My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Alior Bank

Alior Bank

Alior Bank funkcjonuje na rynku jako instytucja, która łączy tradycyjną bankowość z nowoczesnymi rozwiązaniami. Działalność banku jest uniwersalna, skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i firmowych, a depozyty kwartalne i średnioterminowe stanowią niezłą ofertę oszczędnościową. Alior Bank systematycznie dostosowuje swoją ofertę do ich oczekiwań i idzie z duchem czasu, co znajduje odbicie w haśle „Wyższa kultura. Bank nowości".

Alior Bank

Informacje o banku

Główny udziałowiec

PZU

Rok utworzenia

2008

Prezes

Krzysztof Bachta (P.O.)

Gwarancje BFG

tak, do 100 000 EUR

Główna siedziba

02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38d

Kapitał zakładowy

1,29 mld zł

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 r. jako bank, który łączy zasady tradycyjnej bankowości z innowacjami. W grudniu 2012 r. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast od września 2016 roku wchodzi w skład indeksu WIG30, skupiającego spółki o największej kapitalizacji i płynności na GPW.

W ciągu ostatnich lat aktywa w posiadaniu Alior Banku dynamicznie rosły i według stanu na koniec III kwartału 2017 roku sięgnęły ponad 65 mln zł. Tym samym bank dość istotnie zwiększył swój udział w aktywach polskiego sektora bankowego, który na koniec września ubiegłego roku wyniósł 3,5%. Bank systematycznie zwiększa posiadaną bazę depozytową, aktualnie przekracza już 50 mld zł. W porównaniu do 2012 roku oznacza to przeszło 3-krotny wzrost.

Najlepsze lokaty Alior Banku

Aktualności