My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Lokaty Bank Pocztowy

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy jest bankiem detalicznym i, jak sama nazwa wskazuje, jest ściśle powiązany z Pocztą Polską, która jest jego większościowym akcjonariuszem. Pocztowy może pochwalić się szeroką siecią placówek, jednak oferta lokat terminowych skupia się głównie na depozytach z progresywnym oprocentowaniem. Działalność banku wyrażają słowa "Bezpieczny polski Bank".

Bank Pocztowy

Informacje o Bank Pocztowy

Główny udziałowiec

Poczta Polska

Rok utworzenia

1990

Prezes

Robert Kuraszkiewicz (P.O.)

Gwarancje BFG

tak, do 100 000 EUR

Główna siedziba

85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17; 02-707 Warszawa, ul. Puławska 111B

Kapitał zakładowy

0,11 mld zł

Założony w 1990 roku Bank Pocztowy początkowo skupiał się na obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców. W kolejnych latach bank rozszerzył swoją działalność o ofertę dla klientów indywidualnych. Aktualnie sieć sprzedaży Banku Pocztowego liczy ok. 250 oddziałów, z czego zdecydowana większość (ponad 200) zlokalizowana jest w obrębie placówek pocztowych.

Z aktywami rzędu 7,5 mld zł (stan na koniec 2018 roku) Bank Pocztowy posiadał niewielki, 0,4-proc. udział w polskim sektorze bankowym. Jeśli natomiast chodzi o kwotę zgromadzonych depozytów (uwzględniamy także środki na rachunkach bieżących), to na koniec grudnia 2018 roku bank posiadał ich ok. 6,5 mld zł. W stosunku do tego samego okresu rok wcześniej oznacza to wzrost o bardzo solide 7%.

Ranking lokat Bank Pocztowy

Oprocentowanie lokat w Banku Pocztowym

Oprocentowanie lokat w Banku Pocztowym nie zachwyca. Zaledwie jeden spośród oferowanych przez niego depozytów pozwala na osiągnięcie zysku przewyższającego rynkową średnią. Pozostałe plasują się już poniżej przeciętnej. Tym jedynym rodzynkiem jest produkt o nazwie – Lokata Rynek+. Jest to trzyletnia lokata, której aktualne oprocentowanie wynosi 1,81%. W odróżnieniu od większości depozytów, na których otrzymamy odsetki w stałej wysokości, lokata oferowana przez Bank Pocztowy charakteryzuje się zmiennym oprocentowaniem. Jego wysokość jest ściśle powiązana z poziomem rynkowych stóp procentowych i wynosi równowartość stawki WIBID3M powiększonej o 0,3 p.p. marży. Jest to ciekawe rozwiązanie, za sprawą którego nasze zyski mogą w przyszłości okazać się znacznie wyższe niż obecnie (jeśli stopy procentowe w Polsce pójdą w górę; oczywiście jeśli spadną, zyski z lokaty również będą mniejsze).

Jeszcze mniej interesująco niż lokaty w Banku Pocztowym prezentuje się oferta konta oszczędnościowego. Rachunek oferuje oprocentowanie na symbolicznym poziomie od 0,4% do 1,0% (zależnie od sumy pieniędzy, jakie na nim trzymamy). Czy wobec tego wszystkiego jest sens, abyśmy trzymali swoje oszczędności w Banku Pocztowym? No cóż – na rynku bez trudu znajdziemy lokaty terminowe i konta o znacznie lepszych parametrach. Z drugiej strony Pocztowy jako państwowy bank objęty bankowym funduszem gwarancyjnym, charakteryzuje się wysoką stabilnością i bezpieczeństwem, czego potwierdzeniem jest chociażby solidna ocena ratingowa. Jeśli więc ktoś myśli o długoterminowym oszczędzaniu, bez stresu i obaw o swoje pieniądze, Bank Pocztowy może okazać się nienajgorszym wyborem.

Aktualności