My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Bank przestał funkcjonować

Lokaty Lion's Bank

Lion's Bank

Lion's Bank pod kątem prawnym jest oddziałem Idea Banku i zajmuje się bankowością prywatną. Instytucja skupia się na klientach, którzy dysponują większym kapitałem i świadczy dla nich wyspecjalizowane usługi. Bank oferuje depozyty złotowe, które można założyć nawet na 5 lat, jednak minimalna kwota, którą możemy ulokować, to 100 tys. zł.

Lion's Bank

Informacje o Lion's Bank

Główny udziałowiec

Leszek Czarnecki

Rok utworzenia

2013

Prezes

Jerzy Pruski (P.O.)

Gwarancje BFG

tak, do 100 000 EUR

Główna siedziba

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

Kapitał zakładowy

0,16 mld zł

Lion’s Bank to marka, pod którą Idea Bank świadczy swoje usługi z zakresu bankowości prywatnej. W ofercie dostępnych produktów znaleźć można m.in. rachunki osobiste, karty kredytowe oraz szeroką paletę rozwiązań inwestycyjnych.

Ranking lokat Lion's Bank

Aktualności