My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Od 23 września 2019 r. dotychczasowe Konto Oszczędnościowe zostało zastąpione przez nowe Elastyczne Konto Oszczędnościowe.

Ocena redakcji:

Do 3,5% zysku na Koncie Oszczędnościowym w Getin Banku

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Dziennikarz z doświadczeniem w roli rzecznika prasowego i specjalisty ds. public relations. W wolnych chwilach lubi czytać i odkrywać nowe miejsca podczas górskich wędrówek.
Do 3,5% zysku na Koncie Oszczędnościowym w Getin Banku
Źródło: strona Getin Banku

Konto Oszczędnościowe w Getin Banku to ciekawa propozycja dla tych, którzy chcą ulokować nawet duże kwoty na atrakcyjny procent, nie tracąc przy tym dostępu do swoich środków. Bank organizuje bowiem cyklicznie promocje, podwyższając oprocentowanie dla nowych środków i/lub nowych klientów. Aktualnie maksymalne oprocentowanie wynosi 3,5% w skali roku dla środków do 10 000 zł (pod pewnymi warunkami) oraz 2,8% (do 200 000 zł) lub 2,0% (dla kwot z przedziału 200 000 - 400 000 zł) przez 4 miesiące.

Brak opłat i łatwe do ogarnięcia zasady cyklicznie organizowanych akcji promocyjnych polegających na podwyższeniu oprocentowania dla nowych środków lub dla tych, którzy wykazują się aktywnością w korzystaniu z produktów banku - to podstawowe atuty Konta Oszczędnościowego w Getin Banku.

Zasady funkcjonowania Konta Oszczędnościowego w Getin Banku nie różnią się przy tym od reguł obowiązujących w innych bankach. Pieniądze można wpłacać i wypłacać w dowolnym momencie, odwiedzając placówki banku lub korzystając z bankowości telefonicznej, internetowej lub mobilnej.

Oprocentowanie promocyjne

Konto Oszczędnościowe w Getin Banku objęte jest dwoma równolegle trwającymi promocjami oprocentowania. Możesz skorzystać z obu.

"Bonus za aktywność" - V edycja: 3,5% do 10 000 zł przez rok

Do 31 sierpnia 2019 r. trwa promocja dla nowych klientów, którzy założą rachunek osobisty w Getin Banku i wykażą się wymaganą przez bank aktywnością. Chodzi o zapewnienie regularnego wpływu na konto osobiste w Getin Banku w minimalnej wysokości 1 000 zł. Bank nie stawia przy tym specjalnych wymagań co do „wpływu na rachunek”. Wystarczy więc, by był to przelew z rachunku w innym banku lub z konta firmowego w Getin Banku.

Tym, którzy spełnią ten prosty warunek, bank będzie naliczał odsetki w wysokości 3,5% dla kwot do 10 000 zł przez 12 miesięcy.

Uczestnikiem promocji może zostać każda osoba fizyczna, która od 11 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. nie posiadała konta osobistego w Getin Banku. Ważne, by założyła Konto Proste Zasady lub Konto Noble lub Konto Noble Private Banking oraz wyraziła zgodę na otrzymywanie od banku informacji o charakterze marketingowym.

Zysk na Koncie Oszczędnościowym w Getin Banku - 3,5% przez 12 miesięcy (promocja "Bonus za aktywność")

Kwota na koncie oszczędnościowym

Zysk z odsetek netto

Saldo na Koncie Oszczędnościowym po 12 miesiącach

1 000 zł

29 zł

1 029 zł

2 500 zł

72 zł

2 572 zł

5 000 zł

143 zł

5 143 zł

7 500 zł

215 zł

7 715 zł

10 000 zł

287 zł

10 287 zł

Oferta Specjalna “Na nowe środki" - XXIII edycja: 2,8% do 200 000 zł przez 4 miesiące

Getin Bank cyklicznie organizuje promocję, w ramach której podwyższa oprocentowanie dla nowych środków. W jej najnowszej edycji – trwającej do 11 września 2019 r. - promocyjne oprocentowanie dla kwot do 200 000 zł wynosi 2,8% w skali roku, natomiast środki z przedziału 200 000 - 400 000 zł są oprocentowane 2,0% w skali roku. Podwyższone oprocentowanie jest naliczane przez 122 dni od dnia pierwszej wpłaty nowych środków.

“Nowe środki” obliczane są jako nadwyżka ponad stan środków danego klienta w Getin Banku w dniu 12 sierpnia 2019 r. na kontach oszczędnościowych i rachunkach depozytowych (rachunki oszczędnościowe, rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, rachunkach przejściowych służących do zakładania lokat oraz indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych w złotych, których uczestnik promocji jest posiadaczem lub współposiadaczem). Nie są uwzględniane pieniądze na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR).

Tylko "nowe" środki są objęte promocyjnym oprocentowaniem. „Stare” środki  "pracują" ze standardowym oprocentowaniem, o którym piszemy w dalszej części analizy.

Warunkiem skorzystania z promocji jest nie tylko posiadanie Konta Oszczędnościowego w Getin Banku, ale także bezpłatnego konta osobistego, wyrażenie zgód marketingowych i brak sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Z udziału w promocji wykluczeni są klienci, którzy skorzystali z jej poprzednich edycji, i którym promocyjne warunki oprocentowania skończyły się/skończą się między 19 sierpnia a 22 września 2019 r.

Promocją nie są objęte Konta Oszczędnościowe prowadzone jako wspólne rachunki płatnicze. Dodanie współposiadacza do Konta Oszczędnościowego skutkuje automatyczną zmianą oprocentowania na „standardowe”, bez możliwości ponownego skorzystania z podwyższenia oprocentowania.

Zysk na Koncie Oszczędnościowym w Getin Banku – 2,8% przez 4 miesiące (promocja "Na nowe środki")

Kwota na koncie oszczędnościowym

Zysk z odsetek netto

Saldo na Koncie Oszczędnościowym po 4 miesiącach

1 000 zł

8 zł

1 008 zł

5 000 zł

38 zł

5 038 zł

10 000 zł

76 zł

10 076 zł

20 000 zł

152 zł

20 152 zł

50 000 zł

379 zł

50 379 zł

100 000 zł

758 zł

100 758 zł

200 000 zł

1 516 zł

201 516 zł

Oprocentowanie standardowe

Podstawowe oprocentowanie Konta Oszczędnościowego, obowiązujące poza promocjami, wynika z Tabeli oprocentowania kont osobistych oraz kont oszczędnościowych. Oto jego aktualna wysokość:

Oprocentowanie standardowe

Saldo środków

Oprocentowanie podstawowe

Oprocentowanie premiowe

Do 50 000 zł

0,85 %

1,10%

Nadwyżka ponad 50 000 zł do 100 000 zł

0,95%

1,20%

Nadwyżka ponad 100 000 zł do 500 000 zł

1,05%

1,30%

Nadwyżka ponad 500 000 zł

1,25%

1,50%

Jak widać, w tabeli pojawia się też Oprocentowanie premiowe. Otrzymują je posiadacze Konta Oszczędnościowego, korzystający z Konta Noble lub Konta Noble Private Banking, którzy w danym miesiącu spełnią jednocześnie poniższe warunki:

 • zapewnią łączny wpływ w miesiącu w kwocie min. 1 000 zł, w formie przelewu przychodzącego z innego banku lub z rachunku firmowego w Getin Banku;
 • dokonają transakcji bezgotówkowych wszystkimi kartami debetowymi wydanymi do któregoś z wyżej wymienionych kont osobistych na kwotę min. 300 zł;
 • mają wyrażone na ostatni dzień roboczy miesiąca zgody marketingowe, w tym na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną (e-mail) oraz w formie sms;
 • podali aktualny adres poczty elektronicznej (e-mail) i numeru telefonu komórkowego do otrzymywania informacji marketingowych w formie sms.

Odsetki premiowe naliczane są do 15 dnia miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym zostały spełnione powyższe warunki.

Oprocentowanie premiowe nie dotyczy Konta Oszczędnościowego Skarbonka oraz Kont Oszczędnościowych Premium.

Maksymalizacja zysków

Getin Bank nie stawia przeszkód, by korzystać z obu promocji ("bonus za aktywność i "na nowe środki") równolegle. Możesz więc ulokować 10 000 zł na 12 miesięcy z oprocentowaniem 3,5% w ramach promocji “Bonus za aktywność” (pamiętaj o konieczności zapewnienia wpływu w minimalnej wysokości 1 000 zł) oraz nadwyżkę ponad 10 000, do kwoty 200 000 zł, na 2,8%. Środki w przedziale 200 000 - 400 000 zł będą pracowały na 2,0% w skali roku. Wspomniane oprocentowanie dla "nowych środków" będzie naliczane przez 122 dni od wpływu pierwszych pieniędzy w ramach promocji.

Dysponując kwotą ok. 10 000 zł i mając możliwość zapewnienia wymaganych wpływów, zdecydowanie należy wybrać “Bonus za aktywność”, by jak najdłużej mieć “spokój”, cieszyć się wysokimi zyskami. Mając do dyspozycji większe oszczędności, można przystąpić również do promocji “Na nowe środki”. Gdy okres promocyjnego oprocentowania będzie dobiegał końca, warto wcześniej zacząć rozglądać się za nową okazją ulokowania swoich pieniędzy na wysoki procent.

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja, czyli dopisanie należnych posiadaczowi Konta Oszczędnościowego odsetek, następuje na koniec miesiąca. Od tej reguły są dwa wyjątki:

 • podwyższone oprocentowanie w ramach promocji “Bonus za aktywność - V edycja” dopisywane jest do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym spełnione zostały warunki promocji, czyli zapewniony został wpływ wynagrodzenia w minimalnej wysokości 1 000 zł;
 • także do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym spełnione zostały warunki, dopisywane jest oprocentowanie premiowe.

Ile kosztuje Konto Oszczędnościowe w Getin Banku?

Konto otwierane i prowadzone jest za darmo, środki oprocentowane są od pierwszej złotówki.

Podstawowe opłaty wyglądają następująco:

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku;
 • 0 zł - pierwsza wypłata/pierwszy przelew z Konta Oszczędnościowego w miesiącu oraz każda transakcja przenosząca środki na lokatę w Getin Banku;
 • 9 zł – druga i kolejne wypłaty/przelewy środków w miesiącu.

Ochrona środków

Kwoty do 100 000 euro objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że w razie kłopotów banku, właściciel odzyska je szybko i w całości. Powyżej tej kwoty odzyskanie pieniędzy będzie uzależnione od możliwości zaspokojenia roszczeń wszystkich wierzycieli.

Podkreślmy, że kwota gwarancji dotyczy środków konkretnego klienta na wszystkich rachunkach - np. osobistych, oszczędnościowych, walutowych - w danym banku, w tym przypadku w Getin Banku.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji BFG znajdziecie tutaj.

Jak otworzyć Konto Oszczędnościowe?

Klienci Getin Banku szybko i bezproblemowo otworzą Konto Oszczędnościowe składając wniosek w bankowości elektronicznej (sekcja "Oferty i wnioski").

Ci, którzy nie korzystali dotąd z usług Getin Banku też nie muszą iść do oddziału. Wystarczy, że wypełnią wniosek na stronie internetowej banku. Po telefonicznej weryfikacji danych przez konsultanta, kurier dostarczy umowę pod wskazany adres. Wypełniając wniosek należy pamiętać o wyrażeniu zgód marketingowych i podaniu aktualnych danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail). 

Korzystne i warunkowo darmowe Konto osobiste Proste Zasady

Do tego, by korzystać z dobrodziejstw promocji organizowanych przez Getin Bank, konieczne jest posiadanie w nim rachunku osobistego. Obecnie bank proponuje Konto Proste Zasady, tani i praktyczny rachunek. Do tego, by był on prowadzony bezpłatnie, wystarczy wykonanie jednej transakcji bezgotówkowej wydaną do niego kartą debetową. W przeciwnym wypadku bank pobierze 8 zł prowizji. Klienci w wieku 18-26 lat nie muszą spełniać żadnych warunków. Dla nich Konto Proste Zasady jest zawsze bezpłatne.

Wydanie i korzystanie z karty debetowej też jest darmowe, podobnie jak wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną analizą Konta Proste Zasady.

Koniec promocji na Koncie Oszczędnościowym – co dalej?

Po zakończeniu okresu podwyższonego oprocentowania, liczonego od wpływu nowych środków (w przypadku promocji “na nowe środki”) lub od dnia przystąpienia do promocji (w przypadku akcji “Bonus za aktywność - V edycja”), spada ono do standardowego (lub premiowego, po spełnieniu warunków). Tym samym pieniądze nadal „pracują” dla ich posiadacza, ale już znacznie mniej efektywnie. Dlatego wskazane jest przekazanie ich do innego banku, który aktualnie oferuje atrakcyjniejsze oprocentowanie.

Jeżeli zdecydujesz się na przelew pieniędzy do innego banku, pamiętaj, że tylko pierwsza operacja tego typu w miesiącu jest bezpłatna. Każda kolejna kosztuje 9 zł. Przed potwierdzeniem drugiego i następnych przelewów w danym miesiącu, zobaczysz w systemie transakcyjnym informację, że będzie za niego pobrana opłata. To uczciwe podejście ze strony Getin Banku.

Oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, by po upływie podwyższonego oprocentowania w ramach promocji "Na nowe środki" przelać je do innego banku, pozostawiając w Getin Banku pieniądze “pracujące” w promocji “Bonus za aktywność”. W żaden sposób nie wpłynie to na ich oprocentowanie.

Szukasz rachunku na który mógłbyś przenieść środki z Getin Banku? Zapraszamy do zapoznania się z naszym aktualnym rankingiem lokat i kont oszczędnościowych.

Atrakcyjne oprocentowanie dla aktywnych i rozsądnych

Getin Bank zachęca do skorzystania z jego oferty naprawdę atrakcyjnym oprocentowaniem.

Oprocentowanie 2,8% przez 4 miesiące dla kwot do 200 000 zł i 2,0% dla kwot z przedziału 200 - 400 tys. zł jest w zasięgu każdego. Na dodatek można z tej oferty korzystać co pewien czas. Trzeba tylko zwracać uwagę na wymagania regulaminu dotyczące uczestników promocji. Konkretnie na datę zakończenia promocyjnego oprocentowania z poprzednich edycji akcji. Nie może się ona zawierać w okresie aktualnej promocji. 

Konto Oszczędnościowe w Getin Banku można polecić każdej osobie, która ma oszczędności i chce je ulokować na atrakcyjnych warunkach, nie ponosząc przy tym ryzyka ich utraty oraz nie tracąc możliwości skorzystania z nich razie potrzeby.

Ocena redakcji:

Zalety

 • jedno z najlepiej oprocentowanych kont na rynku (nawet 3,5%)
 • zarówno dla niskich jak i wysokich kwot
 • możliwość cyklicznego korzystania z podwyższonego oprocentowania

Wady

 • tylko jedna bezpłatna wypłata w miesiącu
 • konieczność posiadania konta osobistego w Getin Banku

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin Oferty Specjalnej „Bonus za aktywność – VI edycja”
 2. Regulamin oferty specjalnej Na nowe środki - XXIII edycja
 3. Tabela Oprocentowania Kont Osobistych oraz Kont Oszczędnościowych

O banku

Getin Bank jest częścią większej instytucji – Getin Noble Banku – i zajmuje się bankowością detaliczną skierowaną do klientów indywidualnych, firmowych jak i korporacji czy wspólnot mieszkaniowych. Oferta depozytowa Getin Banku jest bardzo różnorodna i obejmuje lokaty tradycyjne zakładane w oddziale i online, depozyty walutowe, a także lokaty progresywne. Obecnie hasłem przewodnim banku są "Finanse na prostych zasadach".

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Komentarze