My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Lokaty Bank Pocztowy

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy jest bankiem detalicznym i, jak sama nazwa wskazuje, jest ściśle powiązany z Pocztą Polską, która jest jego większościowym akcjonariuszem. Pocztowy może pochwalić się szeroką siecią placówek, jednak oferta lokat terminowych skupia się głównie na depozytach z progresywnym oprocentowaniem. Działalność banku wyrażają słowa "Bezpieczny polski Bank".

Bank Pocztowy

Informacje o Bank Pocztowy

Główny udziałowiec

Poczta Polska

Rok utworzenia

1990

Prezes

Robert Kuraszkiewicz (P.O.)

Gwarancje BFG

tak, do 100 000 EUR

Główna siedziba

85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17; 02-707 Warszawa, ul. Puławska 111B

Kapitał zakładowy

0,11 mld zł

Założony w 1990 roku Bank Pocztowy początkowo skupiał się na obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców. W kolejnych latach bank rozszerzył swoją działalność o ofertę dla klientów indywidualnych. Aktualnie sieć sprzedaży Banku Pocztowego liczy ok. 250 oddziałów, z czego zdecydowana większość (ponad 200) zlokalizowana jest w obrębie placówek pocztowych.

Z aktywami rzędu 7,5 mld zł (stan na koniec 2018 roku) Bank Pocztowy posiadał niewielki, 0,4-proc. udział w polskim sektorze bankowym. Jeśli natomiast chodzi o kwotę zgromadzonych depozytów (uwzględniamy także środki na rachunkach bieżących), to na koniec grudnia 2018 roku bank posiadał ich ok. 6,5 mld zł. W stosunku do tego samego okresu rok wcześniej oznacza to wzrost o bardzo solide 7%.

Ranking lokat Bank Pocztowy

Aktualności