My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Lokata rentierska - definicja, oprocentowanie, ranking

Lokata rentierska - definicja, oprocentowanie, ranking
Źródło: © nyul /fotolia

Lokata rentierska to produkt skierowany do osób, które chcą regularnie otrzymywać odsetki od wpłaconego kapitału. Innymi słowy, zamiast otrzymania całości odsetek po zakończeniu umowy lokaty (jak to ma miejsce w przypadku zwykłej lokaty terminowej), klient zakładający lokatę rentierską otrzymuje pewną część odsetek w regularnych odstępach czasu. Można to także rozumieć w taki sposób, że bank spłaca w ratach odsetki z pożyczki, którą zaciągnął u swojego klienta.

Lokata rentierska jest szczególnym przypadkiem zwykłej lokaty terminowej. Podobieństwa i różnice między nimi są następujące:

  • zarówno lokaty rentierskie jak i lokaty terminowe zakładane są na określony okres czasu, przy czym lokaty rentierskie są najczęściej lokatami długoterminowymi (lokaty 12, 24, 36-miesięczne);
  • oprocentowanie tradycyjnej lokaty terminowej jest przeważnie wyższe od oprocentowania lokaty rentierskiej;
  • w przypadku lokaty rentierskiej odsetki z włożonego kapitału nie są kapitalizowane na rachunku, lecz przelewane na konto osobiste klienta w regularnych odstępach czasu. Okresowość zależy od konkretnej oferty, ale zwykle środki przelewane są na konto klienta co 1, 3 lub 6 miesięcy. Brak kapitalizacji odsetek sprawia, że zysk z lokaty rentierskiej jest niższy w porównaniu z zyskiem ze zwykłej lokaty terminowej, która posiada takie samo oprocentowanie, ale wyższą częstotliwość kapitalizacji odsetek;
  • lokata rentierska jest produktem skierowanym przede wszystkim do osób zamożnych, które posiadają więcej wolnych środków do zagospodarowania. Podczas zakładania tego depozytu często zdarza się, że banki wymagają wpłacenia wyższej kwoty minimalnej.

Lokata rentierska jest stosunkowo mało popularnym produktem oszczędnościowym. Jest to spowodowane głównie tym, że lokaty te rzadko widnieją w ofercie banków, a jak już się pojawią, to są słabo reklamowane.

Jakie jest oprocentowanie lokaty rentierskiej?

Obecnie oprocentowanie lokat rentierskich waha się w przedziale od 1,1% do 2,75% – zależy ono od aktualnej sytuacji ekonomicznej (np. od aktualnej wysokości stóp procentowych). Warto także zaznaczyć, że oprocentowanie jest często uzależnione od kwoty kapitału ulokowanego na lokacie rentierskiej – im wyższa kwota, tym jest wyższe. Jeżeli planujesz zainwestować naprawdę dużą sumę pieniędzy, warto negocjować z bankiem wyższe oprocentowanie takiej lokaty.

Czy warto założyć lokatę rentierską?

Lokaty rentierskie są w pewnym sensie połączeniem tradycyjnej długoterminowej lokaty terminowej z kontem oszczędnościowym - ustalasz stały procent w momencie zakładania lokaty, a raz na jakiś czas bank wypłaca Ci pewną kwotę pieniędzy. Przewaga lokaty rentierskiej nad kontem oszczędnościowym polega na tym, że nie musisz się obawiać obniżenia oprocentowania w czasie umownym lokaty. Zaletą lokaty rentierskiej w porównaniu ze zwykłą lokatą terminową jest z kolei to, że Twój kapitał nie jest w całości "zamrożony" na rachunku bankowym na długi okres czasu.

Warto zastanowić się nad lokatą rentierską, jeżeli zgromadziłeś naprawdę duże oszczędności (np. wygrałeś na loterii) i chcesz żyć jak rentier, „wynajmując” swoje pieniądze bankowi. Stała miesięczna pensja z banku, podobnie jak każda inna forma stałego wynagrodzenia, pozwala zaplanować codzienne wydatki i ułatwia zorganizowanie swojego życia.

Możesz także skorzystać ze zwykłej lokaty terminowej. Prawdopodobnie uda Ci się zarobić nieco więcej, ze względu na efekt kapitalizacji odseteki nieco wyższe oprocentowanie. Taki depozyt posiada jednak pewne wady: zamrożenie gotówki na koncie bankowym na długi okres czasu oraz konieczność samodzielnego rozdysponowania zgromadzonego kapitału po zakończeniu lokaty.

Jak wspomnieliśmy, lokata rentierska jest ciekawą formą oszczędzania w momencie, gdy zgromadziłeś duży kapitał. Warto poważniej zainteresować się tą formą lokowania oszczędności w przypadku, gdy uda Ci się wynegocjować wyższe oprocentowanie niż na zwykłej lokacie lub koncie oszczędnościowym. Będziesz wtedy mógł cieszyć się satysfakcjonującymi odsetkami i żyć jak prawdziwy rentier :)

Ranking lokat rentierskich

Przeczytaj także