My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Masowe obniżki oprocentowania lokat po decyzji RPP

Krystian Chlebek
Krystian Chlebek
Przedsiębiorca, informatyk, od ponad 7 lat związany z rynkiem finansów osobistych. Lubi realizować ambitne projekty, które pozytywnie służą szerszej grupie odbiorców.
Masowe obniżki oprocentowania lokat po decyzji RPP

Kilka banków w znacznym stopniu obniżyło oprocentowanie depozytów, co spowodowało spore przetasowania w zestawieniach lokat o różnych okresach deponowania środków.

Lokaty Alior Banku i mBanku

Pierwszymi bankami, które zaktualizowały swoje tabele oprocentowania lokat już dzień po decyzji RPP, były Alior Bank i mBank. W tych instytucjach na atrakcyjności straciły odpowiednio Lokata Standardowa oraz Lokata na Nowe Środki. Poniższe tabele prezentują, w jakim stopniu zmieniło się oprocentowanie tych depozytów.

Lokata Alior BankuOprocentowanie do 8.10.2014Oprocentowanie bieżące
Lokata Standardowa 1M2,0%1,5%
Lokata Standardowa 24M3,3%2,7%
Lokata mBankuOprocentowanie do 8.10.2014Oprocentowanie bieżące
Lokata na nowe środki 4M3,0%2,65%
Lokata na nowe środki 6M3,2%2,75%
Lokata na nowe środki 9M3,2%2,85%

Depozyty Meritum Banku

Lokaty tego niedużego banku długo znajdowały się w czołówkach rankingów i zestawień najlepszych lokat. Już przed decyzją Rady Polityki Pieniężnej z oferty wycofane zostały wysoko oprocentowane (4%) Lokaty Ekstra na 2 miesiące i 5 miesięcy, natomiast 10 października obniżka oprocentowania objęła popularne Lokaty Internetowe (które tym samym mocno spadły w zestawieniach depozytów na różne okresy).

Lokata Meritum BankuOprocentowanie do 9.10.2014Oprocentowanie bieżące
1 miesiąc2,7%2,5%
3 miesiące3,0%2,8%
6 miesięcy3,6%3,1%
12 miesięcy3,7%3,2%

Bank Millennium, Eurobank, BNP Paribas i neoBank

Decyzja RPP wpłynęła również na obniżki oprocentowania depozytów w innych bankach. Największa dotyczy Banku Millennium i jego Lokaty Mobilnej – oprocentowanie dla posiadaczy Konta 360 spadło aż o 1 p.p. do 3,5% (dla właścicieli innych rachunków oprocentowanie tej lokaty również spadło o 1 p.p., do 3%). W Eurobanku, BNP Paribas czy neoBanku popularne depozyty także straciły na oprocentowaniu, jednak tu skala obniżek była różna.

Lokata Banku MillenniumOprocentowanie do 9.10.2014Oprocentowanie bieżące
Lokata Mobilna4,5%3,5%
Lokata BNP ParibasOprocentowanie do 9.10.2014Oprocentowanie bieżące
Prosta Lokata (1M)3,0%2,5%
Lokata Dobrze Procentująca (3M)3,6%3,25%
Lokata eurobankuOprocentowanie do 10.10.2014Oprocentowanie bieżące
Lokata terminowa 2M2,55%2,05%
Lokata terminowa 9M3,0%2,45%
Lokata terminowa 24M3,25%2,6%
Lokata neoBankuOprocentowanie do 9.10.2014Oprocentowanie bieżące
neoLokata 6M3,2%3,1%
neoLokata 12M3,3%3,2%
neoLokata 24M3,5%3,0%

Komentarz do aktualnej sytuacji rynkowej

Wyraźnie widać, że obniżka stóp procentowych NBP ma duży wpływ na oprocentowanie depozytów. Banki oczekiwały takiej decyzji już we wrześniu, co znalazło swoje odbicie w stawkach WIBOR i WIBID. WIBOR określa stopę oprocentowania, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze, zaś WIBID – oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym. Obie wielkości wpływają na opłacalność lokat dla klientów indywidualnych, jednak dane ekonomiczne także oddziałują na WIBOR i WIBID. Kiedy we wrześniu rząd przedstawił projekt budżetu na kolejny rok, w którym prognoza wzrostu PKB był niższa od zakładanej, stopy na rynku międzybankowym znacząco się obniżyły (by potem odbić, jednak już nie w tym samym stopniu). Decyzja RPP o cięciu stóp banku centralnego wywołała podobny skutek, jednak tu spadki WIBOR-u i WIBID-u były już mocniejsze.

WIBOR to wskaźnik, który znają wszyscy kredytobiorcy – od tej stawki zależą raty naszych zobowiązań dla banków. Kiedy spadają stopy NBP, WIBOR także się obniża, dzięki czemu raty kredytów są niższe. Z punktu widzenia depozytów sytuacja nie jest tak pozytywna. Pamiętajmy, że banki pożyczają sobie pieniądze po stawce WIBOR, dlatego oprocentowanie lokat w dużej mierze uzależnione jest także od tej wielkości. Instytucje finansowe, przy spadających stopach na rynku międzybankowym, są bardziej skłonne zaciągnąć pożyczkę w innym banku, wobec czego oprocentowanie depozytów dla klientów jest niższe (ponieważ banki przywiązują mniejszą wagę do tych środków).

Ostatnie spadki oprocentowania na rynku międzybankowym natychmiast przełożyły się na obniżkę oprocentowania depozytów terminowych. Banki szybko zareagowały na decyzję Rady Polityki Pieniężnej i dostosowały swoją ofertę do panujących warunków. Nie jest wykluczone, że to dopiero początek obniżek oprocentowania lokat, dlatego warto śledzić rankingi i zestawienia i szybko reagować na zmiany.

Przeczytaj także

Komentarze