My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

BOŚ Bank

BOŚ Bank

BOŚ Bank to jedyny polski bank tak mocno skupiony na działaniach ekologicznych. Działalność instytucji opiera się na wspieraniu przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i obejmuje szeroki wachlarz różnych produktów. Oferta depozytowa BOŚ Banku to standardowe lokaty złotowe i walutowe, a na szczególną uwagę zasługują depozyty długoterminowe. Hasło banku to: "BOŚ Bank – z korzyścią dla Ciebie i świata, w którym żyjesz".

BOŚ Bank

Informacje o banku

Główny udziałowiec

NFOŚiGW

Rok utworzenia

1991

Prezes

Bogusław Białowąs

Gwarancje BFG

tak, do 100 000 EUR

Główna siedziba

00-832 Warszawa, ul. Żelazna 32

Kapitał zakładowy

0,63 mld zł

Założony w 1991 roku Bank Ochrony Środowiska od samego początku swojej działalności specjalizował się we wspieraniu różnego rodzaju przedsięwzięć szeroko związanych z ochroną przyrody. Jak wynika z informacji udostępnionych przez bank, na finansowanie projektów ekologicznych przeznaczył już ponad 18 mld zł. Od 1997 roku akcje BOŚ-a notowane są na warszawskiej giełdzie, a jego aktualna wartość rynkowa (styczeń 2018 roku) wynosi ponad 500 mln zł.

Bank Ochrony Środowiska to jeden z mniejszych polskich banków, którego aktywa na koniec września 2017 roku miały wartość niespełna 20 mld zł (ok. 1,1-proc. udział w rynku). W porównaniu do poprzednich lat pod tym względem nie zaszła praktycznie żadna zmiana – dla przykładu w 2014 roku aktywa BOŚ Banku miały praktycznie tę samą wartość. Umiarkowany wzrostowy trend widoczny jest natomiast w przypadku posiadanej bazy depozytowej. Według stanu na III kwartał 2017 roku wynosiła ona ok. 15 mld zł i w porównaniu do 2013 roku zwiększyła się o ok. 20 proc.

Ranking lokat BOŚ Bank

Aktualności