My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Lokaty BFF Banking Group

BFF Banking Group

BFF Banking Group - instytucja finansowa wywodząca się z Włoch - prowadzi działalność w wielu krajach europejskich, np. Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Irlandii czy Holandii. W Polsce bank działa tylko online i oferuje interesujące Lokaty Facto.

BFF Banking Group

BFF Banking Group należy do włoskiej Banca Farmafactoring S.p.A. Grupa finansowa początkowo specjalizowała się w usługach dla sektora medycznego i publicznego, w 2013 r. uzyskała we Włoszech licencję bankową i rozpoczęła ekspansję na różne europejskie kraje (np. Hiszpanię czy Niemcy). Jej głównym produktem są Lokaty Facto.

W Polsce BFF formalnie rozpoczęła swoją działalność 19 września 2019 r., kiedy to został uruchomiony krajowy oddział banku (za wcześniejszą notyfikacją KNF). Instytucja oferuje lokaty tylko internetowo - z oferty mogą skorzystać pełnoletni klienci indywidualni oraz przedsiębiorcy. Lokaty Facto są gwarantowane w ramach włoskiego systemu gwarantowania depozytów Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fundusz Ochrony Depozytów Międzybankowych) do kwoty 100 tys. euro.

Ranking Lokat BFF Banking Group

Aktualności