My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Podatek od lokat

Portrait
Krystian Chlebek
Przedsiębiorca, informatyk, od ponad 7 lat związany z rynkiem finansów osobistych. Lubi realizować ambitne projekty, które pozytywnie służą szerszej grupie odbiorców.
Podatek od lokat
Źródło: © BillionPhotos.com/fotolia

Podatki towarzyszą każdemu z nas na każdym kroku. Przykład? Nasze zarobki są pomniejszane o podatek dochodowy, a większość towarów i usług zawiera w cenie podatek VAT, nie wspominając już o akcyzie, którą obłożone są niektóre produkty. Podatek jest daniną na rzecz państwa, którą każdy obywatel musi płacić, zarówno pośrednio (VAT i akcyza), jak i bezpośrednio (PIT).

Wydaje się, że w przypadku lokowania naszych pieniędzy (które de facto są już po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) nie powinniśmy już płacić państwu dodatkowego podatku. Zakładamy lokaty, aby nasz kapitał nie tracił na wartości na skutek inflacji, która często sprawia, że możemy realnie stracić zamiast zyskać (przykładowo jeśli ulokujesz swoje środki na roczną lokatę z oprocentowaniem 3,5%, a inflacja w skali roku wyniesie 3,7%, to realnie stracisz). Niestety podatki to rzecz nieunikniona i obowiązkowa, a politycy wciąż szukają nowych metod opodatkowania obywateli, aby zasilić budżet państwa. W 2001 r. wprowadzono podatek od zysków kapitałowych – czyli także od odsetek z lokaty – który obecnie wynosi 19% (jest on także nazywany podatkiem Belki, od nazwiska ówczesnego ministra finansów).

Lokaty antybelkowe

Nie należy się dziwić, że zarówno banki, jak i ich klienci poszukiwali innych rozwiązań w celu uniknięcia podatku Belki. Pierwszej grupie zależało na zatrzymaniu przy sobie potencjalnych inwestorów, a im z kolei na ochronie kapitału przed inflacją. Wyjściem z sytuacji okazały się przepisy Ordynacji Podatkowej, w myśl których zarówno kwota podstawy opodatkowania, jak i sam podatek powinny być zaokrąglane do pełnych złotych. W praktyce wyglądało to tak, że gdy kwota odsetek z lokaty (czyli podstawa opodatkowania) wynosiła mniej niż 2,50 zł, należało ją zaokrąglić do pełnych 2 zł (w dół), a podatek od tej kwoty – 38 groszy (19% * 2 zł) – zaokrąglano do zera (także w dół). W ten sposób, zgodnie z prawem, można było ominąć konieczność zapłaty podatku Belki.

Jeszcze kilka lat temu w polskich bankach jedną z najbardziej efektywnych metod unikania podatku od odsetek były lokaty jednodniowe. Środki na takim depozycie lokowane były na jeden dzień, a odsetki na tyle niskie, że można było nie płacić od nich podatku (przykładowo przy lokacie jednodniowej na 10 000 zł z oprocentowaniem 5% odsetki wynosiłyby 1,37 zł). Klienci szybko docenili tzw. lokaty antybelkowe, a banki posiadały w swojej ofercie naprawdę atrakcyjne depozyty jednodniowe.

Niestety z początkiem kwietnia 2012 r. weszła w życie zmiana Ordynacji Podatkowej, którą odczuli wszyscy miłośnicy lokat antybelkowych. W myśl ustawy:

Podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz kwoty podatków od nich pobierane zaokrągla się do pełnych groszy w górę.

W praktyce zmiany oznaczały zaokrąglanie zarówno kwoty odsetek z lokaty, jak i podatku Belki do pełnych groszy w górę, czyli przy odsetkach w wysokości 2,50 zł podstawa obliczenia podatku wynosiła już nie 2 zł a 2,50 zł, w związku z tym podatek od zysku miał wysokość 0,475 zł, czyli 48 groszy po zaokrągleniu. W skrajnych przypadkach, gdy odsetki wyniosły 1 grosz, podatek wyniósłby także 1 grosz (dokładnie 0,0019, czyli 0,01 po zaokrągleniu w górę), dlatego na takiej lokacie zysk byłby zerowy.

Na skutek nowych przepisów lokaty antybelkowe zniknęły z rynku. Obecnie w ofercie kilku banków dostępne są lokaty jednodniowe, ale niestety nie pozwalają one uniknąć podatku od zysków kapitałowych.

Obliczanie podatku od lokaty

Podatek od zysków kapitałowych (potocznie zwany podatkiem Belki) wynosi obecnie 19%. Obliczamy go w następujący sposób:

  1. W momencie kapitalizacji odsetek na bazie aktualnego kapitału wyliczana jest wartość należnych odsetek.
  2. Wyliczone odsetki zaokrąglane są zgodnie ze standardowymi regułami matematycznymi do 1 grosza (czyli np. kwota odsetek wynosząca 20,0543 zł zaokrąglana jest do 20,05 zł).
  3. W momencie księgowania kwoty na rachunku lokaty, kwota odsetek naliczona i zaokrąglona w pkt. 2 stanowi tzw. podstawę opodatkowania i używana jest do wyliczenia podatku od zysku: RealnyZysk = KwotaOdsetek-0,19 * KwotaOdsetek. Przy czym podatek (0,19 * KwotaOdsetek) zaokrąglany jest do pełnych groszy w górę (czyli np. podatek wynoszący 2,231 zł będzie zaokrąglony do 2,24 zł).
  4. Kwota odsetek po opodatkowaniu dodawana jest do wartości kapitału. Suma stanowi podstawę do wyliczania odsetek w kolejnym okresie kapitalizacji.

Podatku Belki nie da się uniknąć, dlatego aby ochronić swój kapitał przed wpływem inflacji, wybieraj lokaty z jak najwyższym oprocentowaniem. Pomoże Ci w tym nasz ranking lokat bankowych.

Przeczytaj także