My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Lokaty Toyota Bank

Lokaty Toyota Bank

Toyota Bank Polska jest kojarzony głównie z marką samochodów, jednak jego działalność jest znacznie szersza niż tylko udzielanie kredytów. Bank prowadzi również konta osobiste i oszczędnościowe oraz szczególnie dba o swoich obecnych klientów, organizując promocje swoich produktów. Wśród lokat Toyota Banku można wyróżnić depozyty ze standardową, jak i dzienną kapitalizacją odsetek.

Lokaty Toyota Bank

Informacje o banku

Główny udziałowiec

Toyota Kreditbank AG

Rok utworzenia

2001

Prezes

Bogdan Grzybowski (P.O.)

Gwarancje BFG

tak, do 100 000 EUR

Główna siedziba

02-676 Warszawa, ul. Postępu 18b

Kapitał zakładowy

0,11 mld zł

Toyota Bank działa na polskim rynku od 2000 roku. Oferta banku skoncentrowana jest przede wszystkim na kredytach samochodowych oraz na leasingu pojazdów. Ponadto wśród dostępnych produktów znaleźć można rachunki osobiste, konta oszczędnościowe, lokaty oraz karty kredytowe. Głowna siedziba Toyota Banku mieści się w Warszawie, a obsługa klientów odbywa się w kilkudziesięciu punktach na terenie całej Polski.

Toyota Bank to jeden z najmniejszych polskich banków komercyjnych. Na koniec marca 2018 roku jego aktywa wynosiły tylko 2,3 mld zł, co dawało mu zaledwie 0,1-proc. udział w rynku. Należy jednak zaznaczyć, że wyniki banku charakteryzują się bardzo dużą dynamiką – w ciągu zaledwie trzech lat Toyota Bank zdołał zwiększyć posiadane aktywa o blisko 100 proc. W nieco niższym tempie rosła baza depozytowa banku, która według stanu na I kwartał 2018 roku wynosiła ok. 1,4 mld zł.

Ranking lokat Toyota Bank

Aktualności