundusz UniKorona Obligacje mniej, w ogóle nie dokonasz wpłaty lub wypłacisz zgromadzone tam środki przez upływem daty zapadalności, oprocentowanie Twojej lokaty w BGŻOptima spadnie do standardowego poziomu wynoszącego 1,4%.

Ile można zarobić na promocyjnej lokacie w BGŻOptima?

Poniżej prezentujemy tabelę pokazującą zysk z promocyjnej lokaty w BGŻOptima w zależności od wpłaconej na nią kwoty.

Zysk z promocyjnej 5% lokaty w BGŻ Optima

Kwota lokaty 

Odsetki netto* po zakończeniu lokaty 

1000 

20,25 zł

5000 

101,25 zł

10 000 

202,50 zł

25 000 

506,25 zł

50 000 

1012,50 zł

100 000 

2 025,00 zł 

Na wykresie zysk prezentuje się następująco:

Zysk z promocyjnej lokaty w BGŻ Optima
Kliknij, aby powiększyć

Fundusz UniKorona Obligacje – ile można zyskać?

Drugim elementem produktu oferowanego przez BGŻOptima jest fundusz o nazwie UniKorona Obligacje. Fundusz lokuje posiadane środki w różnego rodzaju instrumenty dłużne – przede wszystkim w obligacje oraz bony skarbowe. W jego portfelu znaleźć możemy także obligacje korporacyjne.

Należy podkreślić, że są to instrumenty o niskim poziomie ryzyka, których wartość może jednak podlegać okresowym wahaniom. Stąd wycena (a co za tym idzie Twój zysk) funduszu może wahać się na przestrzeni czasu i zależeć m.in. od wysokości stóp procentowych oraz sytuacji na rynkach finansowych. Takiego funduszu nie powinno się więc traktować jako substytutu lokaty bankowej.

Niemniej jednak, patrząc na dane historyczne, fundusz rokrocznie dostarczał stabilnych, choć raczej niezbyt wysokich zysków. W poniższej tabelce prezentujemy stopy zwrotu osiągnięte przez fundusz UniKorona Obligacje w poszczególnych okresach (są to wartości już po uwzględnieniu wszelkich opłat).

6 miesięcy 

1 rok 

3 lata 

5 lat 

Całkowita stopa zwrotu za dany okres 

0,82%

1,67% 

4,94% 

12,32% 

Średnioroczna stopa zwrotu 

1,65% 

1,67% 

1,65% 

2,35% 

Stopa zwrotu funduszu UniKorona Obligacje w ostatnich 12 miesiącach
Stopa zwrotu funduszu UniKorona Obligacje w ostatnich 12 miesiącach
Kliknij, aby powiększyć

„Fundusz z 5% lokatą” – czy warto zainwestować?

Niewątpliwym atutem oferty BGŻOptima jest możliwość założenia 6-miesięcznej lokaty z oprocentowaniem 5% rocznie. Dodatkowy plus – to brak opłat przy nabyciu jednostek uczestnictwa funduszu UniKorona Obligacje. Ale jest i minus – inwestycja w fundusz musi wynieść minimum 2-razy tyle, co kwota lokaty. A jak wykazaliśmy w powyższej sekcji – osiągana przez niego stopa zwrotu oscylowała w ostatnich latach w okolicach niecałych 2% rocznie.

Zakładając, że zarządzającym funduszem UniKorona Obligacje udałoby się osiągnąć podobny wynik także w przyszłości, Twój zysk z inwestycji w produkt „Fundusz z 5% lokatą” kształtowałby się następująco:

Kwota zainwestowana w „Fundusz z 5% lokatą”* 

Zysk z lokaty 

Zysk z funduszu 

Całkowity zysk 

Efektywna stopa zwrotu 

3 000 

20,25 zł

13,37 zł 

33,62 zł

3,0% 

9 000 

60,75 zł

40,10 zł 

100,85 zł

3,0% 

15 000 

101,25 zł

66,83 zł

168,08 zł

3,0% 

30 000 

202,50 zł

133,65 zł

336,15 zł

3,0% 

45 000 

303,75 zł

200,48 zł 

504,23 zł 

3,0% 

75 000 

506,25 zł

334,13 zł

840,38 zł

3,0% 

90 000 

607,50 zł

400,95 zł

1008,45 zł

3,0% 

150 000 

1012,50 zł

668,25 zł

1680,75 zł

3,0% 

300 000 

2025,00 zł

1336,50 zł

3361,50 zł

3,0% 

Przy przyjętych przez nas założeniach efektywna stopa zwrotu z inwestycji w „Fundusz z 5% lokatą” wyniosłaby 3,0%. Dokładnie tyle musiałoby wynosić oprocentowanie standardowej lokaty terminowej, aby przynieść Ci taki sam zysk. To całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę elastyczność takiej formy inwestycji. Oferta dostępna jest bowiem zarówno dla nowych, jak i dotychczasowych klientów BGŻOptima, a dodatkowym atutem jest brak ograniczeń co do maksymalnej kwoty lokaty.

To, co jednak może zniechęcać niektórych do analizowanej przez nas oferty, to jej złożoność. Inwestycja wiąże się bowiem z wykonaniem przynajmniej dwóch kroków, jakimi są założenie lokaty oraz kupno funduszy (a jeśli ktoś nie jest klientem BGŻOptima, to także otwarcie rachunku oszczędnościowego).

Wadą jest tu także brak gwarancji zysku ze strony funduszu UniKorona Obligacje – choć w kilkuletniej perspektywie jest on raczej stabilny i przewidywalny, to jednak w krótkim horyzoncie może podlegać pewnym wahaniom. Dla przykładu – stopa zwrotu za ostatnie trzy miesiące była ujemna i wyniosła -0,7%.

Ciekawa alternatywa dla tradycyjnej lokaty terminowej

W naszej opinii oferta „Fundusz z 5% lokatą” to całkiem interesujący produkt, pozwalający na osiągnięcie zysku porównywalnego z najlepszymi lokatami terminowymi dostępnymi obecnie na rynku. Brak mu jednak przysłowiowego „wow”, które pozwalałoby na uznanie tej oferty za pięciogwiazdkową (najwyższa przyznawana przez nas ocena).

W tym kontekście lepiej niż "Fundusz z 5% lokatą" prezentuje się równoległa promocja przygotowana przez Union Investment TFI (to ten sam fundusz, który zarządza UniKoroną Obligacje). Przystępując do niej czeka nas na pewno mniej formalności, a potencjalny zysk można być wyższy niż w przypadku oferty, którą opisujemy w tym tekście (dowiedz się więcej na temat promocji UniLokata Plus 1%).

Ocena redakcji:

Zalety

 • Oferta zarówno dla nowych jak i dotychczasowych klientów.
 • Brak ograniczeń co do maksymalnej kwoty inwestycji.

Wady

 • Brak gwarancji osiągnięcia zysku na funduszu UniKorona Obligacje.
 • Konieczność posiadania konta oszczędnościowego.

Przydatne dokumenty

 1. Karta informacyjna funduszu UniKorona Obligacje
 2. Tabela oprocentowania w BGŻ Optima

O banku

BGŻOptima wchodzi w skład BNP Paribas i jest bankiem skoncentrowanym wyłącznie na oszczędzaniu i inwestowaniu. Oferta tej instytucji obejmowała konta oszczędnościowe, lokaty o różnych okresach lokowania środków oraz fundusze inwestycyjne. Depozyty kwartalne Optimy plasują się w czołówce rankingów lokat. Od 14 września 2020 r. bank obsługuje wyłącznie dotychczasowych klientów, a od 4 grudnia 2020 r. działa jako GOoptima.

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Komentarze