My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

3,2% dla dowolnych środków na 35-dniowej Lokacie Wielki Procent w Idea Banku

3,2% dla dowolnych środków na 35-dniowej Lokacie Wielki Procent w Idea Banku
Źródło: strona Idea Banku

Idea Bank ponownie aktywnie zabiega o nasze oszczędności. Tym razem oferuje 3,2% na Lokacie Wielki Procent. Depozyt jest dostępny dla wszystkich i można go założyć na 35 dni - bez limitów kwotowych, czy konieczności otwierania konta osobistego. Aktualnie jest to jedna z lepszych lokat miesięcznych na rynku.

Szczegóły lokaty

Lokata Wielki Procent to oferta cykliczna. Bank co jakiś czas wprowadza ją na kilka dni, aby w krótkim okresie podreperować swoje saldo depozytowe.

W aktualnej edycji na lokacie można zyskać 3,2% w skali roku i to dla szerokiego zakresu kwot - od 500 zł do nawet 1 mln zł. Warto zaznaczyć, że możemy założyć teoretycznie dowolną liczbę takich lokat, co sprawia, że górny limit kwotowy praktycznie nie istnieje.

I choć w ofercie Idea Banku aktualnie znajdziemy lokaty na 3%, to skorzystać z nich możemy warunkowo – np. alokując nowe środki (o lokatach na nowe środki szerzej piszemy tutaj). W przypadku Lokaty Wielki Procent zyskujemy natomiast nieco wyższy procent, a o dodatkowych wymaganiach nie ma mowy.

Depozyt zakładany jest na stosunkowo krótko, bo na 35 dni. Można go zatem z powodzeniem wykorzystać np. przy tworzeniu funduszu wakacyjnego.

Ile można zarobić na Lokacie Wielki Procent?

 W poniższej tabeli prezentujemy wysokość zysku netto z Lokaty Wielki Procent w zależności od wpłaconej na nią kwoty. Możliwe do zarobienia odsetki porównaliśmy z oprocentowaniem statystycznej lokaty oferowanej aktualnie przez polskie banki komercyjne (dowiedz się więcej):

Inwestowana kwota Zysk z Lokaty Wielki Procent Zysk ze statystycznej lokaty w polskim banku*
1 000 zł 2,49 zł 1,24 zł
5 000 zł 12,43 zł 6,21 zł
10 000 zł 24,85 zł 12,43 zł
25 000 zł 62,14 złł 31,07 zł
50 000 zł 124,27 zł 62,14 zł
100 000 zł 248,55 zł 124,27 zł
250 000 zł 621,37 zł 310,68 zł
400 000 zł 994,19 zł 497,10 zł

* Średnie oprocentowanie dla wszystkich lokat oferowanych przez polskie banki komercyjne (dowiedz się więcej). Stan na 15 maja 2018.

Kliknij, aby powiększyć

Brak konieczności posiadania ROR-u

Jak już wspominaliśmy, do otwarcia lokaty nie jest wymagane posiadanie rachunku w Idea Banku. A, jeśli już go posiadasz, możesz otworzyć Lokatę Wielki Procent Plus, która charakteryzuje się identycznym oprocentowaniem (3,2%). Jest to nieco inna polityka banku niż dotychczas, gdzie posiadacze ROR-u mogli zyskać nieco więcej.

O czym warto pamiętać?

Zerwanie lokaty przed terminem skutkuje utratą wypracowanych odsetek. W przypadku krótkoterminowego depozytu nie jest to jednak duży problem.

Nieco więcej uwagi wymaga kwestia odnowienia lokaty. Po 35 dniach bank automatycznie uruchomi nową, 35-dniową lokatę standardową, ale z niskim oprocentowaniem. Aby temu zapobiec wystarczy zmienić parametr odnawialności lokaty w oddziale banku lub przez telefon. Alternatywnie w bankowości elektronicznej możemy zerwać nową lokatę niezwłocznie po odnowieniu.

Z oferty możesz skorzystać do odwołania, przy czym bank zaznacza, że nie wycofa jej wcześniej niż 16 maja.

Ważna zasada

Nikt z nas nie chce narażać swoich oszczędności na straty. I choć widmo bankructwa banku nie jest aktualnie prawdopodobnym scenariuszem, to warto dmuchać na zimne.

W tym kontekście wystarczy zapamiętać złotą zasadę: suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (w tym lokatach) danego banku nie powinna przekraczać ok 430 000 zł. Dlaczego tyle? Środki do kwoty 100 tys. euro (~ 430 tys. zł) są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oznacza to, że w razie negatywnego scenariusza zostaną nam one zwrócone wraz z wypracowanymi odsetkami. Ta zasada dotyczy także każdego innego banku - nie tylko Idea Banku.

4% na Lokacie Happy

Na koniec przypominamy, że w ofercie Idea Banku wciąż znajdziemy promocyjną Lokatę Happy z oprocentowaniem wynoszącym 4% dla środków do 10 000 zł.

Jeśli jesteś nowym klientem tego banku, rozważ skorzystanie z tego promocyjnego depozytu. Po złożeniu wniosku otrzymasz dostęp do panelu bankowości elektronicznej Idea Banku, w którym bez problemu wyklinasz sobie dowolną lokatę z oferty banku - w tym opisaną Lokatę Wielki Procent.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin lokaty

O banku

Idea Bank kojarzony jest głównie z obsługą przedsiębiorstw i właśnie ta grupa klientów była początkowo głównym odbiorcą usług banku. Z biegiem czasu oferta instytucji poszerzyła się o usługi dla klientów indywidualnych i właśnie propozycje depozytów terminowych zasługują na szczególną uwagę. W Idea Banku znajdziemy szeroki wybór lokat, a posiadacze konta osobistego często mogą zyskać wyższe oprocentowanie. Motto banku to "Najlepszy bank dla przedsiębiorców".

Czytaj więcej
Znajdź podobne:

Przeczytaj także

Komentarze