My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Rodzaje lokat bankowych - przegląd

Portrait
Krystian Chlebek
Przedsiębiorca, informatyk, od ponad 7 lat związany z rynkiem finansów osobistych. Lubi realizować ambitne projekty, które pozytywnie służą szerszej grupie odbiorców.
Rodzaje lokat bankowych - przegląd
Źródło: © PhotoSG/fotolia
Lokaty zajmują stałe miejsce wśród produktów oszczędnościowych. Warto jednak wiedzieć, że w zależności od ich parametrów i warunków prowadzenia możemy wybrać różne rodzaje lokat.

Standardowa lokata terminowa to nie jedyny typ depozytu, z którego możemy skorzystać. Dostępne są także lokaty skierowane do sprecyzowanych grup użytkowników, wśród których można wyróżnić: lokaty dla osób majętnych (rentierskie), lokaty dla przedsiębiorców (overnight), depozyty dla osób potrzebujących większej elastyczności finansowej (lokaty progresywne), czy też lokaty walutowe, skierowane dla posiadaczy kredytów w obcej walucie.

Lokata terminowa (standardowa)

Lokata terminowa to standardowy produkt oszczędnościowy w ofercie banków. Można ją zdefiniować jako umowę z bankiem, na podstawie której klient powierza swoje środki pieniężne bankowi na ustalony okres, a w zamian otrzymuje określony zysk, wynikający z oprocentowania lokaty. Po upływie terminu, na jaki zakładana była lokata, bank wypłaca klientowi ulokowaną kwotę wraz z odsetkami.

Lokaty terminowe mogą posiadać stałe lub zmienne oprocentowanie oraz mogą być zakładane na różny okres czasu (zwykle od 1 miesiąca do kilu lat), dzięki czemu można dobrać odpowiednią lokatę do swoich celów oszczędzania. W razie konieczności lokatę terminową można zerwać przed terminem, jednak zwykle w takim przypadku bank zwraca jedynie wpłacony na lokatę kapitał, bez naliczenia odsetek za zdeponowanie środków.

Przykład: jeśli wpłacimy 20 000 zł na roczną lokatę ze stałym oprocentowaniem wynoszącym 4% w skali roku, to po okresie 12 miesięcy zyskamy 800 zł (przed opodatkowaniem).

Więcej o standardowej lokacie terminowej przeczytasz na stronie opisującej lokaty terminowe.

Lokata jednodniowa

Depozyt dzienny to lokata, w której kapitał lokowany jest na okres jednego dnia. W praktyce dyspozycję lokaty składa się najczęściej do godziny 21:00, bank pobiera środki z naszego rachunku osobistego, a zwraca je wraz z odsetkami ok. godziny 9:00 następnego dnia. Ten typ lokaty kiedyś był bardzo popularny, ponieważ pozwalał uniknąć tzw. podatku Belki, jednak obecnie dostępny jest zaledwie w kilku bankach.

Przykład: wpłacając 20 000 zł na lokatę jednodniową z oprocentowaniem 4% w skali roku, otrzymamy po niecałej dobie 2,19 zł odsetek (przed opodatkowaniem).

Z opisem lokaty jednodniowej zapoznasz się tutaj.

Lokata rentierska

Lokata rentierska to długoterminowy depozyt (na minimum rok), skierowany do osób majętnych, które chcą cieszyć się zyskami z oszczędności wcześniej niż po zakończeniu umowy z bankiem. W tej lokacie odsetki nie są zwracane wraz z kapitałem po upływie ustalonego terminu, lecz wypłacane w stałych odstępach czasu na rachunek klienta. Oprocentowanie takich lokat z reguły jest niższe niż w przypadku zwykłych depozytów terminowych.

Przykład: jeśli ulokujemy 20 000 zł na lokacie rentierskiej z miesięczną wypłatą odsetek i oprocentowaniem 4% rocznie, zyskamy ok. 67 zł odsetek co miesiąc (przed opodatkowaniem).

Więcej informacji o lokacie rentierskiej znajdziesz pod tym adresem.

Lokata strukturyzowana

Lokata strukturyzowana jest to instrument finansowy, w którym środki pieniężne lokowane są w dwóch częściach: bezpiecznej i ryzykownej. Większa część kapitału inwestowana jest w bezpieczne instrumenty, np. obligacje skarbowe, zaś mniejsza w produkty finansowe o większym ryzyku, ale i wyższym potencjalnym zysku (takie instrumenty opierają się m.in. o kurs walutowy, indeksy giełdowe itp.). Lokaty strukturyzowane to najczęściej inwestycje długoterminowe, które powinny zagwarantować klientowi ochronę części lub całości ulokowanego kapitału.

Przykład: wpłacamy 20 000 zł na lokatę strukturyzowaną. Bank dzieli wpłaconą kwotę w stosunku 80/20 i 16 000 zł lokuje w bezpiecznym instrumencie finansowym, a 4000 zł lokuje w opcje giełdowe. Po 3 latach klient otrzyma z powrotem 20 000 zł + ewentualny zysk z części inwestycyjnej.

Z charakterystyką takich depozytów zapoznasz się na tej stronie.

Lokata walutowa

Lokata walutowa to depozyt terminowy prowadzony w walucie obcej. Zysk z takiego produktu finansowego jest trudny do oszacowania, ponieważ wartość waluty zależy od kształtowania się kursu tej waluty (kurs z dnia zamknięcia lokaty może być niższy/wyższy niż kurs z dnia założenia lokaty). Oprocentowanie wciąż zostaje naliczone, jednak kwota lokaty w złotówkach może okazać się niższa niż na początku, co jest właśnie wynikiem działania kursu walutowego.

Przykład: mamy 20 000 zł i lokujemy je na rok na lokacie w euro oprocentowanej na 1% w skali roku. Kurs sprzedaży banku z dnia otwarcia lokaty to 4,3007, więc na lokacie walutowej pojawi się 4650,46 EUR. Po roku zyskamy 46,5 EUR odsetek (przed opodatkowaniem), więc otrzymamy od banku 4696,96 EUR, jednak wartość tej sumy w złotówkach zależeć będzie od kursu EUR z dnia zamknięcia lokaty w danym banku.

Więcej o tej lokacie dowiesz się tutaj.

Lokata overnight (lokata nocna dla przedsiębiorców)

Lokata overnight, czyli nocna, to odmiana lokaty jednodniowej kierowana przede wszystkim do przedsiębiorców. Jest ona zakładana na noc na podstawie dyspozycji klienta, według której wolne środki na rachunku firmowym ponad określony limit trafiają automatycznie na lokatę overnight (tak działają automatyczne lokaty nocne). Pod koniec dnia bank przelewa środki na konto lokaty, a następnego dnia rano zwraca je przedsiębiorcy wraz z odsetkami.

Przykład: lokujemy 20 000 zł na lokatę overnight oprocentowaną według wzoru 0,9 * WIBID ON. Załóżmy, że aktualnie wysokość stopy procentowej tego indeksu wynosi 2,3%. Oprocentowanie lokaty nocnej wyniesie zatem 2,07% w skali roku, w związku z tym rano otrzymamy 1,13 zł odsetek (przed opodatkowaniem).

Ten rodzaj lokaty opisaliśmy w tym artykule.

Lokata progresywna

Lokata progresywna to depozyt terminowy, którego oprocentowanie wzrasta w kolejnych okresach umownych lokaty. Oznacza to, że np. w pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 2%, w piątym 3,5%, a w dwunastym 5% w skali roku. Średnie roczne oprocentowanie takiego depozytu odbiega od atrakcyjnie przedstawianego oprocentowania w ostatnim miesiącu lokowania środków, jednak zaletą takiej lokaty jest możliwość zerwania umowy bez utraty odsetek – są one naliczane za pełne miesiące utrzymywania kapitału.

Przykład: dysponujemy 20 000 zł i zakładamy roczną lokatę progresywną, której oprocentowanie w pierwszym miesiącu wynosi 2,4% (w skali roku), a w ostatnim miesiącu 5%. Średnie roczne oprocentowanie wynosi jednak 3,4%, więc przed opodatkowaniem otrzymamy 680 zł odsetek.

Więcej o lokacie progresywnej przeczytasz na tej stronie.

Lokata call

Lokata call to depozyt terminowy zakładany na minimum dwa dni. Taka lokata może trwać bezterminowo, a kończy się w momencie złożenia przez klienta wypowiedzenia umowy - wtedy otrzymuje on wpłacone środki wraz z odsetkami. Lokatę call posiadają obecnie w ofercie Bank Spółdzielczy w Starej Białej oraz Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy. Depozyt oferowany jest przedsiębiorcom, którzy posiadają rachunek firmowy w banku. Oprocentowanie lokaty call jest zmienne, a minimalna kwota tej lokaty to 10 000 zł (w przypadku wyższych kwot często można negocjować oprocentowanie). Bank umożliwia dokonywanie wpłat i wypłat środków pod warunkiem utrzymywania określonego salda na rachunku lokaty. Ten typ depozytu terminowego pozwala na szybkie podjęcie zainwestowanych środków bez ryzyka utraty odsetek.

Pozostałe rodzaje lokat

Poniżej prezentujemy listę lokat celowych, czyli takich, które choć nie widnieją w ofercie polskich banków, to można z nich skorzystać tworząc je sobie samemu na bazie pozostałych rodzajów lokat.

Lokata w złoto

Lokatą w złoto określamy te rodzaje inwestowania środków pieniężnych, które opierają się na złocie lub jego cenie. Mogą to być lokaty strukturyzowane, których strategia zakłada wzrost lub spadek ceny tego kruszcu. Inwestowanie w złoto jest też możliwe poprzez zakup fizycznego złota w formie monet bulionowych i zbycie ich, kiedy kurs metalu osiągnie zadowalający poziom.

Przykład: posiadamy 20 000 zł i zakupujemy za tą kwotę monety bulionowe. Decydujemy się na Krugerrandy, które są warte 4193,32 zł za sztukę (a kurs złota wynosi 3926,08 zł/uncję), wobec czego kupujemy 4 takie monety (płacimy 16773,28 zł). Następnie obserwujemy, jak kształtuje się cena złota i jeśli okaże się wyższa niż w dniu zakupu monet, możemy sprzedać złoto po kursie danej instytucji (który bazuje na światowym kursie złota).

Tematykę lokat w złoto przybliży Ci ta strona.

Lokata dla dziecka

Na rynku nie ma obecnie depozytu, który można określić jako „lokata dla dziecka”, jednak to sformułowanie jest trafne w odniesieniu do tych form pomnażania kapitału, które mają na celu zapewnienie dziecku lepszego startu w dorosłe życie. Takie inwestycje opierają się na systematycznym oszczędzaniu przez długi okres czasu, a przybierają formę np. polis posagowych czy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Każdy może sam opracować plan oszczędzania na przyszłość swojego dziecka i lokować środki w różne produkty finansowe np. w długoterminowe lokaty. Z tematyką lokat dla dziecka zapoznasz się tutaj.

Przeczytaj także