My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Fundusze rynku pieniężnego: bezpieczna alternatywa dla bankowych lokat

Portrait
Rafał Janik
Aktualnie kończy doktorat z zakresu rynków finansowych. Uwielbia liczby, wykresy i dane. W wolnym czasie trenuje kolarstwo oraz wspinaczkę. Jego hobby to literatura i astronomia.
Fundusze rynku pieniężnego: bezpieczna alternatywa dla bankowych lokat
Źródło: © ipopba /fotolia

Wiemy, że przynajmniej część z Czytelników naszego portalu aktywnie rozgląda się za bezpiecznymi alternatywami dla lokat oferowanych przez banki. Z myślą o nich dokonaliśmy niedawno przeglądu ofert obligacji Skarbu Państwa. Natomiast dzisiaj przyglądamy się obarczonym bardzo niskimi ryzykiem funduszom rynku pieniężnego.

W ostatnim czasie fundusze inwestycyjne nie mają dobrej passy. Jak podaje IZFA tylko w samym czerwcu 2018 roku klienci TFI wycofali z nich o ponad pół miliarda złotych więcej, niż do nich wpłacili. Ten negatywny trend w największym stopniu dotknął funduszy akcji oraz funduszy dłużnych.

Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała natomiast w segmencie funduszy rynku pieniężnego. Podczas gdy wszędzie indziej pieniądze odpływały, w ich przypadku obserwowany był ponad miliardowy wzrost. A kiedy spojrzy się na sytuację z nieco dalszej perspektywy wyjdzie, że od początku roku do funduszy rynku pieniężnego wpłacono aż o 10 mld zł więcej, niż z nich wycofano (dla porównania saldo funduszy akcji było ujemne i wyniosło prawie 1,5 mld zł). Co stoi za sukcesem tej grupy funduszy? Sprawdźmy!

Saldo wpłat do funduszy inwestycyjnych
Kliknij, aby powiększyć

W co inwestują fundusze rynku pieniężnego?

Jeśli poszukujesz pomysłów na dywersyfikację swoich oszczędności, to w naszej opinii jedną z lepszych możliwości będzie ulokowanie części posiadanych środków w fundusze rynku pieniężnego. Co do zasady jest to najbezpieczniejsza grupa funduszy działających na polskim rynku, która posiadane środki może lokować wyłącznie w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, a także w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak obligacje i bony pieniężne. W przypadku tych drugich termin do wykupu również nie powinien przekraczać 12 miesięcy.

Spory plusem tego typu inwestycji jest także jej wysoka elastyczność. W odróżnieniu od lokat bankowych, środki zdeponowane w funduszu rynku pieniężnego można praktycznie w dowolnym momencie wypłacić bez ryzyka utraty zarobionych pieniędzy.

Koszt inwestycji w fundusze rynku pieniężnego

Przed zakupieniem jednostek uczestnictwa w funduszu rynku pieniężnego należy zdawać sobie sprawę, że tego typu inwestycja nie jest darmowa. W momencie jej rozpoczęcia należy liczyć się z koniecznością opłacenia tzw. opłaty dystrybucyjnej (za nabycie), której wysokość wynosi zazwyczaj od 1% do 2% wartości deponowanych środków (na szczęście wiele jest funduszy, które zwalniają inwestorów z tego kosztu). Dodatkowym kosztem jest stała opłata za zarządzanie, który w przypadku tej grupy fundszy zazwyczaj nie przekracza 1,0% rocznie. Opłata ta uwzględniana jest w bieżącej wycenie funduszu. Jeśli więc widzimy, że dany fundusz zarobił np. 2%, to jest to już wartość po uwzględnieniu tego kosztu. Ostatnim ewentualnym kosztem może być opłata manipulacyjna pobierana przy zakończeniu inwestycji. Jej wysokość z reguły nie przekracza 1%, a często nie jest w ogóle pobierana. 

Mając na uwadze powyższe koszty, rekomendowany okres na jaki powinno lokować się swoje środki w funduszach rynku pieniężnego wynosi powyżej 12 miesięcy, a najlepiej aby było to kilka, a nawet kilkanaście lat. 

Ryzyko inwestycji w fundusze rynku pieniężnego

Fundusze rynku pieniężnego charakteryzują się niskim lub bardzo niskim poziomem ryzyka. Nie oznacza to jednak, że lokując w nie pieniądze nie ma możliwości poniesienia strat. Okresowo wycena funduszy może bowiem podlegać wahaniom, na co największy wpływ mają zmiany stóp procentowych. Nie bez znaczenia jest także ewentualne (choć bardzo rzadko spotykane) bankructwo emitentów instrumentów, które posiadają tego typu fundusze. Niemniej w służącej do pomiaru ryzyka skali SRRI fundusze rynku pieniężnego oceniane są jako najmniej ryzykowne.

Czym jest SRRI?
SRRI to miara służąca to pomiaru ryzyka funduszy inwestycyjnych. Wskaźnik mierzy odchylenie standardowe osiąganych stóp zwrotu. Im jest ono niższe – tym fundusz uważany jest za bezpieczniejszy. Ryzyko danego funduszu prezentowane jest w skali od 1 do 7. W przypadku funduszy rynku pieniężnego najczęstszy wynik to 1 lub 2 pkt. Dla porównania – w przypadku funduszy akcji nierzadko notowane jest 6 lub 7 pkt.

Na jaki zysk mogę liczyć?

Decydując się na kupno jednostek uczestnictwa w funduszu rynku pieniężnego nie powinno oczekiwać się spektakularnych zysków. Polityka tego typu funduszy dopuszcza bowiem możliwość inwestowania wyłącznie w bezpieczne aktywa, które co do zasady nie są w stanie przynieść spektakularnych stóp zwrotu. Jak wynika z danych serwisu Analizy.pl, średnia stopa zwrotu w grupie funduszy rynku pieniężnego za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 2,07%, natomiast średnioroczna stopa zwrotu za okres minionych 5 lat to 2,14% (obie wartości prezentowane są już po uwzględnieniu opłat za zarządzanie).

Z drugiej strony jest to wynik dość wyraźnie przewyższający to, ile przeciętnie oferują lokaty bankowe. Jak wynika z naszych obliczeń aktualnie na przeciętnym depozycie terminowym można zyskać niespełna 1,60%.

Średnioroczne stopy zwrotu polskich funduszy rynku pieniężnego na tle średniego oprocentowania lokat bankowych

12 miesięcy 

36 miesięcy 

60 miesięcy 

Najlepszy fundusz 

3,90% 

9,60% 

19,00% 

Średnia dla całego rynku funduszy pieniężnych 

2,07% 

1,80% 

2,14% 

Średnie oprocentowanie depozytów bankowych 

1,56% 

1,60%* 

1,76%* 

Najsłabszy fundusz 

-0,2% 

0,45% 

1,05% 

Podatek od zysków funduszu
Osoby, które zarobią pieniądze na inwestycji w fundusze rynku pieniężnego zobowiązane są zapłacić z tego tytułu podatek w wysokości 19%. Podatek płaci się dopiero w chwili wycofania pieniędzy z funduszu (opłaca go w naszym imieniu podmiot zarządzający funduszem). Tak więc tak długo jak środki pozostają na rachunkach rozliczeniowych funduszu, obowiązek podatkowy nie powstaje.

Czy pieniądze w funduszu rynku pieniężnego są gwarantowane?

Przed wpłaceniem pieniędzy do funduszu rynku pieniężnego należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie są one w pełni gwarantowane. Jeśli na przykład w portfelu danego funduszu znajdują się np. obligacje korporacyjne, których emitent ogłosi bankructwo, przełoży się to na naszą stratę. W tym miejscu pragniemy jednak uspokoić, że tego typu przypadki zdarzają się bardzo rzadko, a portfele poszczególnych funduszy są starannie selekcjonowane i bardzo dobrze zdywersyfikowane. Tak więc nawet jeśli zdarzy się upadłość jednego emitenta, nie powinno to w istotnym stopniu wpłynąć na stopę zwrotu z całej inwestycji. Druga kwestia jest natomiast taka, że fundusze rynku pieniężnego zwykle dużą część swoich środków trzymają w obligacjach Skarbu Państwa, które z kolei podlegają już stuprocentowym gwarancjom.

Czy warto wybrać fundusz inwestycyjny?

W naszej opinii fundusze rynku pieniężnego stanowią bardzo interesującą alternatywę dla tradycyjnych lokat bankowych. Przyglądając się osiąganym przez nie stopom zwrotu widzimy, że w ostatnich latach przewyższały one średnie oprocentowanie depozytów. Raz jeszcze chcieliśmy jednak podkreślić, że bardzo ważną rolę odgrywa tutaj wybór właściwego funduszu. Inwestując w te najlepiej zarządzane możemy liczyć na zwroty, których nie byłaby nam w stanie przynieść nawet najlepsza lokata w banku. Ale działa to także w drugą stronę - jeśli wybierzemy źle, w efekcie możemy nic nie zarobić lub nawet ponieść minimalną stratę. Wybór pozostawiamy już jednak Wam.

Powyższy artykuł nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.).

Przeczytaj także

Komentarze