My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Ranking kont maklerskich - Maj 2023

Przygotowany przez naszą redakcję ranking kont maklerskich zawiera najciekawsze oferty domów maklerskich działających na terenie Polski. W naszej ocenie poszczególnych rachunków bierzemy pod uwagę nie tylko opłaty i prowizje, lecz również dostęp do zróżnicowanych instrumentów finansowych oraz dodatkowe usługi powiązane z kontem. Zawarte w zestawieniu informacje są systematycznie aktualizowane na podstawie danych uzyskanych ze stron internetowych poszczególnych brokerów, strony Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych.

Ranking kont maklerskich – założenia rankingu


Rachunek inwestycyjny - krótka definicja

Konto maklerskie to rodzaj rachunku służącego do przechowywania papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, a także umożliwiającego obracanie nimi. Jest to również jedyny typ konta, który zapewnia możliwość nabywania, zbywania oraz posiadania akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GWP).

Rachunek inwestycyjny jest prowadzony na rzecz pełnoletnich osób fizycznych oraz osób prawnych wyłącznie przez dom maklerski należący do banku lub polską bądź zagraniczną firmę inwestycyjną działającą na podstawie licencji udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jak oceniamy rachunki maklerskie?

W naszym zestawieniu uwzględniliśmy różne kryteria oceny. Największy nacisk położyliśmy na następujące obszary:

 • prowizje pobierane za zlecenia kupna i sprzedaży,
 • opłaty za prowadzenie rachunku,
 • usługi dodatkowe dostępne w ramach konta.

Proporcje poszczególnych składników prezentują się następująco:

Kryteria oceny kont maklerskich
Kliknij, aby powiększyć

Jakie prowizje od zleceń bierzemy pod uwagę?

Uznaliśmy, że podstawowym kryterium, jakim kierują się inwestorzy szukający odpowiedniego rachunku maklerskiego, są koszty zleceń. Ich wysokość jest szczególnie ważna w przypadku osób, które często zawierają transakcje kupna/sprzedaży papierów wartościowych. Wzięliśmy więc pod uwagę opłaty od transakcji na akcjach, obligacjach oraz instrumentach pochodnych (kontrakty terminowe na: akcje, waluty, indeksy, opcje oraz stopy procentowe). Przeanalizowaliśmy również koszt transakcji typu day trading (otwieranych i zamykanych tego samego dnia) i wreszcie - ofertę rynków zagranicznych.

Prowizje od zleceń
Kliknij, aby powiększyć

Lista opłat związanych z prowadzeniem konta

Przyjęliśmy także, że ważnym aspektem decydującym o końcowej ocenie danego rachunku są prowizje związane z jego użytkowaniem. Sprawdziliśmy więc, ile musimy zapłacić miesięcznie za prowadzenie konta i przelewy środków z rachunku inwestycyjnego na rachunek osobisty. Uwzględniliśmy również koszt przechowywania papierów wartościowych oraz dostęp do notowań giełdowych online (w czasie rzeczywistym).

Warto w tym miejscu dodać, że opłaty pobierane za prowadzenie rachunku mocno się różnią w zależności od biura. Są domy maklerskie, które nie pobierają żadnych opłat z tego tytułu, jednak narzucają wysokie prowizje od zleceń. Są i takie, w których prowadzenie ROR-u to koszt około 50-100 zł, jednak jest on rekompensowany przez odpowiednio niższą prowizję od wykonywanych transakcji.

Jeśli więc będziesz inwestować dużo i często, lepszym wyborem będzie druga opcja. Natomiast jeśli zamierzasz zawierać transakcje sporadycznie, bardziej opłacalne będzie dla Ciebie pierwsze rozwiązanie.

Małe zastrzeżenie - uznaliśmy także, że prowizje wynikające z obsługi konta mają znacznie mniejszą wagę niż opłaty pobierane za zlecenia kupna i sprzedaży. Dlatego im niższe prowizje transakcyjne oferuje dana instytucja, tym wyższa jest jej pozycja w naszym rankingu.

Konto maklerskie a dostęp do dodatkowych usług i funkcjonalności

Ważnym aspektem naszej oceny są również dodatkowe usługi, jakie oferują poszczególne rachunki inwestycyjne. Wyszliśmy z założenia, że najistotniejszą dodatkową funkcjonalnością jest dostęp do oferty rynków zagranicznych. Kolejne punkty przyznawaliśmy za takie ułatwienia jak dostęp do rynku Forex, możliwość inwestowania na IKE/IKZE, odroczony termin płatności, krótką sprzedaż, zlecenia zaawansowane, wsparcie analityczne, kredyt na zakup papierów wartościowych czy oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Do rozwiązań wspomagających inwestowanie zaliczyliśmy również nowoczesną platformę transakcyjną oraz usługi doradcze.

Profil inwestycyjny

Abyś mógł łatwo znaleźć rachunek najlepiej dopasowany do Twojego stylu inwestowania, stworzyliśmy pięć odrębnych profili inwestycyjnych. Uważamy bowiem, że aby właściwie dobrać strukturę portfela inwestycyjnego, należy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie: jakim typem inwestora jestem? Czy zależy mi przede wszystkim na ochronie kapitału i chcę ograniczyć ryzyko straty do absolutnego minimum? Czy może jestem gotowy podejmować wysokie ryzyko, licząc na ponadprzeciętne zyski? Jakimi instrumentami finansowymi zamierzam handlować? Jaką wiedzę na temat produktów inwestycyjnych posiadam? Czy wiem (i rozumiem), jak one działają? Jak długo chcę inwestować swoje pieniądze - pół roku, rok, czy też znacznie dłużej? Jaką część swoich środków mogę przeznaczyć na inwestycje - czy będzie to 10% czy 30% moich oszczędności? Ile czasu będę mógł poświęcić na inwestowanie (w tym na analizę sytuacji na rynku)? Czy będę to robił codziennie, czy kilka razy do roku?

Reasumując, profil inwestora zależy od wielu czynników: oczekiwanej stopy zwrotu, akceptowanego poziomu ryzyka, horyzontu inwestycyjnego, celu inwestycji oraz sytuacji materialnej. Istotna jest także wiedza w zarządzaniu finansami i wcześniejsze doświadczenia z inwestowaniem.

Z tego powodu wyróżniliśmy 5 profili inwestycyjnych:

 • daytrader,
 • inwestor średnioterminowy,
 • inwestor długoterminowy,
 • inwestor handlujący na rynkach zagranicznych
 • inwestor skoncentrowany na rynku instrumentów dłużnych (obligacji).

Informacje na temat tego, które konto najlepiej „pasuje” do danego profilu, zamieściliśmy w charakterystyce rachunku w zakładce „Pokaż szczegóły”. W niektórych jednak przypadkach uznaliśmy, że dane konto sprawdzi się dla osób preferujących różne style inwestycyjne i rekomendowaliśmy więcej niż jeden profil.

Jak wybrać najlepszy rachunek maklerski?

Po pierwsze, warto mieć świadomość, że nie ma czegoś takiego, jak idealny rachunek maklerski, który spełni oczekiwania wszystkich uczestników rynku kapitałowego, dlatego wybór konta należy zacząć od sprecyzowania swoich preferencji. Zanim więc skorzystasz z oferty danego domu maklerskiego, odpowiedz sobie na kilka ważnych pytań:

 • w jakie instrumenty finansowe zamierzasz inwestować (akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, EFT-y, produkty strukturyzowane, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, inne)?
 •  jaką kwotę pieniędzy możesz przeznaczyć na inwestowanie?
 •  jaki poziom ryzyka jest dla Ciebie akceptowalny?
 •  ile transakcji w miesiącu planujesz wykonać?
 • czy interesują Cię wyłącznie instrumenty dostępne na GWP, czy chcesz także zawierać transakcje na rynkach światowych? Jeśli to drugie - to dostępu do jakich rynków potrzebujesz?
 • czy zależy Ci na długoterminowym inwestowaniu czy raczej na daytradingu?
 •  czy zamierzasz korzystać z IPO (ofert na rynku pierwotnym)?
 • na ile istotne są dla Ciebie narzędzia dodatkowe, np. program do analizy technicznej, wsparcie analityczne i doradcze, dostęp do raportów giełdowych, na bieżąco aktualizowany serwis informacyjny itp.

Kiedy będziesz już wiedział, czego oczekujesz od rachunku, przejrzyj pod tym kątem ofertę brokera i przyjrzyj się kosztom związanym z prowadzeniem konkretnego konta. Przede wszystkim sprawdź, ile wynosi miesięczna opłata za korzystania z rachunku, a także prowizja pobierana za takie czynności, jak przelewy, przechowywanie papierów wartościowych i dostęp do notowań online (w czasie rzeczywistym).

Rachunek maklerski - gdzie i jak założyć

Najlepiej u brokera, którego ofertę już znasz lub domu maklerskim działającym przy banku, w którym posiadasz konto osobiste. Przy wyborze rachunku przydatne mogą okazać się też opinie ekspertów oraz rekomendacje doświadczonych inwestorów.

W większości DM-Ów wniosek o konto inwestycyjne możesz złożyć online, za pośrednictwem strony internetowej. Jeśli zamierzasz otworzyć rachunek w banku prowadzącym Twoje konto osobiste, możesz to uczyć w bankowości elektronicznej.

Aby podpisać umowę z brokerem, będziesz musiał podać następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, datę, miejsce i państwo urodzenia, serię i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, numer telefonu i Urząd Skarbowy.

Natomiast jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, w umowie musisz podać nazwę firmy, REGON, NIP (w przypadku braku NIP – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i datę rejestracji) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Nasz ranking rachunków maklerskich ułatwi Ci porównanie ofert

Zdajemy sobie sprawę, że wybór konkretnego konta maklerskiego nie jest prostą sprawą. Dlatego jeśli nie chcesz tracić czasu na studiowanie ofert wszystkich domów maklerskich, zawsze możesz skorzystać z naszego rankingu. Znajdziesz w nim dokładne omówienie poszczególnych rachunków inwestycyjnych wraz z zestawieniem najważniejszych prowizji. Dzięki tym informacjom będziesz mógł wybrać konto maklerskie najlepiej dopasowane do Twoich możliwości i potrzeb.

---

Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał.