My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Lokaty o zmiennym oprocentowaniu - parametry i ranking

Portrait
Rafał Janik
Doktor nauk ekonomicznych. Uwielbia liczby, wykresy i dane. W wolnym czasie trenuje kolarstwo oraz wspinaczkę. Jego hobby to literatura i astronomia.
Lokaty o zmiennym oprocentowaniu - parametry i ranking
Źródło: © Sergey Nivens/fotolia

Lokaty o zmiennym oprocentowaniu można znaleźć w ofercie kilku polskich banków, jednak sam produkt jest dość specyficzny. Przed założeniem takiej lokaty warto poświęcić trochę czasu, aby dokładnie zrozumieć warunki, od których będzie zależał Twój zysk.

Nasz artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej postaramy się przybliżyć Ci charakterystykę depozytów o zmiennej stopie procentowej, wyliczymy przykładowe oprocentowanie takiego produktu oraz doradzimy, na co warto zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o założeniu depozytu. W drugiej części zaprezentujemy ranking lokat o zmiennym oprocentowaniu dostępnych w bankach komercyjnych.

Jeżeli interesują Cię lokaty o pewnej i w 100% przewidywalnej stopie zwrotu lub poszukujesz atrakcyjnych depozytów o okresie umownym do jednego roku – przejdź do rankingu lokat ze stałym oprocentowaniem.

Charakterystyka lokat ze zmiennym oprocentowaniem

Lokaty ze zmiennym oprocentowaniem są wyjątkowym produktem – ich oprocentowanie niejednokrotnie jest wyższe niż lokat ze stałym oprocentowaniem, jednak trudno jednoznacznie określić, ile zyskamy na takim depozycie. Wszystko przez zmienne oprocentowanie, które bank może podwyższyć lub obniżyć w trakcie trwania umowy.

W praktyce oprocentowanie w danej wysokości naliczane jest przez rzeczywistą liczbę dni, w których obowiązywała określona stawka. Przykładowo: jeśli założymy roczną lokatę z oprocentowaniem 3,5% i po 3 miesiącach bank obniży oprocentowanie do 3,2%, to nowe oprocentowanie będzie nas obowiązywało od 4 miesiąca umowy do jej zakończenia (o ile nie nastąpią kolejne zmiany oprocentowania).

Przykład:
Zakładamy roczną lokatę z początkowym oprocentowaniem 4,5%. Podana stawka obowiązuje przez pierwsze 3 miesiące, natomiast po tym okresie bank obniża oprocentowanie do 3,5%. Nowa stawka obowiązuje przez kolejne 6 miesięcy, zaś przez ostatnie 3 miesiące oprocentowanie wynosi 4%.

Wynika z tego, że średnie oprocentowanie takiej lokaty na koniec okresu umownego wynosi 3,88%. Obliczamy je, wykorzystując wzór matematyczny średniej ważonej:

Oprocentowanie = \frac{3 \cdot 4,5 + 6 \cdot 3,5 + 3 \cdot 4}{12} = \frac{13,5 + 21 + 12}{12} = 3,88 \%

Wyraźnie widać, że średnie oprocentowanie odbiega od wartości początkowej. Pokazuje to, że w rzeczywistości oprocentowanie lokaty o zmiennej stopie może różnić się od naszych oczekiwań i początkowych warunków, dlatego warto o tym pamiętać, decydując się na taki produkt oszczędnościowy.

Od czego zależy oprocentowanie lokat o zmiennym oprocentowaniu?

W regulaminach i kartach produktów banki mniej lub bardziej dokładnie wskazują, od czego zależy oprocentowanie rachunków bieżących i lokat terminowych. Ma to znaczenie dla lokat ze stałym i zmiennym oprocentowaniem, jednak w przypadku tych drugich wpływ różnych czynników jest silniejszy.

Na wysokość oprocentowania lokat bankowych wpływ mają m.in.:

  • stopy procentowe NBP – najbardziej istotną jest stopa referencyjna (określa rentowność 7-dniowych bonów skarbowych NBP).
  • stopa rezerwy obowiązkowej banków – wielkość jest określana przez Radę Polityki Pieniężnej;
  • stopy na rynku międzybankowym – dotyczy to zarówno lokat międzybankowych (WIBID), jak i kredytów międzybankowych (WIBOR);

Niektóre banki uzależniają oprocentowanie lokat ze zmienną stopą także od innych wielkości, np. stopy inflacji, rentowności obligacji skarbowych czy składki płaconej do BFG, jednak powyższe czynniki pojawiają się najczęściej w kontekście lokat o zmiennym oprocentowaniu.

Warto w tym momencie także wspomnieć, jak banki określają zmienne oprocentowanie:

  • Oprocentowanie podane z góry – tak podana stopa procentowa jest wskazana w tabeli oprocentowania i może zmienić się wraz ze zmianą czynników, które bank uwzględnia w swojej polityce. W tym przypadku nie jest dokładnie wskazane, jak bank konstruuje oprocentowanie zmienne lokaty.
  • Oprocentowanie określone wzorem – ten sposób wyrażenia oprocentowania uwzględnia zwykle wskaźnik bazowy (np. WIBOR 6M, WIBID 3M) i marżę banku. Oprocentowanie zależy tu przede wszystkim od stopy bazowej i jest ustalane miesięcznie lub kwartalnie. Marża zwykle jest stała przez cały czas trwania lokaty (bank ustala ją w oparciu o podobne czynniki jak w przypadku oprocentowania podanego z góry).

Ranking lokat ze zmiennym oprocentowaniem - Marzec 2020

Poniżej przedstawiamy najlepsze na rynku depozyty terminowe o zmiennej stopie procentowej w bankach komercyjnych. Jak widać, oprocentowanie takich lokat nie zachwyca, a warto dodać, że przy obecnej tendencji spadkowej stóp procentowych lokaty o stałym oprocentowaniu będą prawdopodobnie lepszym wyborem. Można także pomyśleć o dobrym koncie oszczędnościowym (szczegóły w dalszej części niniejszego artykułu).

Warto rozważyć założenie lokaty o zmiennej stopie na dłuższy okres czasu (powyżej jednego roku) - najlepsze depozyty tego rodzaju prezentuje poniższa tabela:

Ranking lokat o zmiennym oprocentowaniu

Najlepsze konta oszczędnościowe

Rachunki oszczędnościowe również charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem. Tego typu depozyty cechują się większą płynnością - środki są wypłacane klientowi na każde żądanie (czasem wiąże się to z jednorazową opłatą za wypłatę), w związku z tym można zerwać umowę w każdej chwili i zachować wypracowane odsetki. Oprocentowanie kont oszczędnościowych zwykle jest jednak niższe niż w przypadku lokat terminowych.

Obecnie stopy procentowe NBP są niskie (najważniejsza – stopa referencyjna – wynosi 1,5%), co często przekłada się na niezbyt atrakcyjne oprocentowanie krótkoterminowych i kwartalnych depozytów ze zmiennym oprocentowaniem. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem może być właśnie rachunek oszczędnościowy.

Poniżej przedstawiamy najlepsze obecnie konta oszczędnościowe na rynku:

  1. Konto Oszczędnościowe w Getin Banku - rachunek z promocyjnym oprocentowaniem 3,5% do 10 tys. zł (dla nowych klientów) i 2,7% na nowe środki do 100 tys. zł dla posiadaczy konta osobistego w Getin Banku.
  2. Rachunek Oszczędzam w ofercie "na start" w Credit Agricole - konto przez pierwsze 4 miesiące oprocentowane jest na 3% w skali roku. Stawka dotyczy kwot do 30 tys. zł i obejmuje nowych klientów banku.
  3. Konto Oszczędnościowe w T-Mobile Usługi Bankowe – rachunek z oprocentowaniem promocyjnym 2,5% dla kwot do 30 000 zł przez 92 dni. Z promocji mogą skorzystać nowi klienci (osoby, które od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2020 r. nie posiadały konta w banku), którzy założą Konto Freemium lub Premium. Dla obecnych klientów oprocentowanie wynosi 1,5%.
  4. Konto Oszczędnościowe w Banku Pekao - rachunek nowym klientom oferuje 2,5% w skali roku dla kwot do 30 tys. zł. Należy założyć także Konto Przekorzystne.
  5. Konto Oszczędnościowe Profit w Banku Millennium - nowe środki do 100 tys. zł wpłacone na ten rachunek oprocentowane są stawką 2,6% przez 92 dni. Z oferty można korzystać cyklicznie.

Więcej najlepszych rachunków znajdziesz w tym rankingu kont oszczędnościowych.

Podsumowanie

Czy lokaty ze zmiennym oprocentowaniem są opłacalne? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, gdyż w przypadku tego typu depozytów dużo zależy od sytuacji rynkowej.

Jeśli oczekuje się cięć stóp procentowych NBP (za czym idą spadki oprocentowania lokat), lepiej zainwestować w lokatę o stałym oprocentowaniu – jej warunki nie ulegną pogorszeniu mimo przyszłych zmian na rynku finansowym.

Jeśli z kolei branża finansowa spodziewa się podwyżek stóp procentowych NBP, można pokusić się o założenie lokaty o zmiennym oprocentowaniu – Twoje zyski będą się zwiększać wraz ze wzrostami oprocentowania lokat w bankach i na rynku międzybankowym.

Wybierając lokatę o zmiennym oprocentowaniu, warto zwrócić uwagę także na naszą wiedzę, doświadczenie i skłonność do ryzyka.

Jeśli nie czujesz się pewnie w kwestii depozytów o zmiennej stopie procentowej, lepiej założyć lokatę o pewnym, stałym oprocentowaniu. Jak już wspominaliśmy, oprocentowanie lokat o zmiennej stopie jest określane przez różne czynniki i warto je dokładnie poznać i zrozumieć, zanim zdecydujesz się na taką lokatę.

Jeśli jednak jesteś osobą akceptującą pewne ryzyko finansowe, lokaty o zmiennym oprocentowaniu mogą być interesującym wyborem – masz pewność, że nie stracisz wpłaconego kapitału (inaczej niż na giełdzie, gdzie czasem można stracić wszystko), a zyski zależą już od Twojej zdolności przewidywania, wiedzy, doświadczenia (i oczywiście sytuacji rynkowej).

Zmienne oprocentowanie posiadają także konta oszczędnościowe (oprocentowane podobnie lub wyżej jak lokaty krótkoterminowe i kwartalne o zmiennej stopie), dlatego jeśli poszukujesz produktu oszczędnościowego na krótki okres o atrakcyjnym oprocentowaniu, rozważ rachunki oszczędnościowe jako sposób pomnażania Twoich oszczędności.

Podsumowując: wszystko zależy od sytuacji na rynkach finansowych, Twoich konkretnych wymagań, celów, doświadczenia i skłonności do ryzyka – sposobów oszczędzania jest wiele i to do Ciebie należy ostateczny wybór.

Przeczytaj także