My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Najlepsze lokaty w maju 2016 r.

Krystian Chlebek
Krystian Chlebek
Przedsiębiorca, informatyk, od ponad 7 lat związany z rynkiem finansów osobistych. Lubi realizować ambitne projekty, które pozytywnie służą szerszej grupie odbiorców.
Najlepsze lokaty w maju 2016 r.

Zestawienie podzieliliśmy na cztery kategorie według okresu trwania lokaty: krótkoterminowe, kwartalne, średnioterminowe i długoterminowe. W ramach każdej z grup wskazujemy dodatkowo depozyty promocyjne i standardowe (łącznie z lokatami na nowe środki).

Maj nie przyniósł wielkich zmian na rynku. Decyzją Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie, a co za tym idzie, brakowało sygnałów mogących uzasadniać podniesienie oprocentowania lokat. Średnie oprocentowanie monitorowanego przez nas wskaźnika oprocentowania lokat regularnie spada i w maju wynosi 2,26%.

Lokaty krótkoterminowe

Najlepsze lokaty krótkoterminowe to wciąż depozyty promocyjne. Jeżeli dopiero planujesz założenie konta w banku, warto zwrócić uwagę na poniższe oferty:

Depozyty promocyjne

 1. [email protected] w Deutsche Banku – to jedyny depozyt na rynku z oprocentowaniem na poziomie 5% w skali roku. Jego termin zapadalności to 2 miesiące. Lokatę należy otworzyć razem z kontem osobistym dbNET (w przeciwnym wypadku jej oprocentowanie wyniesie 2,5%). Możesz założyć tylko jedną taką lokatę, dla w kwot od 2000 zł do 10 000 zł.
 2. SMART Lokata na Powitanie w Banku Smart – lokata miesięczna, oprocentowana na 4% w skali roku. Istnieje też opcja dwumiesięczna z oprocentowaniem na poziomie 3,5%. Musisz założyć SMART Konto (w Banku SMART) razem z lokatą. Jeden klient może założyć tylko jedną powitalną lokatę dla kwot od 1000 zł do 10 000 zł.
 3. Lokata Standardowa w Alior Banku – oprocentowana promocyjnie na poziomie 4% w skali roku (standardowe oprocentowanie to 1%) na 2 miesiące. Lokatę możesz założyć w ciągu 30 dni od daty otwarcia Konta Rozsądnego lub Konta Wyższej Jakości. Na lokatę możesz wpłacić kwotę od 1000 zł do 10 000 zł.

Depozyty standardowe i na nowe środki

 1. Lokata Stabilna w Idea Banku – 2% w skali roku przez 2 miesiące. Lokatę możesz założyć dla kwot w przedziale od 1000 zł do 1 000 000 zł. Przy tej lokacie nie występują żadne dodatkowe warunki.
 2. Lokata Miracle w Lion’s Banku – lokata oprocentowana na poziomie 2,00% w skali roku na 2 miesiące, skierowana do klientów sektora premium. Depozyt można uruchomić od 100 000 zł. Możliwe jest także założenie tej lokaty na 1 miesiąc, z oprocentowaniem 1,8% w skali roku.
 3. Lokata Internetowa w Plus Banku – lokata miesięczna, z oprocentowaniem 1,65%, nieobłożona dodatkowymi warunkami. Minimalny depozyt wynosi 1000 zł.

Lokaty kwartalne

Do tej grupy zaliczyliśmy depozyty lokowane na okres od 3 do 5 miesięcy. Nawet wśród standardowych ofert można tu znaleźć jedne z najlepszych oprocentowań na rynku.

Depozyty promocyjne

Uwaga: dzień po utworzeniu zestawienia najkorzystniejszych lokat w maju 2016, na rynku depozytów pojawiła się świetna okazja oszczędnościowa - Lokata Bezkarna BGŻOptima z oprocentowaniem 3,2% i premią 50 zł. Więcej o tej promocji piszemy w tej analizie Promocji BGŻOptima 2016.

 1. Lokata Happy w Idea Bank – 4% w skali roku na 3 miesiące, nie musisz zakładać konta w Idea Bank. Produkt skierowany jest wyłącznie do nowych klientów. Lokata od 1000 zł do 10 000 zł. Lokatę możesz otworzyć przez Internet na stronie Idea Banku.
 2. Lokata na Start w Plus Banku – lokata 3-miesięczna o charakterze progresywnym. Obejmuje depozyty o wartości od 1000 do 10 000 zł. Jej średnie oprocentowanie wynosi 4% w skali roku. Produkt skierowany jest do klientów, którzy w momencie zakładania nie mają otwartych innych lokat terminowych w Plus Banku.
 3. Lokata 3,5% dla Nowych Klientów w mBanku – 3,5% w skali roku na 3 miesiące. Wraz z lokatą otwierany jest rachunek eKonto. Na lokacie możesz ulokować od 500 zł do 10 000 zł.

Depozyty standardowe i na nowe środki

 1. Lokata Mobilna w Banku Millennium – 2,75% w skali roku na 3 miesiące (3,25% dla klientów posiadających Konto 360). Minimalny depozyt – 500 zł; maksymalny – 100 000 zł. Lokatę można założyć wyłącznie przez kanał mobilny.
 2. Lokata Prestige w Lion’s Bank – 2,70% w skali roku na 4 miesiące. Lokata skierowana do klientów sektora premium. Podane oprocentowanie można uzyskać, gdy na lokatę wpłaci się co najmniej 2 000 000 zł (dla niższych kwot obowiązuje niższe oprocentowanie). Minimalna kwota lokaty – oprocentowana na 2,4% - to 100 000 zł.
 3. Lokata Mobilna w Idea Banku – 3-miesięczna lokata na 2,65% w skali roku, obejmująca depozyty od 1000 do 1 000 000 zł. Można założyć ją w aplikacji Idea Bank PL. Po wygaśnięciu zostanie przekształcona w standardową lokatę 3-miesięczną.

Lokaty średnioterminowe

To depozyty poniżej jednego roku. Średnie oprocentowanie najlepszych lokat w tej kategorii to ok. 2,5% i choć można znaleźć depozyty z oprocentowaniem powyżej tej stawki, to często wymagają one większej aktywności ze strony klienta (np. założenia konta osobistego czy przelewania wynagrodzenia).

Depozyty promocyjne

 1. SMART Lokata z Plusem w Banku SMART – 2,60% w skali roku na 6 miesięcy. Należy założyć konto osobiste w Banku SMART. Możesz założyć tylko jedną taką lokatę, dla kwot od 1000 zł do 2 000 000 zł (dla kwot powyżej 2 000 000 zł oprocentowanie wynosi 1,00%).
 2. Lokata Cloud w Idea Banku – lokata 6-miesięczna. Oprocentowanie nominalne wynosi 2,8%, jednak minimum 10% wpłaconej kwoty musi być przez cały czas utrzymywane na Koncie Idealnym. Realne oprocentowanie wynosi więc ok. 2,55%. Zasilenie lokaty (kwoty od 1000 do 1 000 000 zł) musi nastąpić z Konta Idealnego.

Depozyty standardowe i na nowe środki

 1. Lokata Power w Idea Banku oraz Lokata Desire w Lion’s Banku – 2,55% w skali roku na 6 lub 9 miesięcy. Na lokatę możesz wpłacić nowe środki, stanowiące nadwyżkę nad saldem lokat w Idea Banku lub Lion’s Bank na koniec 20. dnia miesiąca. Depozyt możesz założyć dla kwoty od 1000 zł do 1 000 000 zł dla Lokaty Power lub od 100 000 zł do 1 000 000 zł dla Lokaty Desire.
 2. EKOlokata SUPERprocentująca BOŚ Banku – lokata 6-miesięczna. Oprocentowanie 2,4% dotyczy lokat zakładanych przez posiadaczy konta osobistego z aktywną kartą debetową. Dla pozostałych klientów stosuje się oprocentowanie 2,1%. Depozyt możesz założyć od 1000 zł.
 3. Lokata Miracle w Lion’s Banku – lokata dla klientów sektora premium. Minimalny wkład to 100 000 zł. Lokata 10-miesięczna, oprocentowana na poziomie 2,40% rocznie. Lokaty o krótszym terminie (6-9 miesięcy) posiadają niższe oprocentowanie.

Lokaty długoterminowe

W tej grupie wyższe oprocentowanie dotyczy głównie lokat dwu- i trzyletnich, wiąże się jednak z koniecznością wniesienia wysokiego wkładu. Depozyty standardowe oprocentowane są na 2-3%, warto więc rozważyć poniższe oferty, jeśli planujemy odłożyć gotówkę na dłuższy czas.

Depozyty standardowe i na nowe środki

 1. Lokata Rentierska w Noble Banku – 3,00% przez 36 miesięcy (lub 2,90% przez 24 miesiące). Depozyt zakładany od 150 000 zł do 20 000 000 zł.
 2. Lokata Idea Fair Play w Idea Banku – 2,75% przez 36 miesięcy. Lokatę możesz założyć dla kwot od 1000 zł do 1 000 000 zł.
 3. Lokata Standardowa w Alior Bank – 2,75% przez 24 miesiące. Depozyt założysz od 1000 zł.

Depozyty promocyjne

 1. Depozyt Plus w Toyota Banku – 2,75% w skali roku na 36 miesięcy (lub 2,55% przez 24 miesiące). W trakcie zakładania lokaty i przez okres jej trwania musisz posiadać rachunek osobisty w Toyota Banku. Długoterminowy Depozyt Plus możesz założyć od 13 000 zł.
 2. EKOlokata Urodzinowa w BOŚ Banku – 2,75% w skali roku na 25 miesięcy. Możesz uzyskać bonus w wysokości 0,25 p.p., jeśli posiadasz lub założysz razem z lokatą konto osobiste i w każdym miesiącu zapewnisz miesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia w kwocie min. 1000 zł. Lokatę możesz założyć od 1000 zł.
 3. Lokata Mobilna w Plus Bank – 2,10% w skali roku, na 12 lub 24 miesiące. Można ją założyć wyłącznie poprzez aplikację mobilną banku. Minimalna kwota depozytu to 1000 zł.

Sytuacja na rynku lokat

Maj nie przyniósł znaczących zmian na czołowych pozycjach rankingu. Wciąż bardzo mocno zaznacza swoją obecność Idea Bank, plasując się w najlepszej trójce każdej z kategorii.

Oferty promocyjne banków w dalszym ciągu wyraźnie odstają od standardowych, zwłaszcza w krótkim okresie. W Deutsche Banku można założyć dwumiesięczną lokatę nawet na 5% – to ponad dwukrotnie więcej niż najlepsze propozycje z sektora dla stałych klientów. W przypadku depozytów odkładanych na pół roku lub dłużej ta dysproporcja nie jest już tak wyraźna.

Z nowych produktów warto zwrócić uwagę na Lokatę Niezwykłą Ósemkę w Idea Banku. Docelowy okres trwania tej lokaty to osiem dni, po których następuje automatyczne odnowienie. Sam produkt traktowany jest na takich samych zasadach co standardowa lokata trzymiesięczna.

Oprocentowanie lokat bankowych - maj 2015 - 2016
Kliknij, aby powiększyć

Komentarz redakcji

Na początku maja Rada Polityki Pieniężnej postanowiła pozostawić stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W swoim komunikacie po posiedzeniu w dniu 6 maja RPP wyraziła stanowisko, że obecny poziom stóp procentowych jest odpowiedni dla polskiej gospodarki:

Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Zdaniem ekspertów taka sytuacja powinna utrzymać się również w przyszłym miesiącu, na szybką poprawę oferty banków nie ma więc co liczyć. Pewnym, choć niewielkim, pocieszeniem (dla osób oszczędzających) jest fakt, że w Polsce wciąż mamy do czynienia z deflacją (wg GUS), czyli wzrostem wartości pieniądza. Oznacza to, że realne oprocentowanie lokat jest wyższe niż nominalne.

Na rynku wciąż można znaleźć dobre, opłacalne depozyty, choć zazwyczaj są one obłożone dodatkowymi warunkami – przede wszystkim dotyczą nowych klientów. Jeśli poszukujesz solidnej oferty oszczędnościowej, sprawdź także nasz ranking lokat, który zawiera zdecydowanie więcej pozycji niż przedstawione w niniejszym artykule.

Przeczytaj także

Komentarze