My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Lokata została wycofana z oferty banku
Ocena redakcji:

PZU Sejf+ - bezpieczna alternatywa dla lokat bankowych, ale... czy opłacalna?

Rafał Janik
Rafał Janik
Specjalista w zakresie rynków finansowych i inwestycji. Uwielbia liczby, wykresy i dane. W wolnym czasie trenuje kolarstwo oraz wspinaczkę. Jego hobby to literatura i astronomia.
PZU Sejf+ - bezpieczna alternatywa dla lokat bankowych, ale... czy opłacalna?
Źródło: strona PZU TFI

Choć w naszym serwisie koncentrujemy się głównie na ofertach depozytów bankowych, to jednak od czasu do czasu przyglądamy się także innym bezpiecznym formom lokowania kapitału. Jedną z dostępnych możliwości jest PZU Sejf+. Jest to program łączący fundusz inwestycyjny z ubezpieczeniem od straty finansowej. Takie rozwiązanie daje nam gwarancję zachowania zainwestowanego kapitału oraz szansę na osiągnięcie satysfakcjonującego zysku. 

W ciągu ostatnich 5 lat fundusz PZU Sejf+ notował średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 2,00%. Zanim jednak przejdziemy do oceny opłacalności inwestycji, przyjrzyjmy się podstawowym cechom tego funduszu.

Podstawowe parametry funduszu 

Program PZU Sejf+ dostępny jest dla wszystkich osób posiadających przynajmniej 5 000 zł wolnego kapitału. Wpłacone pieniądze w całości lokowane są w bezpieczne instrumenty finansowe, obejmujące przede wszystkim polskie i zagraniczne obligacje skarbowe (więcej informacji w sekcji „w co inwestuje fundusz?”).

Przez pierwsze 39 miesięcy będziesz objęty darmowym ubezpieczeniem od straty finansowej. W praktyce oznacza to, że gdyby fundusz poniósł stratę, różnicę wyrówna Ci zysk z ubezpieczenia. Oczywiście po wygaśnięciu ochrony może w dalszym ciągu trzymać w nim swoje pieniądze.

Fundusz charakteryzuje się brakiem opłat za nabycie i umorzenie jednostek (za wypłatę pieniędzy), natomiast opłata za zarządzanie wynosi 0,6% w skali roku. 

Jak działa ochrona ubezpieczeniowa w programie PZU Sejf+?

Jak już wspomnieliśmy - czas trwania ochrony obejmuje pełne 39 miesięcy, podzielone na trzy okresy inwestycyjne. Na zakończenie każdego z tych okresów inwestor może skorzystać z ubezpieczenia i wycofać 100% zainwestowanego kapitału.

Przykładowo – inwestor ulokował w funduszu PZU Sejf+ kwotę 10 tys. zł. Po 12 miesiącach okazało się, że fundusz poniósł stratę, a na jego rejestrze znajduje się tylko 9,8 tys. zł. W takim przypadku w 13. miesiącu ma możliwość złożenia dyspozycji wypłaty powierzonych PZU środków, a na jego konto trafi 100% zainwestowanej kwoty. Identyczna możliwość istnieje także na koniec drugiego i trzeciego okresu inwestycyjnego.

Oczywiście jako inwestor możesz dokonać wypłaty swoich pieniędzy także w dowolnym momencie poza okresem gwarantowanej wypłaty. Jeśli aktualna wycena funduszu będzie wyższa niż stan początkowy – osiągniesz wtedy zysk, ale jeśli będzie niższa – wtedy musisz liczyć się ze stratą.

Sposób działania ochrony w programie PZU Sejf+ został zaprezentowany na poniższym schemacie:

Ochrona przed stratą - PZU Sejf+
Kliknij, aby powiększyć

Źródło: Strona internetowa TFI PZU 

W co inwestuje fundusz?

Przyglądając się profilowi inwestycyjnemu funduszu PZU Sejf+ należy stwierdzić, że ewentualna strata funduszu jest w dłuższym horyzoncie czasowym bardzo mało prawdopodobna. Powód – fundusz inwestuje przede wszystkim w bezpieczne obligacje skarbowe o krótkim terminie zapadalności. To sprawia, że zysk z takiej inwestycji jest niemal 100-procentowy, a do tego fundusz nie naraża się zbytnio np. na ryzyko wahań stóp procentowych.

Według najnowszego sprawozdania finansowego funduszu z czerwca 2018 roku, blisko 60% portfela stanowiły polskie obligacje skarbowe. Poza nimi fundusz posiadał także obligacje korporacyjne emitowane przez duże banki komercyjne takie jak PKO BP czy BZ WBK oraz państwowe koncerny, jak PKN Orlen. Skład portfela dopełniały zagraniczne obligacje skarbowe, których emitentami były m.in. Węgry, Łotwa oraz Chorwacja. Według stanu na wrzesień 2018 roku aktywa funduszu wynosiły ponad 115 mln zł.

Ile można zarobić?

Aktualny skład portfela PZU Sejf+ sprawia, że fundusz od początku swojej działalności przynosi systematyczne, chociaż raczej niewielkie zyski.

W historycznie najlepszych latach (2013 – 2014) PZU Sejf+ po uwzględnieniu opłat za zarządzanie zdołał wypracować 2,9% zysku. Natomiast w najgorszym 2016 roku było to zaledwie 1,1%. Dla porównania - średnie oprocentowanie lokat oferowanych obecnie na rynku bankowym to 1,5%, natomiast na najlepszych z nich zyskać można powyżej 3,0%.

Stopy zwrotu funduszu PZU Sejf+

 Okres

3 miesiące

12 miesięcy

3 lata

5 lat

Skumulowana stopa zwrotu

0,25%

1,46%

5,14%

10,45%

Średnioroczna stopa zwrotu

1,02%

1,46%

1,67%

2,00%

Zysk funduszu PZU Sejf+
Kliknij, aby powiększyć

Źródło: Strona internetowa TFI PZU

Jak zainwestować w fundusz PZU Sejf+?

Jeżeli chciałbyś ulokować część swoich oszczędności w funduszu PZU Sejf+ nie powinieneś mieć z tym najmniejszych problemów. W tym celu będziesz musiał jedynie otworzyć rejestr inwestycyjny. Najwygodniej zrobisz to za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta (zobacz gdzie znajduje się najbliższy Ciebie POK). Następnie pozostanie Ci już tylko dokonanie wpłaty.

Po podpisaniu dokumentów o otwarcie rejestru otrzymasz od PZU login i PIN niezbędne do zalogowania się do Twojego konta internetowego. Przy jego użyciu będzie mógł m.in. obserwować bieżącą wartość Twojej inwestycji, a także zlecać dyspozycje dopłaty lub wycofania środków.

Analiza opłacalności

Program PZU Sejf+ to unikatowe na polskim rynku rozwiązanie, łączące cechy funduszu inwestycyjnego z ubezpieczeniem od straty kapitałowej. Takie połączenie przypadnie do gustu przede wszystkim osobom z wysoką awersją do ryzyka, szukającym wyłącznie bezpiecznych form inwestowania.

Przyglądając się profilowi inwestycyjnemu funduszu wyraźnie widać, że obarczony jest on bardzo niskim poziomem ryzyka, ewentualna strata byłaby możliwa wyłącznie w przypadku bankructwa któregoś z państw lub przedsiębiorstw, którego obligacje posiada fundusz. Ujemną wycenę funduszu mogłaby spowodować również jakaś nagła podwyżka stóp procentowych np. przez Radę Polityki Pieniężnej. W tym drugim przypadku z uwagi na konstrukcję portfela, taka decyzja w dłuższym horyzoncie czasowym miałaby jednak pozytywny skutek i wpłynęła na wzrost osiąganych stóp zwrotu. Stąd pytanie – czy gwarantowana ochrona stanowi tak naprawdę wartość dodaną programu PZU Sejf+ czy raczej jest to wabik, mający na celu przyciągnąć do funduszu najmniej skłonne do ryzyka osoby?

Niezależnie od odpowiedzi na to pytanie, PZU Sejf+ prezentuje się jako całkiem ciekawa alternatywa dla tradycyjnych lokat bankowych. Za wyborem funduszu (oprócz 100% ochrony kapitału) przemawia możliwość swobodnego dopłat i wypłat, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli więc w którymś momencie uznamy, że fundusz zarobił dla nas satysfakcjonującą nas kwotę – możemy bez obaw składać dyspozycję wypłaty. W przypadku lokaty – w większości przypadków skutkiem byłaby natomiast utrata zarobionych odsetek.

Z drugiej strony - oczekiwane stopy zwrotu funduszu przy aktualnej sytuacji ekonomicznej w naszym kraju pozwalają jedynie ochronić się przed inflacją. O jakiś spektakularnych zyskach, istotnie przekraczających zwroty z innych bezpiecznych form inwestowania (np. najlepszych lokat bankowych) nie ma już niestety mowy. Osobną kwestię stanowi profil działania samego funduszu, którego zrozumienie - jakby nie patrzeć - stanowi większe wyzwanie niż w przypadku depozytów.

Podsumowując - jeśli ktoś chciałby ulokować kapitał na dłuższy czas i po prostu o nim "zapomnieć" - powinien w naszej opinii pozostać przy lokacie bankowej. Ale jeśli ktoś ceni sobie elastyczność (a do tego skorzystał już z wszystkich promocyjnych ofert depozytowych na polskim rynku) - ten inwestycję w PZU Sejf+ może rozważyć.

Ocena redakcji:

Zalety

  • 100% ochrona od strat finansowych.
  • Możliwość swobodnej wypłaty środków oraz dokonywania dopłat.
  • Brak opłaty za wycofanie pieniędzy z funduszu.

Wady

  • Niska oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji.
  • Konieczność dokonania wpłaty w minimalnej wysokości 5 tys. zł.

Przydatne dokumenty

  1. Karta informacyjna funduszu
  2. Ulotka informacyja
  3. Strona internetowa programu PZU Sejf+

Przeczytaj także

Komentarze