My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

9 listopada 2018 r. część Deutsche Bank Polska została przejęta przez Santander Bank Polska. Lokata została wycofana z bieżącej oferty.

Ocena redakcji:

Ponad 5% zysku na lokacie db Plan 500+Premia Deutsche Banku

Rafał Janik
Rafał Janik
Specjalista w zakresie rynków finansowych i inwestycji. Uwielbia liczby, wykresy i dane. W wolnym czasie trenuje kolarstwo oraz wspinaczkę. Jego hobby to literatura i astronomia.
Ponad 5% zysku na lokacie db Plan 500+Premia Deutsche Banku
Źródło: Deutsche Bank

Lokata db Plan 500+Premia to obowiązkowa pozycja dla osób myślących o długoterminowym budowaniu kapitału dla swoich dzieci. Wpłacając na nią co miesiąc zaledwie 500 zł, po 5 latach oszczędzania zgromadzisz ponad 33 tys. zł. Daje to efektywną stopę zwrotu ponad 5,2% w skali rocznej! To poziom, z którym nie jest w stanie konkurować jakakolwiek inna lokata terminowa dostępna obecnie na rynku.

db Plan 500+Premia to długoterminowa lokata terminowa zakładana na okres 10 lat (z możliwością wcześniejszego zerwania). Minimalna kwota, jaką możesz na nią wpłacić, to tylko 100 zł. Natomiast brak jest ograniczeń co do kwoty maksymalnej. Cechą wyróżniającą ofertę Deutsche Banku jest możliwość dokonywania regularnych dopłat. W praktyce oznacza to, że jako rodzic możesz odłożyć na niej jednorazowo dużą kwotę lub też zasilać lokatę np. niewielkimi kwotami w comiesięcznych cyklach.

Lokata charakteryzuje się zmiennym oprocentowaniem, uzależnionym od aktualnego poziomu stawki WIBOR ON. W chwili obecnej (czerwiec 2018) jej poziom to 1,60%. Jeśli jednak w czasie trwania lokaty stopy procentowe poszłyby w górę, odsetki, które będziesz zarabiał, także wzrosną. Dzięki temu nie musisz obawiać się, że lokując kapitał na 10 lat, przeoczysz dużo lepsze oferty depozytowe, które mogłyby pojawić się na rynku w przyszłości.

Dowiedz się, kiedy powinieneś wybrać lokatę ze zmiennym oprocentowaniem, a w jakiej sytuacji lepiej sprawdzi się depozyt o stałych odsetkach.

Konieczność posiadania konta

Abyś mógł założyć lokatę, niezbędne będzie posiadanie konta osobistego w Deutsche Banku. W tym miejscu polecamy rachunek dbNET, którego otwarcie i obsługa są całkowicie darmowe. Opcjonalnie możesz wybrać, któreś z pozostałych kont z oferty, takich jak np. kosztujący 5 zł miesięcznie rachunek db Open. 

Oprócz konta osobistego Deutsche Bank wymaga, abyś posiadał także rachunek oszczędnościowy. Tu jedyną opcją jest db Konto Oszczędnościowe 24h - jego oprocentowanie dla kwot do 10 tys. zł wynosi 1,0%.

Zerwanie lokaty bez utraty odsetek

Bardzo dużym plusem oferty Deutsche Banku jest prawo do zachowania odsetek naliczonych za każdy zakończony rok trwania lokaty. Przykładowo – jeśli z różnych względów zerwiesz depozyt w 2019 roku, wszystkie odsetki, jakie zarobiłeś za 2018 rok, zostaną Ci przekazane wraz z zainwestowanym kapitałem.

Premia dla posiadaczy lokaty

Oprócz regularnych odsetek posiadacz lokaty db Plan 500+Premia ma możliwość otrzymania dodatkowej premii. Jej wysokość to aż 1/12 sumy wpłat dokonanych na rachunek lokaty w danym roku.

Przykładowo – jeśli otworzysz depozyt teraz i do końca 2018 roku wpłacisz na niego 2400 zł, wówczas Deutsche Bank wypłaci Ci dodatkową premię w wysokości 200 zł netto (czyli już po zapłaceniu podatku „Belki”). Premia trafi na Twoje konto oszczędnościowe prowadzone przez Deutsche Bank i zwiększy efektywny procentowy zysk z depozytu (o czym piszemy w dalszej części artykułu).

Jak otrzymać 2500 zł premii?

Powinieneś jednak pamiętać, że premia zostanie przyznana Ci wyłącznie, jeśli w danym roku wpłacisz na lokatę co najmniej 1200 zł. Jeśli będzie to mniej – niestety nie będziesz mógł liczyć na żadne dodatkowe pieniądze.

Drugie ograniczenie to maksymalna kwota premii, która w danym roku wynosi 500 zł. Tyle otrzymasz, wpłacając na lokatę 6000 zł lub więcej.

Abyś jednak zachował premię, powinieneś utrzymać otwartą lokatę przez przynajmniej 5 lat od daty jej założenia. Jeśli zerwiesz ją szybciej – niestety utracisz bonusy naliczone za wszystkie poprzednie lata.

Z punktu opłacalności całej inwestycji najkorzystniej jest wpłacać co rok od 1200 do 6000 zł i utrzymać lokatę przez 60 miesięcy. Wówczas zachowasz zarówno otrzymaną premię, jak także naliczone odsetki, a Twoja stopa zwrotu będzie najwyższa.

Kto może założyć lokatę?

Lokatę db Plan 500+Premia może założyć każda osoba fizyczna, będąca rodzicem niepełnoletniego dziecka. W celu skorzystania z oferty Deutsche Banku niezbędne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Wśród akceptowanych znajdują się:

  • akt urodzenia dziecka,
  • paszport dziecka,
  • dowód osobisty dziecka.

Każdy rodzic ma prawo otwarcia jednej Lokaty db Plan 500+Premia na każde posiadane dziecko, przy czym łączna liczba otwartych lokat nie może przekroczyć pięciu.

Jak założyć lokatę db Plan 500+Premia?

Jeśli już posiadasz konto w Deutsche Banku, w celu otwarcia lokaty db Plan 500+Premia powinieneś udać się do dowolnego oddziału banku. Listę oddziałów znajdziesz tutaj.

Natomiast jeśli jesteś nowym klientem banku, możesz wysłać wniosek o otwarcie rachunku drogą internetową. Przy okazji wnioskowania o konto będziesz mógł od razu zaznaczyć, że jesteś zainteresowany lokatą db Plan500+Premia. Umowę o konto oraz lokatę podpiszesz za pośrednictwem kuriera.

My ze swojej strony zachęcamy do zainteresowania się rachunkiem dbNET. Rachunek ten jest całkowicie darmowy, natomiast za wydawaną do niego kartę debetową zapłacisz 8 zł miesięcznie (opłaty łatwo unikniesz, wykonując nią transakcje za min. 500 zł). Niestety oprocentowanie rachunku oszczędnościowego jest bardzo niskie (maksymalnie 1%), jednak atrakcyjne warunki lokaty db Plan 500+Premia mogą nam to zrekompensować.

Wniosek o konto dbNET możesz złożyć na tej stronie banku. Na dole formularza możesz od razu zaznaczyć, że jesteś zainteresowany skorzystaniem z lokaty db Plan 500+Premia.

Przeczytaj pełną analizę konta dbNET

Ile można zarobić na Lokacie db Plan 500+?

Lokata db Plan 500+Premia dość mocno różni się od swojej konkurencji. Główna różnica to, jak wspomnieliśmy, możliwość dowolnego dokonywania dopłat do rachunku lokaty. Druga – to możliwość otrzymania oprócz odsetek także dodatkowej premii. Z tego powodu zysk na lokacie będzie różnił się w zależności od tego, ile na nią wpłacisz i w jaki sposób tego dokonasz. Dla lepszego zobrazowania w naszej analizie prezentujemy dwa warianty.

Pierwszy – „standardowy” – polega na jednorazowej wpłacie na lokatę całej posiadanej kwoty pieniędzy (czyli jak ma to miejsce w przypadku standardowych depozytów terminowych). Drugi – „systematyczny” – polega z kolei na regularnym, comiesięcznym dokonywaniu dopłat. W obu wariantach za okres oszczędzania przyjęliśmy 5 lat, czyli minimum niezbędne do tego, aby zachować zarówno premię, jak i odsetki.

Wariant „standardowy”: wpłacamy od razu całość

W tym wariancie lokata db Plan 500+Premia nie zachwyca niczym szczególnym. Przykładowo – dokonując jednorazowej wpłaty w wysokości 5000 zł, po 5 latach oszczędzania suma zarobionych odsetek wyniosłaby niespełna 310 zł. Oprócz tego posiadacz lokaty otrzyma także jednorazową premię w wysokości 416,67 zł (wypłacaną na koniec pierwszego roku oszczędzania).

Razem daje to zysk w wysokości prawie 726,58 zł, co w pięcioletniej skali inwestycji przekłada się na efektywną stopę oprocentowania brutto na poziomie 3,36%. W przypadku innych kwot dochodowość lokaty jest jeszcze niższa – dla przykładu przy wpłacie rzędu 60 tys. zł byłoby to jedynie 1,68%.

Kwota wpłacona na lokatę 

Odsetki 

Premia 

Suma odsetek i premii 

Efektywna stopa oprocentowania 

1 000,00 zł 

61,98 zł 

-   zł 

61,98 zł 

1,49% 

5 000,00 zł 

309,91 zł 

416,67 zł 

726,58 zł 

3,36% 

10 000,00 zł 

619,82 zł 

500,00 zł 

1 119,82 zł 

2,62% 

20 000,00 zł 

1 239,64 zł 

500,00 zł 

1 739,64 zł 

2,06% 

30 000,00 zł 

1 859,46 zł 

500,00 zł 

2 359,46 zł 

1,87% 

40 000,00 zł 

2 479,28 zł 

500,00 zł 

2 979,28 zł 

1,77% 

50 000,00 zł 

3 099,10 zł 

500,00 zł 

3 599,10 zł 

1,72% 

60 000,00 zł 

3 718,92 zł 

500,00 zł 

4 218,92 zł 

1,68% 

Jak widać powyższy wariant nie prezentuje się zbyt korzystnie i nie stanowi dobrej alternatywy dla tradycyjnych lokat bankowych. Sprawdźmy teraz, co się stanie, jeśli zmieniły sposób zasilania lokaty, czyli nie wpłacimy wszystkich środków od razu, a będziemy to robić bardziej regularnie.

Wariant „systematyczny”: regularnie zasilamy lokatę

Znacznie korzystniej lokata db Plan 500+Premia prezentuje się w wariancie „systematycznym”, w którym regularnie dokonujemy dopłat na jej rachunek. Jeżeli zdecydowalibyśmy się na wpłacanie na lokatę przez 5 lat kwoty 500 zł miesięcznie, to po zakończeniu tego okresu znajdowałoby się na niej sumie 30910 zł, z czego 910 zł to zarobione odsetki, a reszta to kapitał.

Największą pozycję po stronie zysków stanowiłyby jednak nie odsetki, ale premie wypłacane przez Deutsche Bank w poszczególnych latach. Ich suma – przez cały pięcioletni okres oszczędzania - wyniosłaby aż 2500 zł, co po dodaniu do kwoty odsetek daje łącznie aż 3410 zł zysku z inwestycji (dotyczy regularnych wpłat w wysokości 500 zł miesięcznie).

Dokonaliśmy odpowiednich wyliczeń i okazało się, że chcąc zarobić tyle samo na zwykłej lokacie z możliwością dopłat, jej oprocentowanie musiałby wynosić - bagatela – 5,22%. Tymczasem na chwilę obecną żadna z konkurencyjnych ofert nie proponuje więcej niż 4% zysku w skali rocznej.

Należy jednak zwrócić uwagę, że podane przez nas oprocentowanie dotyczy jedynie comiesięcznych wpłat z zakresu 100 zł – 500 zł. Oczywiście nie ma problemu, aby wpłacać na lokatę db Plan 500+Premia większe kwoty, ale wówczas efektywna stopa zwrotu będzie już niższa (przykładowo – przy wpłacie 1000 zł miesięcznie efektywne oprocentowanie wyniesie 3,4%).

Comiesięczna kwota wpłat 

Suma dokonanych wpłat 

Zarobione odsetki netto 

Suma otrzymanych premii 

Suma odsetek i premii 

Efektywna stopa oprocentowania 

100,00 zł 

6 000,00 zł 

182,12 zł 

500,00 zł 

682,12 

5,2% 

200,00 zł 

12 000,00 zł 

364,24 zł 

1 000,00 zł 

1364,24 

5,2% 

300,00 zł 

18 000,00 zł 

546,36 zł 

1 500,00 zł 

2046,36 

5,2% 

400,00 zł 

24 000,00 zł 

728,48 zł 

2 000,00 zł 

2728,48 

5,2% 

500,00 zł 

30 000,00 zł 

910,60 zł 

2 500,00 zł 

3410,6 

5,2% 

600,00 zł 

36 000,00 zł 

1 092,72 zł 

2 500,00 zł 

3592,72 

4,6% 

700,00 zł 

42 000,00 zł 

1 274,84 zł 

2 500,00 zł 

3774,84 

4,2% 

800,00 zł 

48 000,00 zł 

1 456,96 zł 

2 500,00 zł 

3956,96 

3,9% 

900,00 zł 

54 000,00 zł 

1 639,08 zł 

2 500,00 zł 

4139,08 

3,6% 

1 000,00 zł 

60 000,00 zł 

1 821,20 zł 

2 500,00 zł 

4321,2 

3,4% 

Zysk z lokaty db Plan 500+Premia w Deutsche Banku
Kliknij, aby powiększyć
Bezpieczeństwo zdeponowanych środków

Deutsche Bank Polska jest objęty gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W praktyce oznacza to, że w razie mało prawdopodobnego bankructwa banku klienci otrzymają zwrot zdeponowanych w nim środków. Kwota gwarancji to równowartość 100 tys. euro (ok. 425 tys. zł), a wypłaty organizowane są już w terminie 7 dni od daty ogłoszenia upadłości.

Dowiedz się więcej na temat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Co po przejęciu Deutsche Banku przez BZ WBK?

W związku z planowaną na końcówkę 2018 roku fuzją operacyjną dotychczasowi klienci detaliczni Deutsche Banku Polska zostaną przeniesieni do BZ WBK. Na dany moment pracownicy ani jednego, ani drugiego banku nie byli nam jednak w stanie powiedzieć, co to oznacza dla posiadaczy lokat db Plan 500+Premia.

Naszym zdaniem najbardziej prawdopodobny wydaje się jednak brak jakichkolwiek zmian i prowadzenie lokat na dotychczasowych zasadach.

Naszym zdaniem

Choć oferta Deutsche Banku dostępna jest na rynku już od blisko dwóch lat, to w dalszym ciągu nie doczekała się ona jakiejkolwiek realnej alternatywy. Innymi słowy – oferowane warunki, pozwalające na uzyskanie ponad 5% stopy zwrotu, biją na głowę wszelką konkurencję. Należy jednak przy tym podkreślić, że oferta dedykowana jest rodzicom, dokonującym regularnych wpłat na rachunek lokaty, a domyślna kwota wpłaty, przy której uzyskujemy maksimum korzyści, to od 100 zł do 500 zł miesięcznie. W przypadku wyższych kwot, a także przy opcji jednorazowej wpłaty większej sumy pieniędzy na samym początku, lokata nie prezentuje się już tak atrakcyjnie.

Oprócz bardzo wysokiej stopy zwrotu sporym plusem lokaty db Plan 500+Premia jest także możliwość zachowania odsetek i premii w przypadku przedwczesnego zakończenia inwestycji (choć trzeba spełnić tu określone warunki).

Jeśli natomiast chodzi o wady, to chyba jedyną jest niska maksymalna kwota lokaty, przy której moglibyśmy uzyskać tytułową stopę zwrotu. Maksimum to wynosi jedynie 6 tys. zł rocznie, co dla osób dysponujących większymi funduszami na pewno nie będzie kwotą satysfakcjonującą.

Ocena redakcji:

Zalety

  • Możliwość uzyskania ponad 5% zwrotu z inwestycji
  • Wysoka elastyczność – możliwość dowolnego dokonywania dopłat na rachunek lokaty
  • Możliwość zachowania odsetek i premii w przypadku zerwania lokaty

Wady

  • Konieczność posiadania rachunku osobistego (można wybrać darmowy rachunek dbNET)
  • Niska efektywna stopa zwrotu w przypadku dużych kwot

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin lokaty

O banku

Deutsche Bank należy do międzynarodowej grupy finansowej i w Polsce działa zaledwie od 1995 roku. Instytucja świadczy usługi dla klientów indywidualnych i firmowych, a jej oferta depozytowa obejmuje obecnie m.in. lokaty progresywne oraz lokaty premiujące regularne oszczędzanie, na które można dopłacać środki w trakcie trwania umowy. Celem Deutsche Banku jest pomaganie klientom w osiągnięciu sukcesu finansowego.

Czytaj więcej
Znajdź podobne:

Przeczytaj także

Komentarze