My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Lokata progresywna - definicja, zalety i wady

Portrait
Krystian Chlebek
Przedsiębiorca, informatyk, od ponad 7 lat związany z rynkiem finansów osobistych. Lubi realizować ambitne projekty, które pozytywnie służą szerszej grupie odbiorców.
Lokata progresywna - definicja, zalety i wady
Źródło: © purplequeue /fotolia

Lokata Progresywna jest interesującym, choć niejednoznacznym produktem oszczędnościowym. Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się czym w teorii jest lokata progresywna, a jak jest ona przedstawiana w ofertach bankowych (występuje tu pewna rozbieżność definicji).

Ponadto wymienimy zalety i wady takiej lokaty (opiszemy je w kontekście rzeczywistej oferty bankowej) oraz postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy warto założyć lokatę progresywną.

Co to jest lokata progresywna?

Definicja lokaty progresywnej jest niestety niejednoznaczna. Na stronach Wikipedii oraz innych, powszechnie uznanych serwisów finansowych możemy znaleźć następujące wyjaśnienie tego terminu:

Lokata progresywna to umowa między bankiem a klientem, dotycząca lokowania środków pieniężnych. Umożliwia dokonywanie dopłat do kwoty, jaka była zdeponowana na początku. Chcąc ponownie zdeponować kolejną nadwyżkę pieniężną, nie trzeba zawierać z bankiem następnej umowy lokacyjnej na nową lokatę – można po prostu zwiększyć kwotę istniejącej już lokaty progresywnej. Wysokość tych dopłat jest ustalana indywidualnie przez dany bank. Oprocentowanie lokat progresywnych wzrasta wraz z wysokością zdeponowanego wkładu.

A tak lokata progresywna jest rozumiana przez większość banków:

Lokata progresywna jest to nazwa terminowego depozytu bankowego oprocentowanego progresywnie, co oznacza że stopa procentowa wzrasta wraz długością utrzymywania depozytu.

Jak widzimy, definicje te są zgoła odmienne. My – oszczędzający – lokujemy nasze środki w bankach, dlatego też w dalszej części tego artykułu odniesiemy się do bankowej definicji lokaty progresywnej. Przyjmiemy zatem, że lokata progresywna to rodzaj depozytu bankowego, którego oprocentowanie wzrasta w kolejnych miesiącach umownych lokaty. Oznacza to, że zakładając roczną lokatę progresywną, w pierwszym miesiącu oprocentowanie może wynosić 2,5%, w drugim 3%, w trzecim 3,2%, a w dwunastym miesiącu 12%.

Lokata progresywna a lokata dynamiczna

Warto dodać, że lokata progresywna ma dużo wspólnego z lokatą dynamiczną, a terminy te często są używane naprzemiennie. Ponownie sięgnijmy do Wikipedii, tym razem w poszukiwaniu definicji lokaty dynamicznej. Oto co znajdziemy:

Lokata dynamiczna – jest to umowa z bankiem dotycząca lokowania środków, z której klient może się wycofać przed końcem okresu trwania tej umowy bez niebezpieczeństwa utraty odsetek.

Z powyższego wynika, że lokata progresywna w definicji banków jest przeważnie tożsama z lokatą dynamiczną. Warto o tym pamiętać podczas zapoznawania się z ofertami instytucji finansowych.

Cechy lokaty progresywnej

W odróżnieniu od kont oszczędnościowych lokata progresywna jest zakładana na z góry ustalony okres czasu (często są to lokaty średnio i długoterminowe). Dodatkowo, oprocentowanie lokaty progresywnej w kolejnych miesiącach umownych jest najczęściej znane jeszcze przed założeniem tej lokaty i jest ono stałe. Klient decydujący się na założenie takiej lokaty może, a nawet powinien, od razu oszacować, ile na niej zarobi.

Oprocentowanie lokaty progresywnej

Oprocentowanie efektywne lokaty progresywnej jest najczęściej niższe od oprocentowania typowej lokaty terminowej. Co więcej, odsetki lokaty progresywnej kapitalizowane są przeważnie na koniec okresu umownego, dlatego też pozytywny efekt częstszej kapitalizacji odsetek tutaj nie zachodzi.

Poniżej przedstawiamy tabelkę stóp procentowych lokaty progresywnej, dostępnej w jednym z polskich banków:

Skala progresji
1. miesiąc0,60%0,70%0,80%0,70%
2. miesiąc0,60%0,70%0,80%0,70%
3. miesiąc0,75%0,85%0,95%0,85%
4. miesiąc0,95%1,05%1,15%1,05%
5. miesiąc1,15%1,25%1,35%1,25%
6. miesiąc1,35%1,45%1,55%1,45%
7. miesiąc1,55%1,65%1,75%1,65%
8. miesiąc1,75%1,85%1,95%1,85%
9. miesiąc2,20%2,30%2,40%2,30%
10. miesiąc2,45%2,55%2,65%2,55%
11. miesiąc2,70%2,80%2,90%2,80%
12. miesiąc3,20%3,30%3,40%3,30%

Marketingowcy w polskich bankach są dosyć kreatywni, więc możesz się spotkać z reklamą lokaty progresywnej oferującej nawet 3,3%* (gwiazdka została użyta nieprzypadkowo, ponieważ drobnym drukiem dodano informację, że takie oprocentowanie dotyczy jedynie ostatniego miesiąca umownego). Spoglądając na tabelę oprocentowania widzimy jednak, że efektywne oprocentowanie jest dużo niższe i jest ono równe średniej arytmetycznej oprocentowania ze wszystkich miesięcy. Dla powyższego przykładu oprocentowanie efektywne wynosi: (0,7% + 0,7% + 0,85% + 1,05% + 1,25% + 1,45% + 1,65% + 1,85% + 2,3% + 2,55% + 2,8% + 3,3%)/12 = 1,7% w skali roku. Jak więc widzisz różnica pomiędzy reklamą a rzeczywistością jest całkiem spora.

Wypłata odsetek przed upływem okresu umownego

Dużą zaletą lokaty progresywnej jest możliwość wypłaty kapitału przed upływem okresu umownego lokaty z zachowaniem wypracowanych odsetek.

Sprawdziliśmy, jak dokładnie wygląda ochrona odsetek. Najczęściej banki stosują zasadę, że w przypadku zerwania lokaty przed upływem okresu umownego, odsetki nalicza się za każdy zakończony miesiąc, wg oprocentowania dla danego miesiąca.

Jeżeli np. zerwiemy lokatę 20 maja, to odsetki będą naliczone za każdy poprzedzający miesiąc umowny, do kwietnia włącznie. Odsetki za maj nie zostaną doliczone.

Kiedy warto założyć lokatę progresywną?

Przyjrzyjmy się wadom i zaletom tej lokaty.

Wadami lokaty progresywnej są: niższe oprocentowanie efektywne w porównaniu z lokatą terminową oraz fakt, iż kapitalizacja odsetek następuje zwykle na koniec okresu umownego.

Zaletą lokaty progresywnej jest możliwość wcześniejszego zerwania lokaty bez utraty odsetek. Spójrzmy jednak jeszcze raz na tabelkę w powyższym przykładzie. Jak widzimy, banki zabezpieczają się przed szybkim zrywaniem lokaty poprzez ustalanie niskiego oprocentowania dla pierwszych miesięcy umownych lokaty. W praktyce zerwanie lokaty progresywnej jest nieopłacalne co najmniej do drugiej połowy okresu umownego lokaty.

Podsumowując, lokata progresywna w większości przypadków jest raczej gorszym wyborem od tradycyjnej lokaty terminowej. Rozważ założenie tego depozytu, jeżeli posiadasz uzasadnione podejrzenie, że będziesz zmuszony zerwać lokatę przed upływem jej okresu umownego – zabezpieczenie się przed utratą odsetek jest niewątpliwą zaletą w takim przypadku. Lokata progresywna jest także lepszym wyborem, gdy jej oprocentowanie efektywne jest wyższe od oprocentowania konkurencyjnych lokat terminowych. Sytuacja ta występuje rzadko, ale jest oczywiście możliwa. Wszystko jak zwykle zależy od konkretnej oferty lokaty.

Ranking lokat o oprocentowaniu progresywnym

Przeczytaj także