My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Lokaty terminowe - definicja, porównanie

Portrait
Krystian Chlebek
Przedsiębiorca, informatyk, od ponad 7 lat związany z rynkiem finansów osobistych. Lubi realizować ambitne projekty, które pozytywnie służą szerszej grupie odbiorców.
Lokaty terminowe - definicja, porównanie
Źródło: © Reddogs /fotolia

Lokata terminowa, standardowa, tradycyjna, depozyt terminowy – każdy z pewnością chociaż raz słyszał podobne określenia. Dotyczą one lokat, czyli podstawowego produktu bankowego, który służy do bezpiecznego pomnażania naszych oszczędności i ich ochrony przed inflacją.

W niniejszym artykule opisano różne aspekty związane z tradycyjnymi lokatami bankowymi, m.in. rodzaje oprocentowania, okresy umowne oraz charakterystykę lokaty w kontekście innych produktów oszczędnościowych.

Lokata terminowa to umowa z bankiem, na podstawie której klient powierza swoje środki pieniężne bankowi na ustalony okres czasu w zamian za określony zysk (odsetki), wynikający z oprocentowania lokaty. Po upływie terminu lokaty, instytucja finansowa wypłaca klientowi wpłacone przez niego środki wraz z odsetkami. Można powiedzieć, że lokata to pożyczka, której udzielamy bankom – mogą one wtedy obracać naszymi pieniędzmi – w zamian otrzymujemy określony zysk.

Lokaty terminowe są jednymi z najbardziej bezpiecznych form oszczędzania kapitału, ponieważ są one gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wartości 100 000 EUR. Głównym zadaniem lokaty nie jest jednak wypracowanie możliwie najwyższego zysku (do tego służy inwestowanie), lecz ochrona naszego kapitału przed inflacją, czyli spadkiem siły nabywczej pieniądza. Więcej o wpływie inflacji na Twoje oszczędności dowiesz się w tym artykule.

Oprocentowanie lokat terminowych

Depozyty terminowe oprocentowane są według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Podawana jest ona zawsze w ujęciu rocznym (jest to tzw. oprocentowanie nominalne lokaty).

Oprocentowanie stałe to takie, które nie zmienia się w trakcie trwania umowy lokaty. Jest ono z góry podane przez bank, nie zmienia się, dzięki czemu klient może nawet przed ulokowaniem środków obliczyć oczekiwany zysk z oszczędzania na lokacie. Przewidywalność jest główną korzyścią lokaty terminowej o stałym oprocentowaniu. Korzystając z takiego depozytu możemy łatwiej zaplanować finansowe operacje w przyszłości.

Oprocentowanie zmienne lokat oznacza, że w trakcie umowy bank może podwyższyć lub obniżyć stosowaną stopę procentową. Zależy to od wielu czynników: wysokości stóp procentowych NPB, sytuacji na rynku międzybankowym (stopy WIBID i WIBOR), rentowności bonów skarbowych, itd. Dwa pierwsze czynniki są najważniejsze i to one najbardziej wpływają na politykę depozytową banków. Dla klienta oprocentowanie zmienne oznacza, że jeśli w trakcie umowy się ono zmieni, to do dnia poprzedzającego tą zmianę środki będą oprocentowane według dotychczasowej stopy, natomiast od dnia wprowadzenia nowych stóp procentowych, ulokowane pieniądze będą oprocentowane już według zmienionych stawek. Banki zazwyczaj kuszą klientów atrakcyjnym zmiennym oprocentowaniem lokat. Warto wybrać takie depozyty, jeśli spodziewamy się wzrostu stóp procentowych NBP, wtedy mamy pewność, że oprocentowanie naszych środków pozostanie na względnie stałym (lub nawet nieco wyższym) poziomie. Ze względu na charakter lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu depozyty te polecane są osobom, które nieco lepiej orientują się w tematyce rynków finansowych.

Okresy deponowania środków

Lokaty możemy podzielić według długości okresu, na jaki chcemy powierzyć nasze środki bankowi. Podział ten jest umowny i w zależności od źródła może być różnie określony. Na łamach serwisu NajlepszeLokaty.pl przyjęliśmy następujące założenia:

  • lokaty krótkoterminowe – zawierane na okres do 2 miesięcy,
  • lokaty kwartalne – ich okres trwania to od 3 do 5 miesięcy, jednak najpopularniejsze są lokaty trzymiesięczne,
  • lokaty średnioterminowe – zawierane są na okres od 6 do 11 miesięcy, najczęściej spotykane są depozyty na 6 i 9 miesięcy,
  • lokaty długoterminowe – okres lokowania środków wynosi tu rok, dwa a nawet trzy lata.

Odnowienie lokaty

Istotne w kontekście lokat terminowych jest określenie, czy możemy je odnowić – czyli przedłużyć na taki sam okres. Na rynku możemy znaleźć depozyty odnawialne bądź nieodnawialne. W przypadku lokaty nieodnawialnej wpłacona kwota wraz z odsetkami zwracana jest na rachunek klienta bądź wypłacana gotówką. W przypadku lokat odnawialnych bank określa w regulaminie, jakie oprocentowanie będzie obowiązywało w momencie przedłużenia lokaty na kolejny okres. Zazwyczaj można spotkać atrakcyjne oferty depozytów terminowych, które można odnowić, jednak ich oprocentowanie na kolejny okres jest wtedy niższe (najczęściej równe oprocentowaniu lokat terminowych ze standardowej oferty banku). Kiedy wybieramy lokatę, warto sprawdzić, jak wygląda kwestia odnowienia lokaty – jakie oprocentowanie będzie obowiązywało w takim przypadku oraz czy w przypadku lokaty odnawialnej można zrezygnować z przedłużenia umowy na kolejny okres.

Lokaty terminowe a konta oszczędnościowe

Lokaty terminowe to nie jedyne produkty oszczędnościowe dostępne na rynku depozytów. Największym konkurentem lokat są konta oszczędnościowe, które także cieszą się uznaniem klientów. Poniżej prezentujemy różnice między tymi produktami oszczędnościowymi.

Lokata TerminowaKonto Oszczędnościowe
Wysokość oprocentowaniazwykle nieco wyższe niż na koncie oszczędnościowym (od ok. 1% do 4%)nieco niższe niż na lokacie (od ok. 1% do 3,5%)
Forma oprocentowaniaw zależności od typu lokaty oprocentowanie może być stałe lub zmienneoprocentowanie zmienne
Okres oszczędzaniaokreślony w umowienieokreślony
Kapitalizacja odsetekzwykle na koniec okresu oszczędzaniadzienna lub miesięczna
Wpłaty (dopłaty) Środkówbrak możliwościnieograniczone, bezpłatne
Dostęp do środkówśrodki wraz z naliczonymi odsetkami są zwracane na rachunek po okresie umownym lokaty. Zerwanie lokaty przed terminem zapadalności skutkuje zwykle utratą odsetekw każdym momencie - pierwsza wypłata jest zwykle darmowa, za kolejne wypłaty pobierana jest prowizja
Zastosowanienajbardziej zyskowna metoda oszczędzania wolnych środkówoszczędzanie środków, które w każdej chwili mogą być nam potrzebne lub oszczędzanie długoterminowe

Zarówno lokaty terminowe jak i konta oszczędnościowe mają swoje wady i zalety. W przypadku lokaty jest to wyższe z reguły oprocentowanie, z kolei posiadacze kont oszczędnościowych mają większą swobodę dysponowania środkami. Więcej o rachunkach oszczędnościowych dowiesz się tutaj.

Lokaty terminowe znajdują się w ofercie każdego banku. Dla instytucji finansowej to sposób na przyciągnięcie i pozyskanie środków od klientów, a dla tych ostatnich szansa na pomnożenie swoich oszczędności lub przynajmniej ochrona kapitału przed wpływem inflacji. W zależności od Twoich potrzeb możesz ulokować swoje środki na dogodny czas, a potem cieszyć się odsetkami. Jeśli jednak cenisz sobie swobodę dostępu do swoich pieniędzy, masz możliwość założenia konta oszczędnościowego, wprawdzie niżej oprocentowanego, za to z częstszą kapitalizacją odsetek. Jedno jest pewne: lokata terminowa to pewny i bezpieczny sposób na pomnożenie kapitału, wystarczy tylko wybrać najlepszą dla siebie ofertę. W tym pomoże Ci nasz ranking lokat bankowych.

Przeczytaj także