My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Lokata rentierska – elitarny produkt tylko dla wybranych czy oferta dla każdego?

Rafał Janik
Rafał Janik
Specjalista w zakresie rynków finansowych i inwestycji. Uwielbia liczby, wykresy i dane. W wolnym czasie trenuje kolarstwo oraz wspinaczkę. Jego hobby to literatura i astronomia.
Lokata rentierska – elitarny produkt tylko dla wybranych czy oferta dla każdego?
Źródło: © alphaspirit /fotolia

Największą różnicą pomiędzy standardowymi lokatami terminowymi a lokatami rentierskimi jest sposób wypłacania odsetek. W przypadku tych pierwszych – trafiają one do Ciebie dopiero po zakończeniu lokaty. Natomiast w tym drugim przypadku płatności odsetkowe odbywać się będą w regularnych cyklach np. co kwartał. Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się osiąganymi zyskami już w czasie trwania inwestycji, a nie dopiero na jej koniec.

Poniżej prezentujemy podstawowe różnice i podobieństwa pomiędzy lokatami rentierskimi a standardowymi lokatami terminowymi:

  • Zarówno lokaty rentierskie, jak i lokaty terminowe zakładane są na określony okres czasu, przy czym lokaty rentierskie są najczęściej depozytami długoterminowymi (lokaty 12-, 24-, 36-miesięczne).
  • W przypadku lokaty rentierskiej odsetki z zainwestowanego kapitału nie są kapitalizowane na rachunku, lecz przelewane na konto osobiste klienta w regularnych odstępach czasu. Cykliczność takich przelewów uzależniona jest od parametrów konkretnej oferty, przy czym najczęściej odbywa się to co jeden, trzy lub sześć miesięcy.
  • Z uwagi na to, że odsetki z lokaty rentierskiej są regularnie wypłacane, sumaryczny zysk z takiego rodzaju depozytu będzie minimalnie niższy niż w przypadku standardowej lokaty terminowej o tych samych parametrach.

Co prawda większość lokat rentierskich skierowanych jest do osób zamożnych, dysponujących przynajmniej 100 tys. zł wolnego kapitału, ale dość niedawno w ofercie banków spotkać można było także lokaty, które można było założyć, posiadając znacznie mniej środków. Przykładowo do otwarcia lokaty rentierskiej „db Lokata 4 Pory Zysku” w Deutsche Banku wystarczyło zaledwie 5 tys. zł, a w Idea Banku wymagane minimum wynosiło zaledwie… 500 zł. Nieprawdą jest więc, że jest to produkt zarezerwowany wyłącznie dla bankowych VIP-ów. Skorzystać mogą z niego także osoby ze znacznie chudszym portfelem.

Jakie jest oprocentowanie lokaty rentierskiej?

Oprocentowanie najlepszych lokat rentierskich aktualnie oferowanych przez polskie banki (sierpień 2022) mieści się w zakresie 3,5%-6,5%. Na tle rynkowej średniej to całkiem sporo, porównywalnie do najwyżej oprocentowanych standardowych lokat terminowych. Trzeba jednak przyznać, że stawki na tych drugich rosną i częściej, i szybciej. Jeśli więc dla kogoś liczy się przede wszystkim oprocentowanie – ten z lokaty rentierskiej raczej nie skorzysta.

Od czego zależy zysk z lokaty rentierskiej?

Zysk z lokat rentierskich w największym stopniu uzależniony jest od aktualnego poziomu stóp procentowych (dowiedz się więcej), a także inwestowanej sumy pieniędzy. W przypadku niektórych ofert obowiązują bowiem określone przedziały kwotowe i im więcej środków trafia na lokatę, tym bardziej oprocentowanie idzie w górę.

Lokata rentierska a konto oszczędnościowe

Lokaty rentierskie są w pewnym sensie połączeniem tradycyjnej długoterminowej lokaty terminowej z kontem oszczędnościowym. Oprocentowanie takiej lokaty znane jest już w momencie jej rozpoczęcia, a bank raz na jakich czas wypłaca Ci określoną kwotę pieniędzy. Mając rachunek oszczędnościowy, w praktyce możesz zrobić tak samo – ustalając, że np. na koniec każdego miesiąca wypłacisz zarobione przez ten czas odsetki.

Przewaga lokaty rentierskiej nad kontem oszczędnościowym polega jednak na tym, że nie musisz się obawiać obniżenia oprocentowania w trakcie inwestycji. Niestety w przypadku tych drugich jest to dość powszechna praktyka. Banki kuszą klientów wysokim „promocyjnym” oprocentowaniem obowiązującym przez kilka miesięcy, po czym jego wysokość gwałtownie spada (sprawdź najlepsze oferty kont oszczędnościowych).

Czy warto założyć lokatę rentierską?

Jeżeli posiadasz naprawdę spore oszczędności, np. sprzedałeś firmę bądź wygrałeś na loterii, lokata rentierska może być dla Ciebie całkiem dobrym wyborem. Dzięki niej możesz żyć jak rentier, „wynajmując” swoje pieniądze bankowi i w zamian otrzymując z tego tytułu regularne wynagrodzenie. Żeby jednak móc utrzymać się wyłącznie z takiej lokaty, leżąca na niej kwota musi być naprawdę pokaźna. Jeśli zainwestujesz mniej pieniędzy – oczywiście ulży to Twojemu budżetowi, ale z drugiej strony raczej nie pozwoli Ci to z dnia na dzień rzucić pracy i żyć wyłącznie z posiadanego kapitału (patrz sekcja poniżej).

Ile pieniędzy możesz zarobić na lokacie rentierskiej?

Poniżej prezentujemy zysk, na jaki może liczyć posiadacz lokaty rentierskiej. W naszych obliczeniach założyliśmy, że oprocentowanie takiego depozytu to 4,5% w skali rocznej, a wypłata odsetek odbywa się co kwartał.

Kwartalny zysk* posiadacza lokaty rentierskiej
Kwota lokatyZysk netto
1 000 zł9 zł
10 000 zł91 zł
50 000 zł456 zł
100 000 zł911 zł
200 000 zł1 823 zł
300 000 zł2 734 zł
400 000 zł3 645 zł
450 000 zł4 101 zł
500 000 zł4 556 zł
1 000 000 zł9 113 zł
2 000 000 zł18 225 zł
3 000 000 zł27 338 zł
4 000 000 zł36 450 zł
5 000 000 zł45 563 zł

Na poważniejsze zyski liczyć można dopiero w przypadku siedmiocyfrowych kwot leżących na lokacie. Przykładowo – mając wpłacone na nią 2 mln zł, Twój kwartalny zysk wyniósłby ponad 11 tys. zł. A to już kwota, za którą skromnie jest się w stanie utrzymać małe gospodarstwo domowe.

Zysk na przykładowej lokacie rentierskiej
Kliknij, aby powiększyć

Bezpieczeństwo środków na lokacie rentierskiej

Wszystkie lokaty bankowe – w tym lokaty rentierskie - objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W praktyce oznacza to, że w razie mało prawdopodobnego bankructwa banku zdeponowane tam pieniądze zostaną zwrócone klientom. Ale uwaga – gwarancje obowiązują tylko do równowartości 100 tys. euro (ok. 450 tys. zł). Jeśli więc dysponujesz większą kwotą, rozsądnie będzie podzielić ją na kilka części i ulokować w różnych bankach. Wówczas cały Twój majątek będzie w pełni gwarantowany.

A może standardowa lokata terminowa?

Oczywiście zamiast lokaty rentierskiej możesz ulokować pieniądze na standardowej lokacie terminowej i tak jak wspomnieliśmy wcześniej – prawdopodobnie uda Ci się w ten sposób osiągnąć nieco wyższy zysk. Pamiętaj jednak, że taki zwykły depozyt posiada istotne wady, z czego podstawowa to „zamrożenie” gotówki na rachunku lokaty. To sprawia, że zanim będziesz mógł cieszyć się zarobionym kapitałem, minie sporo czasu.

Druga sprawa to limit maksymalnej kwoty takiego standardowego depozytu, który w przypadku większości ciekawych ofert wynosi dziesięć, góra pięćdziesiąt tysięcy złotych (w przypadku lokat rentierskich limity sięgają wielu milionów złotych). A jeśli w pilnej potrzebie będziesz musiał wycofać swoje pieniądze – w większości przypadków utracisz naliczone do tego czasu odsetki.

Naszym zdaniem

Jak wspomnieliśmy, lokata rentierska jest ciekawą formą oszczędzania w momencie, gdy zgromadziłeś już całkiem pokaźny kapitał. W takim przypadku możesz całość zdeponować w jednym miejscu (pamiętając o limitach gwarancji BFG), cieszyć się regularnie wypłacanymi odsetkami i żyć jak prawdziwy rentier.Ale jeśli dysponujesz mniejszymi sumami i nie masz pilnych finansowych potrzeb – wówczas lepszym rozwiązaniem wydaje się tradycyjna lokata bankowa. Standardowe oprocentowanie najlepszych tego typu produktów przekracza odsetki, jakie mógłbyś zarobić na lokacie rentierskiej, przez co i Twój zysk może okazać się wyższy.

Ranking lokat rentierskich

Sprawdź też:

Przeczytaj także

Komentarze