My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska jest jednym z największych banków w Polsce i jednocześnie pionierem we wprowadzaniu innowacji płatniczych. Oferta tej instytucji skierowana jest do wszystkich klientów i ma na celu wspomaganie ich w rozwoju. Propozycje oszczędnościowe banku to głównie standardowe lokaty w złotych i walutach obcych. Motto banku to obecnie słowa "Bank Jaki Chcesz".

Santander Bank Polska

Informacje o banku

Główny udziałowiec

Banco Santander

Rok utworzenia

2001

Prezes

Michał Gajewski

Gwarancje BFG

tak, do 100 000 EUR

Główna siedziba

00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II 17

Kapitał zakładowy

1,02 mld zł

Początki działalności banku datowane są na 1989 roku, kiedy to wówczas funkcjonował pod nazwą Banku Zachodniego. Cztery lata później jego akcje zadebiutowały na warszawskiej giełdzie. Obecna marka pojawiła się na rynku w 2001 roku, a od 2011 roku głównym akcjonariuszem banku została hiszpańska grupa finansowa Santander. We wrześniu 2018 roku bank zmienił nazwę z BZ WBK na Santander Bank Polska. 

Jeden z największych polskich banków na koniec II kwartału 2019 roku dysponował aktywami wynoszącymi przeszło 205 mld zł, co dawało mu 10,5-proc. udział w rynku. Z kolei baza depozytowa banku wynosiła aż 150 mld zł (w porównaniu do 2012 roku oznaczało ponad 3-krotny wzrost).

Ranking lokat Santander Bank Polska

Aktualności