My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Konto Oszczędnościowe w Getin Banku – nawet 3,5% w skali roku

Portrait
Krzysztof Duliński
Dziennikarz z doświadczeniem w roli rzecznika prasowego i specjalisty ds. public relations. W wolnych chwilach lubi czytać i odkrywać nowe miejsca podczas górskich wędrówek.
Konto Oszczędnościowe w Getin Banku – nawet 3,5% w skali roku
Źródło: strona Getin Banku

Konto Oszczędnościowe w Getin Banku to ciekawa propozycja dla tych, którzy chcą ulokować nawet duże kwoty na atrakcyjny procent, nie tracąc przy tym dostępu do swoich środków. Bank organizuje bowiem cyklicznie promocje, podwyższając oprocentowanie dla nowych środków i/lub nowych klientów. Aktualnie maksymalne oprocentowanie wynosi 3,5% w skali roku.

Brak opłat i łatwe do ogarnięcia zasady cyklicznie organizowanych akcji promocyjnych polegających na podwyższeniu oprocentowania dla nowych środków lub dla tych, którzy wykazują się aktywnością w korzystaniu z produktów banku, to podstawowe atuty Konta Oszczędnościowego w Getin Banku.

To trzeba wiedzieć

Zasady funkcjonowania Konta Oszczędnościowego w Getin Banku nie różnią się od reguł obowiązujących w innych bankach. Pieniądze można wpłacać i wypłacać w dowolnym momencie, odwiedzając placówki banku lub korzystając z bankowości telefonicznej, internetowej lub mobilnej.

Oprocentowanie promocyjne

Bonus za aktywność - edycja III: 3,5% do 10 000 zł przez rok

Do 28 lutego 2019 r. - trwa promocja dla nowych klientów, którzy założą rachunek osobisty w Getin Banku i wykażą się wymaganą przez bank aktywnością. Chodzi o zapewnienie regularnego wpływu na konto osobiste w Getin Banku wynagrodzenia w minimalnej wysokości 1 000 zł. Bank nie stawia przy tym specjalnych wymagań co do „wynagrodzenia”. Wystarczy więc, by był to wpływ z rachunku w innym banku lub z konta firmowego w Getin Banku.

Tym, którzy spełnią ten prosty warunek, bank będzie naliczał odsetki w wysokości 3,5% dla kwot do 10 000 zł przez 12 miesięcy.

Uczestnikiem promocji może zostać każda osoba fizyczna, która od 11 maja 2017 r. do 30 listopada 2018 r. nie posiadała konta osobistego w Getin Banku. Ważne, by założyła Konto Proste Zasady lub Konto Noble Private Banking oraz wyraziła zgodę na otrzymywanie od banku informacji o charakterze marketingowym.

Regulamin tej akcji znajdziecie tutaj.

Zysk na Koncie Oszczędnościowym w Getin Banku - 3,5% przez 12 miesięcy (promocja "bonus za aktywność")

Kwota na koncie oszczędnościowym

Zysk z odsetek netto

Saldo na Koncie Oszczędnościowy po 12 miesiącach

1 000 zł

29 zł

1 029 zł

2 500 zł

72 zł

2 572 zł

5 000 zł

143 zł

5 143 zł

7 500 zł

215 zł

7 7215 zł

10 000 zł

287 zł

10 287 zł

Oferta Specjalna “Na nowe środki - XIV edycja”: 3,5% do 400 000 zł przez 3 miesiące

Getin Bank cyklicznie organizuje również promocję, w ramach której podwyższa oprocentowanie dla nowych środków. W jej najnowszej edycji – trwającej do 23 grudnia 2018 r. - promocyjne oprocentowanie dla kwot do 400 000 zł wynosi 3,5%. Jest ono naliczane przez 92 dni od dnia pierwszej wpłaty nowych środków.

“Nowe środki” obliczane są jako nadwyżka ponad stan środków danego klienta w Getin Banku w dniu 19 listopada 2018 r. i tylko one objęte są promocyjnym oprocentowaniem.

„Stare” środki są objęte oprocentowaniem standardowym, o którym piszemy poniżej.

Warunkiem skorzystania z promocji jest nie tylko posiadanie Konta Oszczędnościowego w Getin Banku, ale także konta osobistego, wyrażenie zgód marketingowych i brak sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Promocją nie są objęte Konta Oszczędnościowe prowadzone jako wspólne rachunki płatnicze. Dodanie współposiadacza do Konta Oszczędnościowego skutkuje automatyczną zmianą oprocentowania na „standardowe”, bez możliwości ponownego skorzystania z podwyższenia oprocentowania.

Z udziału w promocji wykluczeni są klienci, którzy skorzystali z jej poprzednich edycji, którym promocyjne warunki oprocentowania skończyły się/skończą się między 15 października a 16 grudnia 2018 r.

Regulamin tej promocji znajdziecie tutaj.

Zysk na Koncie Oszczędnościowym w Getin Banku – 3,5% przez 3 miesiące (promocja "na nowe środki)

Kwota na koncie oszczędnościowym

Zysk z odsetek netto

Saldo na Koncie Oszczędnościowy po 12 miesiącach

1 000 zł

7zł

1 007 zł

5 000 zł

35 zł

5035 zł

10 000 zł

71 zł

10 071 zł

20 000 zł

142 zł

20 142 zł

50 000 zł

355 zł

50 355 zł

100 000 zł

710zł

100 710 zł

200 000 zł

1421 zł

201 421 zł

400 000 zł

2842 zł

402 842 zł

Oprocentowanie standardowe

Podstawowe oprocentowanie Konta Oszczędnościowego, obowiązujące poza promocjami, wynika z Tabeli oprocentowania kont osobistych oraz kont oszczędnościowych. Oto jego aktualna wysokość:

Oprocentowanie standardowe

Saldo środków

Oprocentowanie podstawowe

Oprocentowanie premiowe

Do 50 000 zł

0,85 %

1,10%

Nadwyżka ponad 50 000 zł do 100 000 zł

0,95%

1,20%

Nadwyżka ponad 100 000 zł do 500 000 zł

1,05%

1,30%

Nadwyżka ponad 500 000 zł

1,25%

1,50%

Jak widać, w tabeli pojawia się też Oprocentowanie premiowe. Otrzymują je posiadacze Konta Oszczędnościowego, którzy w danym miesiącu spełnią jednocześnie poniższe warunki:

 • zapewnią łączny wpływ w miesiącu w kwocie min. 1 000 zł, w formie przelewu przychodzącego z innego banku lub z rachunku firmowego w Getin Banku, na Rachunek Osobisty Noble Bank lub Konto Osobiste Noble, Konto Osobiste Noble Private Banking, Konto Getin Up, Konto Słoneczne, Konto Uniwersalne Plus;
 • dokonają transakcji bezgotówkowych wszystkimi kartami debetowymi wydanymi, do któregoś z wyżej wymienionych kont osobistych na kwotę min. 300 zł;
 • mają wyrażone na ostatni dzień roboczy miesiąca zgody marketingowe, w tym na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną (e-mail) oraz w formie sms;
 • podali aktualny adres poczty elektronicznej (e-mail) i numeru telefonu komórkowego do otrzymywania informacji marketingowych w formie sms.

Odsetki premiowe naliczane są do 15 dnia miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym zostały spełnione powyższe warunki.

Oprocentowanie premiowe nie dotyczy Konta Oszczędnościowego Skarbonka oraz Kont Oszczędnościowych Premium.

Maksymalizacja zysków

Getin Bank nie stawia przeszkód, by korzystać z obu promocji ("bonus za aktywność i "na nowe środki") równolegle. Możesz więc ulokować 10 000 zł na 12 miesięcy z oprocentowaniem 3,5% w ramach promocji “Bonus za aktywność” (pamiętaj o konieczności zapewnienia wpływu wynagrodzenia w minimalnej wysokości 1 000 zł) oraz nadwyżkę ponad 10 000, do kwoty 400 000 zł, na 3,5% w skali roku. Wspomniane oprocentowanie – 3,5%, będzie naliczane przez 92 dni od wpływu pierwszych środków w ramach promocji.

W obecnej sytuacji, gdy wysokość oprocentowania jest taka sama w obu akcjach, dylemat, którą z nich wybrać praktycznie nie istnieje. Dysponując kwotą ok. 10 000 zł i mając możliwość zapewnienia wymaganych wpływów, zdecydowanie należy wybrać “Bonus za aktywność”, by jak najdłużej mieć “spokój”, cieszyć się wysokimi zyskami. Mając do dyspozycji większe oszczędności, można przystąpić tylko do promocji “na nowe środki”. Gdy okres promocyjnego oprocentowania będzie dobiegał końca, warto wcześniej zacząć rozglądać się za nową okazją ulokowania swoich pieniędzy na wysoki procent.

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja, czyli dopisanie należnych posiadaczowi Konta Oszczędnościowego odsetek, następuje na koniec miesiąca. Od tej reguły są dwa wyjątki:

 • podwyższone oprocentowanie w ramach promocji “Bonus za aktywność - II edycja” dopisywane jest do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym spełnione zostały warunki promocji, czyli zapewniony został wpływ wynagrodzenia w minimalnej wysokości 1 000 zł;
 • także do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym spełnione zostały warunki, dopisywane jest oprocentowanie premiowe.

Konto Oszczędnościowe - opłaty

Konto otwierane i prowadzone jest za darmo, środki oprocentowane są od pierwszej złotówki.

Podstawowe opłaty wyglądają następująco:

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku;
 • 0 zł - pierwsza wypłata/pierwszy przelew z Konta Oszczędnościowego w miesiącu oraz każda transakcja przenosząca środki na lokatę w Getin Banku;
 • 9 zł – druga i kolejne wypłaty/przelewy środków w miesiącu;

Ochrona środków

Kwoty do 100 000 euro objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że w razie kłopotów banku, właściciel odzyska je szybko i w całości. Powyżej tej kwoty odzyskanie pieniędzy będzie uzależnione od możliwości zaspokojenia roszczeń wszystkich wierzycieli.

Podkreślmy, że kwota gwarancji dotyczy środków konkretnego klienta na wszystkich rachunkach - np. osobistych, oszczędnościowych, walutowych - w danym banku, w tym przypadku w Getin Banku.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji BFG znajdziecie tutaj.

Jak otworzyć Konto Oszczędnościowe?

Klienci Getin Banku szybko i bezproblemowo otworzą Konto Oszczędnościowe składając wniosek w bankowości elektronicznej (sekcja "Oferty i wnioski").

Ci, którzy nie korzystali dotąd z usług Getin Banku też nie muszą iść do oddziału. Wystarczy, że wypełnią wniosek na stronie internetowej banku. Po telefonicznej weryfikacji danych przez konsultanta, kurier dostarczy umowę pod wskazany adres.

Chcąc korzystać z organizowanych przez Getin Bank cyklicznie promocji polegających na podwyższeniu oprocentowania Konta Oszczędnościowego, musicie pamiętać o otwarciu równocześnie rachunku osobistego Konto Proste Zasady i wyrażeniu zgód marketingowych, podaniu aktualnych danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail). Można to zrobić w ramach jednego wniosku zaznaczając swoje dyspozycje w kroku nr 2. Przy okazji można zdecydować, czy chce się skorzystać z innych produktów Getin Banku.

Korzystne i warunkowo darmowe Konto osobiste Proste Zasady

Do tego, by korzystać z dobrodziejstw promocji organizowanych przez Getin Bank konieczne jest posiadania w nim rachunku osobistego. Obecnie bank proponuje Konto Proste Zasady, tani i praktyczny rachunek. Do tego, by był on prowadzony bezpłatnie wystarczy wykonanie jednej transakcji bezgotówkowej wydaną do niego kartą debetową. W przeciwnym wypadku bank pobierze 8 zł prowizji. Klienci w wieku 18-26 lat nie muszą spełniać żadnych warunków. Dla nich Konto Proste Zasady jest zawsze bezpłatne.

Wydanie i korzystanie z karty debetowej też jest darmowe, podobnie jak wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. Koszt wypłaty z bankomatu zagranicą to 4,5% kwoty transakcji, min. 10 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną analizą Konta Proste Zasady.

Koniec promocji na Koncie Oszczędnościowym – co dalej?

Po zakończeniu okresu podwyższonego oprocentowania, liczonego od wpływu nowych środków (w przypadku promocji “na nowe środki”) lub od dnia przystąpienia do promocji (w przypadku akcji “Bonus za aktywność - II edycja”), spada ono do standardowego (lub premiowego, po spełnieniu warunków). Tym samym pieniądze nadal „pracują” dla ich posiadacza, ale już znacznie mniej efektywnie. Dlatego wskazane jest przekazanie ich do innego banku, który aktualnie oferuje atrakcyjniejsze oprocentowanie.

Chcąc zmaksymalizować zyski, do promocji należy przystępować jak najszybciej po starcie jej nowej edycji i jak najszybciej po zakończeniu okresu podwyższonego oprocentowania transferować środki do innego banku. W ten sposób skrócisz do minimum czas karencji wymagany przez bank, po którym możesz ponownie sięgnąć po promocyjne oprocentowanie i będziesz mógł szybko powrócić do Getin Banku z tymi samymi pieniędzmi po zakończeniu promocji w innym banku. „Powracające” pieniądze będą dla Getin Banku „nowymi środkami”.

Rozważmy to na przykładzie. I edycja promocji z podwyższeniem na 3 miesiące oprocentowania rozpoczęła się 1 października i można do niej przystąpić do 30 października. Najlepiej jest wpłacić pieniądze zaraz na początku miesiąca, by okres promocyjny zakończył się na początku stycznia. Wtedy należy przesłać pieniądze do innego banku, który akurat oferuje wysokie oprocentowanie. W Getin Banku będzie tymczasem upływał okres karencji, w którym nie można w tym banku skorzystać z kolejnej oferty promocyjnej. Oczywiście można wpłacić pieniądze w połowie października lub pod koniec tego miesiąca, ale wówczas okres promocyjnego oprocentowania upłynie później, a to może przełożyć się na fakt, że ze względu na okres karencji, liczony właśnie w odniesieniu do daty zakończenia podwyższonego oprocentowania, nie “załapiemy” się na edycję nr 3, ale dopiero na 4 odsłonę promocji.

Jeżeli zdecydujesz się na przelew pieniędzy do innego banku, pamiętaj, że tylko pierwsza operacja tego typu w miesiącu jest bezpłatna. Każda kolejna kosztuje 9 zł. Przed potwierdzeniem drugiego i następnych przelewów w danym miesiącu, zobaczysz w systemie transakcyjnym informację, że będzie za niego pobrana opłata. To uczciwe podejście ze strony Getin Banku.

Lepiej jest poczekać na rozpoczęcie nowego miesiąca, trzymając pieniądze nawet kilkanaście dni na niższym oprocentowaniu, niż ponosić tak wysoką opłatę.

Nie ma żadnych przeciwskazań, by po upływie podwyższonego oprocentowania w ramach promocji na “nowe środki” przelać je do innego banku, pozostawiając w Getin Banku pieniądze “pracujące” w promocji “Bonus za aktywność”. W żaden sposób nie wpłynie to na ich oprocentowanie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym aktualnym rankingiem lokat i kont oszczędnościowych.

Atrakcyjne oprocentowanie dla aktywnych i rozsądnych

Getin Bank zachęca do skorzystania z jego oferty naprawdę atrakcyjnym oprocentowaniem. Co prawda 3,5% można zyskać tylko raz, stając się klientem banku, i tylko do 10 000 zł, ale oprocentowanie naliczane jest przez okrągły rok.

Z kolei 3,5% przez 3 miesiące dla kwot do 400 000 zł jest w zasięgu każdego. Na dodatek można z tej oferty korzystać co pewien czas. Wystarczy pamiętać o zasadzie, by do promocji przystępować jak najszybciej po starcie nowej edycji i tuż po upływie okresu promocyjnego (liczonego od daty wpływu nowych środków) przelać pieniądze na konto w innym banku. Dzięki temu ograniczycie do minimum czas karencji wymagany przez bank, po którym możecie ponownie sięgnąć po promocyjne oprocentowanie.

Konto Oszczędnościowe w Getin Banku można polecić każdej osobie, która ma oszczędności i chce je ulokować na atrakcyjnych warunkach, nie ponosząc przy tym ryzyka ich utraty oraz nie tracąc możliwości skorzystania z nich razie potrzeby.

Zalety

 • stały dostęp do środków
 • pozytywnie wyróżniające się na tle konkurencji oprocentowanie

Wady

 • tylko jedna bezpłatna wypłata w miesiącu
 • konieczność posiadania konta osobistego w Getin Banku

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin Oferty Specjalnej „Bonus za aktywność – III edycja”
 2. Regulamin oferty specjalnej Na nowe środki - XIV edycja
 3. Tabela Oprocentowania Kont Osobistych oraz Kont Oszczędnościowych

O banku

Getin Bank jest częścią większej instytucji – Getin Noble Banku – i zajmuje się bankowością detaliczną skierowaną do klientów indywidualnych, firmowych jak i korporacji czy wspólnot mieszkaniowych. Oferta depozytowa Getin Banku jest bardzo różnorodna i obejmuje lokaty tradycyjne zakładane w oddziale i online, depozyty walutowe, a także lokaty progresywne. Obecnie hasłem przewodnim banku są "Finanse na prostych zasadach".

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Komentarze