My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Credit Agricole

Credit Agricole

Credit Agricole to uniwersalny bank, który kojarzony jest głównie z kredytami ratalnymi i ubezpieczeniami. Instytucja jest liderem w przenoszeniu rachunków bankowych w systemie Ognivo. Oferta lokat banku jest bardzo różnorodna i obejmuje depozyty złotowe i walutowe, lokaty ze stałym i zmiennym oprocentowaniem, które można założyć tradycyjnie, jak i mobilnie. Hasło Credit Agricole brzmi "Czy Twój bank tak potrafi?".

Credit Agricole

Informacje o banku

Główny udziałowiec

Credit Agricole

Rok utworzenia

1991

Prezes

Philippe Brassac

Gwarancje BFG

tak, do 100 000 EUR

Główna siedziba

53-605 Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 1

Kapitał zakładowy

0,70 mld zł

Credit Agricole powstał w 1991 roku, kiedy to działał pod nazwą Bank Świętokrzyski. W 2001 roku jego głównym akcjonariuszem została francuska grupa Credit Agricole, która do dnia dzisiejszego posiada aż 75 proc. akcji banku. Według stanu na grudzień 2017 roku bank posiada blisko 400 placówek własnych, a liczba obsługiwanych klientów to ponad 2 mln.

Z aktywami, które na koniec 2016 roku wynosiły 20,6 mld zł, bank Credit Agricole posiadał ok. 1,2-proc. udział w rynku. W porównaniu do poprzednich lat obserwowany był tu systematyczny wzrost – przykładowo na koniec 2013 roku aktywa banku wynosiły niespełna 16 mld zł. W ciągu ostatnich lat systematycznie zwiększała się także baza depozytowa Credit Agricole. Według stanu na koniec grudnia 2016 roku było to ok. 15 mld zł, co w ciągu 3 lat oznacza wzrost o blisko 50 proc.

Ranking lokat Credit Agricole

Aktualności