My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Lokata dla dziecka - oszczędzanie z myślą o szansie...

Krystian Chlebek
Krystian Chlebek
Przedsiębiorca, informatyk, od ponad 7 lat związany z rynkiem finansów osobistych. Lubi realizować ambitne projekty, które pozytywnie służą szerszej grupie odbiorców.
Lokata dla dziecka - oszczędzanie z myślą o szansie...
Źródło: © Robert Przybysz/fotolia

Sens oszczędzania na przyszłość dzieci

Każdy z nas oszczędza z innego powodu: na mieszkanie, urlop, emeryturę, samochód itd. Wspólną cechą większości z tych przypadków są szeroko rozumiane kwestie bezpieczeństwa – ochrona przez nieprzewidzianymi, nagłymi zdarzeniami i zabezpieczenie na przyszłość.

Wyobraźmy sobie teraz, że ponownie mamy 18 lat. Do głowy przychodzą nam różne pomysły na przyszłość – „pójdę na studia medyczne”, „chciałabym studiować za granicą”, „chciałbym mieć własne niewielkie mieszkanie”, „a może otworzę swój biznes?”. Po głębszym zastanowieniu zdajemy sobie jednak sprawę, że wdrożenie tych idei w życie będzie trudne, bowiem praktycznie każda z nich wymaga konkretnego kapitału – potrzebujemy pieniędzy, by opłacić akademik/stancję, kupić mieszkanie lub rozpocząć własną działalność. Na tym etapie życia, jeśli nie posiadamy znacznej ilości wolnych środków, jesteśmy zmuszeni zrezygnować z marzeń do czasu, aż zaoszczędzimy odpowiednią ilość kapitału.

Rodzice chcą dla swoich dzieci jak najlepiej i gotowi są na wiele, by zapewnić im udany start w dorosłe życie. Każdy rodzic pragnie, by jego syn czy córka mogli się realizować swoje marzenia, jakiekolwiek by nie były. Długoterminowe oszczędzanie z myślą o przyszłości dzieci daje im szansę na samorealizację i spełnianie swoich planów, a dodatkowo zabezpiecza nas przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, które mogą nastąpić.

Regularne oszczędzanie dla dziecka popłaca w długim terminie

Rozważmy następujący przykład: podejmujemy decyzję o przeznaczaniu każdego roku 2000 zł (166 zł na miesiąc) na długoterminową lokatę dla dziecka. Zakładamy, że średni zwrot z inwestycji wynosi 6% w skali roku, zaś kapitalizacja następuje co rok. Przyjmujemy także, że podatek od zysków kapitałowych utrzymał się przez 18 lat na tym samym poziomie, na którym jest obecnie i wynosi 19%. Spójrzmy, ile zgromadzimy po 18 latach oszczędzania:

Rok oszczędzaniaKapitał na początek okresuWypracowane odsetkiKapitał na koniec okresu
1 rok2000 zł97 zł

2 097 zł

2 rok4097 zł (2097 zł + 2000 zł)199 zł 4 296 zł
3 rok6296 zł (4296 zł + 2000 zł)306 zł6 602 zł
4 rok8602 zł (6602 zł + 2000 zł)418 zł9 020 zł
5 rok11 020 zł (9020 zł + 2000 zł)536 zł11 556 zł
6 rok13 556 zł (11 556 zł + 2000 zł)659 zł14 215 zł
7 rok16 215 zł (14 215 zł + 2000 zł)788 zł17 003 zł
8 rok19 003 zł (17 003 zł + 2000 zł)924 zł19 927 zł
9 rok21 927 zł (19 927 zł + 2000 zł)1 066 zł22 993 zł
10 rok24 993 zł (22 993 zł + 2000 zł)1 215 zł26 208 zł
11 rok28 208 zł (26 208 zł + 2000 zł)1 371 zł29 579 zł
12 rok31 579 zł (29 579 zł + 2000 zł)1 535 zł33 114 zł
13 rok35 114 zł (33 114 zł + 2000 zł)1 707 zł36 821 zł
14 rok38 821 zł (36 821 zł + 2000 zł)1 887 zł40 708 zł
15 rok42 708 zł (40 708 zł + 2000 zł) 2 076 zł44 784 zł
16 rok46 784 zł (44 784 zł + 2000 zł)2 274 zł49 058 zł
17 rok51 058 zł (49 058 zł + 2000 zł)2 481 zł53 539 zł
18 rok55 539 zł (53 539 zł + 2000 zł)2 699 zł58 238 zł

Podsumujmy przykład: przez 18 lat wpłaciliśmy w sumie 36 000 zł (co rok na konto dziecka przelewaliśmy 2000 zł). Po 18 latach uzbieraliśmy 58 238 zł (już po opodatkowaniu). Jest to o ponad 22 000 zł więcej niż wpłaciliśmy – oto magia kapitalizacji odsetek. Zwróć także uwagę, że od 15 roku oszczędzania roczne odsetki przewyższają wpłacaną przez nas co roku kwotę!

Oczywiście 58 238 zł za 18 lat będzie warte mniej, niż jest obecnie, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że:

 • wraz ze wzrostem inflacji zwykle rosną też nasze zarobki; dlatego też w kolejnych latach możesz wpłacić więcej niż 2000 zł, ale w praktyce pieniądze te będą odpowiadały dzisiejszym 2000 zł, czyli nie rozstroją Twojego budżetu domowego,
 • wraz ze zdobywaniem doświadczenia i umiejętności zawodowych z dużym prawdopodobieństwem Twoja pensja także wzrośnie, w związku z czym będziesz mógł odkładać na koncie dziecka odpowiednio więcej niż 2000 zł,
 • warto szukać okazji inwestycyjnych, które oferują większy zysk niż 6% w skali roku, należy jednak dokładnie zrozumieć ryzyko, jakie się wiąże z tymi inwestycjami.

Zalety regularnego oszczędzania na przyszłość dziecka

Regularne oszczędzanie z myślą o dziecku przekłada się na wiele realnych korzyści, które mogą zaprocentować w przyszłości:

 • nauczymy się oszczędzać – nasza motywacja jest większa, ponieważ nie chodzi tylko o nas, ale także o nasze dzieci;
 • wypracujemy dobre nawyki u naszej pociechy – damy dziecku przykład, że warto oszczędzać oraz szanować zarobione pieniądze;
 • damy dziecku szanse, której mogłoby nie mieć, gdybyśmy nie oszczędzali (płatne studia, wyjazd za granicę itd.);
 • możemy pomóc dziecku się usamodzielnić (np. pomoc w kupnie mieszkania – chyba zgodzisz się, że lepiej pieniądze „pożyczyć” od rodziców niż od banku);
 • możemy dalej oszczędzać – spójrz na tabelę, odsetki w kolejnych latach rosną coraz szybciej;
 • w przyszłości sami możemy skorzystać z tych pieniędzy, jeżeli dziecko poradzi sobie bez nich;
 • przy okazji odkładania na przyszłość dziecka, stworzymy fundusz bezpieczeństwa, który będzie stanowił zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi zdarzeniami w przyszłości.

Metody oszczędzania na przyszłość dziecka

Oszczędzanie może nam przynieść wymierne korzyści. Dzięki dodatkowym środkom nie tylko możemy realizować nasze plany, ale także przekazać ich część dzieciom. Są różne metody inwestowania w przyszłość Twoich pociech: polisy posagowe, programy systematycznego oszczędzania, fundusze inwestycyjne oraz konta i lokaty bankowe. Przyjrzyjmy się tym instrumentom, ze szczególnym uwzględnieniem depozytów bankowych.

Polisy posagowe

Polisy posagowe łączą w sobie cechy ubezpieczenia z możliwością oszczędzania. Rodzic zobowiązuje się do regularnych wpłat, a firma ubezpieczająca – do wypłaty pełnej kwoty na koniec umowy. Ten typ polisy ubezpiecza także dziecko na wypadek śmierci rodziców, jednak ubezpieczyciel potrąca część wpłaconych składek na poczet ryzyka wypłaty środków w przypadku śmierci rodziców. W zależności od tego, jaka część naszej składki zostaje przeznaczona na ochronę ubezpieczeniową, a jaka na inwestycje, nasz zysk z polisy posagowej może przybierać różną wysokość. Cenną korzyścią z takiej formy oszczędzania jest zwolnienie odsetek z podatku Belki.

Decydując się na skorzystanie z polisy, dokładnie przeczytaj regulamin i przeanalizuj jej koszty.

PZU Start w Dorosłość

Ubezpieczenie PZU Start w Dorosłość to klasyczny przykład polisy posagowej. W jej ramach możemy ubezpieczyć życie nasze lub wskazanej osoby i jednocześnie zapewnić dziecku wypłatę środków po ukończeniu przez nie 18 lat. Osoba ubezpieczana podczas zawierania umowy ubezpieczenia powinna być w wieku 18-55 lat, a uposażone dziecko w wieku poniżej 18 lat. Umowę można zawrzeć na minimum 5 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 25 lat.

Istnieje także możliwość skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia rentowego, które zapewnia ochronę w dwóch sytuacjach. Pierwszy przypadek to śmierć osoby ubezpieczonej – wtedy dziecko będzie otrzymywać rentę aż do momentu ukończenia 18 lat. Druga sytuacja to odniesienie przez dziecko na skutek nieszczęśliwego wypadku obrażeń, które powodują trwałą niepełnosprawność – dziecko otrzymuje rentę dożywotnio.

Klient sam decyduje, jak często będzie opłacał składki. Po 2 latach od zawarcia umowy może także skorzystać z zawieszenia w ich regulowaniu przez maksymalnie 6 miesięcy (po tym okresie należy uiścić należność za zaległe składki). Kiedy osoba, której życie ubezpieczyliśmy, umrze, obowiązek płacenia składek wygasa, a ubezpieczenie jest zamieniane na bezskładkowe (dziecko wciąż ma prawo do odebrania świadczenia, jednak suma ubezpieczenia będzie niższa).

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK)

Jest to połączenie polisy ubezpieczeniowej na życie z inwestowaniem w szeroki wachlarz funduszy inwestycyjnych. W praktyce opłaca się regularne składki, za które kupuje się wybrane jednostki dostępnych funduszy. Z reguły takie inwestycje wiążą się z wyższymi opłatami za zarządzanie, dobrze jest także posiadać pewną wiedzę o tego typu instrumentach finansowych (lub dobrego doradcę inwestycyjnego). Cechą ubezpieczeń inwestycyjnych jest konieczność zadeklarowania minimalnej miesięcznej składki. Z jednej strony jest to motywacja do regularnego oszczędzania przez długi czas (zaleta), z drugiej - jesteśmy długotrwale przywiązani do tego produktu, bez względu na naszą sytuację życiową (wada). Inną, ważną zaletą polis inwestycyjnych w UFK jest możliwość odroczenia zapłaty podatku od zysków kapitałowych do momentu zakończenia polisy (w innej sytuacji były on pobierany przy każdorazowej sprzedaży jednostki funduszu).

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z polisy powinieneś dokładnie przeczytać i zrozumieć jej regulamin oraz oszacować wszystkie koszty, które się z nią wiążą. To bardzo ważne, ponieważ bardzo trudno jest wycofać swoje środki z polisy przed terminem jej zakończenia (5, 10, a nawet 15 lat!).

Fundusze inwestycyjne

Instrumenty finansowe dzięki którym możesz inwestować w portfel (większą grupę) indywidualnych inwestycji, np. kupując jednostki funduszu akcyjnego, pośrednio inwestujesz w wiele akcji na giełdzie. O tym, jakie to będą akcje decyduje przede wszystkim jednostka zarządzająca danym funduszem. Zaletą tych instrumentów finansowych są stosunkowo niskie opłaty za zarządzanie, wadą - konieczność zapłaty podatku od zysków kapitałowych przy każdej sprzedaży jednostek funduszu. Skuteczne inwestowanie w fundusze inwestycyjne wymaga dobrej znajomości rynków finansowych (lub dobrego doradcy finansowego/inwestycyjnego).

Lokaty bankowe

Produkty stricte bankowe cechują się dużym poziomem bezpieczeństwa oraz możliwością określenia zysku jeszcze przed wpłatą swoich środków na rachunek bankowy. Ich wadą jest niższy potencjał zysków w porównaniu z powyżej wymienionymi instrumentami finansowymi. Poniżej prezentujemy najważniejsze cechy związane z bankowymi depozytami:

 1. lokaty są bezpieczne i pewne – nie stracisz wpłaconego kapitału;
 2. zwykle zysk z najlepszych lokat w skali roku pozwala o kilka punktów procentowych pokonać inflację, czyli w praktyce oznacza to, że zawsze zarobisz. Warto także zaznaczyć, że wybierając lokaty o stałym oprocentowaniu masz pewność, że nie zmieni się ono w trakcie trwania umowy.
 3. inwestując w lokaty, zamrażasz swoje środki na pewien czas, zwykle od 2 do 3 lat. W przypadku polis inwestycyjnych nierzadko mówimy o czasie 10 lub 15 lat, a dodatkowo klient zobowiązany jest regularnie wpłacać środki na polisę pod groźbą utraty części zgromadzonego kapitału. Dla jednych jest to plus (przymus oszczędzania, wyrobienie dobrego nawyku), dla innych minus – „a co, gdy na rynku za 5 lat pojawi się korzystniejsza oferta?”. Można zatem powiedzieć, że korzystając z polis, musisz się liczyć z mniejszą elastycznością finansową;
 4. jeżeli lokujesz środki w ryzykowne instrumenty finansowe (fundusze i polisy inwestycyjne) powinieneś wziąć pod uwagę możliwość, że w momencie chęci spieniężenia inwestycji na rynku akcji będzie bessa, a tym samym Twoje zyski będą niewielkie lub poniesiesz niewielką stratę. Warto upewnić się przed wyborem konkretnej oferty, jak wygląda kwestia wycofania części lub całości kapitału i czy wiążą się z tym jakieś opłaty. W kontekście długoterminowego oszczędzania przedwczesne wypłaty środków mogą być nieopłacalne, jednak jeśli nie chcesz ryzykować utraty całości zysków, lepiej zawczasu przesunąć część środków z ryzykownej inwestycji i ulokować je w bezpiecznych instrumentach finansowych, np. na lokatach terminowych.

Obecnie na rynku nie znajdziesz opłacalnej lokaty, w którą mógłbyś ulokować środki na przyszłość swojego dziecka. Dlaczego? Trudno sobie wyobrazić lokatę ze stałym oprocentowaniem na okres 15 lat. Bank musiałby wziąć na siebie bardzo duże ryzyko – nie wiadomo, jak rynki finansowe będą się zachowywały w przyszłości. Lokata dla dziecka jest zatem instrumentem finansowym, który warto sobie stworzyć we własnym zakresie i regularnie z niego korzystać. Poniżej prezentujemy listę przydatnych informacji, o których warto pamiętać:

 • wybieraj najlepsze lokaty na rynku – pomoże Ci w tym nasz ranking lokat bankowych;
 • jeżeli masz taką możliwość, wybierz lokaty, które oferują możliwość dopłaty środków do ulokowanego już kapitału;
 • jeżeli nie masz ochoty na częstą zmianę lokat, wybierz lokaty długoterminowe (1, 2 lub 3 lata);
 • w przypadku lokaty odnawialnej pamiętaj o sprawdzeniu, jakie będzie oprocentowanie tej lokaty w kolejnym okresie umownym;
 • wiele lokat atrakcyjnych lokat dostępnych jest za pośrednictwem bankowości internetowej; dzięki temu korzystnie ulokujesz swoje pieniądze bez konieczności wychodzenia z domu.

Wybieraj tylko najlepsze depozyty!
Aktualną ofertę depozytów bankowych znajdziesz w naszym codziennie aktualizowanym rankingu najlepszych lokat. Nasze narzędzie pozwoli Ci wybrać najlepsze dostępne lokaty. Dla Twojej wygody przygotowaliśmy też szereg dodatkowych filtrów. Pozwolą Ci one np. wyselekcjonować jedynie te lokaty, które skierowane są do nowych klientów danego banku. Lub wręcz przeciwnie - sprawdzić, jakie są najlepsze depozyty "dla każdego". W naszym rankingu w prosty i przejrzysty sposób sprawdzisz też warunki prowadzenia interesującej Cię lokaty oraz poznasz jakiej wysokości środki możesz na nią wpłacić (w przypadku wielu ofert - szczególnie tych najwyżej oprocentowanych - obowiązują bowiem limity co do maksymalnej deponowanej kwoty).

Konta oszczędnościowe

Silnym konkurentem dla lokat w kontekście oszczędzania na przyszłość dziecka są konta oszczędnościowe. Ważną zaletą tego typu rachunku jest możliwość dokonywania dopłat do konta (co jest przydatne w przypadku chęci regularnego oszczędzania) oraz częstsza kapitalizacja odsetek – zwykle miesięczna lub dzienna (odsetki od lokaty zwykle dopisywane są po zakończeniu okresu, na jaki została założona). Konta oszczędnościowe są jednak niżej oprocentowane niż depozyty terminowe i to powinno być dla Ciebie wskazówką, jeśli wahasz się, którą z tych form oszczędzania wybrać. Warto śledzić dostępne oferty i porównywać oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych (polecamy ten ranking kont oszczędnościowych). Jeżeli oprocentowanie lokat jest znacznie wyższe od oprocentowania rachunków oszczędnościowych (>1%), to warto rozważyć wybór depozytu terminowego, w przeciwnym razie lepszym wyborem może okazać się konto oszczędnościowe.

Jak nauczyć dziecko oszczędzania?

Mamy nadzieję, że przekonałeś się już, jak ważne jest oszczędzanie na przyszłość Twojego dziecka. Jednak same pieniądze to oczywiście nie wszystko. Warto nauczyć swoją pociechę rozsądnego dysponowania środkami pieniężnymi, bowiem człowiek najlepiej się uczy na własnych doświadczeniach. Osoby niepełnoletnie nie mogą zakładać lokat, istnieje jednak sposób, aby Twoje dziecko posiadało swoje własne konto oszczędnościowe i nauczyło się oszczędzania w formie zabawy.

SKO, czyli Szkolne Kasy Oszczędności dla dzieci poniżej 13 roku życia

Czy pamiętasz może książeczki oszczędnościowe SKO? Wielu z nas mile wspomina odkładanie każdego grosza na książeczkę u nauczyciela w szkole. Zyski nie były wielkie, jednak pozostawała satysfakcja i doświadczenia w pierwszych próbach oszczędzania.

Książeczka SKO
Książeczka SKO (Szkolne Kasy Oszczędności)
Kliknij, aby powiększyć

SKO (czyli Szkolne Kasy Oszczędności) to najstarszy program edukacji finansowej skierowany do dzieci, który jest prowadzony przez PKO BP. Program dedykowany jest uczniom poniżej 13 roku życia i w ostatnich latach przeniósł się z wersji papierowej w świat Internetu. Obecnie uczestnicy SKO oszczędzają poprzez serwis online i zakładają wirtualne skarbonki, dzięki którym mogą odkładać środki na konkretne cele. Rodzice uczniów w ramach SKO mogą otworzyć dla swoich pociech SKO Konto Dla Ucznia, z oprocentowaniem 2,5% w skali roku dla kwot do 2500 zł. Można śmiało powiedzieć, że program przeżywa teraz drugą młodość. W SKO uczestniczy ponad 4,5 tysiąca szkół z całej Polski. Warto sprawdzić, czy program jest wprowadzony w szkole Twojego dziecka, bowiem to mądry i ciekawy sposób na nauczenie dzieci oszczędzania i świadomości finansowej, które mogą zaprocentować w dorosłym życiu.

A dla młodzieży powyżej 13 roku życia…

Jeżeli Twoje dziecko ukończyło 13 rok życia, możesz pomóc mu założyć konto młodzieżowe. To także sposób na naukę oszczędzania i zarządzania własnymi pieniędzmi. Obecnie większość banków ma w swojej ofercie rachunki dla młodzieży, np. eKonto m w mBanku.

Lokata dla dziecka - podsumowanie

Jak widzisz, możliwości inwestowania w przyszłość dziecka jest wiele. Niektóre z wymienionych instrumentów finansowych wymagają posiadania konkretnej wiedzy i podejmowania większego ryzyka w zamian za potencjalnie wyższe zyski (mowa tutaj przede wszystkim o instrumentach opartych o fundusze inwestycyjne). Inne metody oszczędzania cechują się dużym bezpieczeństwem i pewnością, jednak dzieje się to kosztem mniejszego zysku (dotyczy to lokat i kont oszczędnościowych). Warto rozważyć także inwestowanie w różne instrumenty – np. łącząc polisę posagową i lokatę czy też fundusze inwestycyjne i konta oszczędnościowe. Rozważny inwestor nigdy nie inwestuje wszystkich środków w jeden instrument, lecz stara się dywersyfikować (czyli różnicować) posiadany kapitał, lokując go na różne sposoby i unikając tym samym dużych strat. Jedno jest pewne: wszystkie wspomniane przez nas sposoby łączy konieczność regularnego oszczędzania. Tylko wtedy możemy osiągnąć zamierzony cel – lepszy start w dorosłość naszego dziecka - i warto o tym pamiętać, zanim rozpoczniemy jakąkolwiek inwestycję.

Każdego dnia śledzimy oprocentowanie lokat terminowych. Jeżeli chcesz założyć depozyt (np. z myślą o celowym oszczędzaniu lub na przyszłość swojego dziecka), sprawdź nasz ranking lokat, w którym prezentujemy depozyty standardowe i promocyjne o różnym okresie trwania.

Przeczytaj także

Komentarze