My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Decyzja RPP: stopy procentowe NBP bez zmian - lipiec 2015

Krystian Chlebek
Krystian Chlebek
Przedsiębiorca, informatyk, od ponad 7 lat związany z rynkiem finansów osobistych. Lubi realizować ambitne projekty, które pozytywnie służą szerszej grupie odbiorców.
Decyzja RPP: stopy procentowe NBP bez zmian - lipiec 2015

Krajowa gospodarka rozwija się w dobrym kierunku, bezrobocie spada, a deflacja słabnie, dlatego lipcowa decyzja Rady nie przyniosła zmian.

Ostatnia obniżka stóp procentowych nastąpiła w marcu 2015 r. Ich poziom jest następujący:

  • stopa referencyjna – 1,5%
  • stopa lombardowa – 2,5%
  • stopa depozytowa – 0,5%
  • stopa redyskonta weksli – 1,75%

W komentarzu po ostatnim posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej akcentuje umiarkowany wzrost gospodarczy na świecie, poprawę koniunktury w strefie euro (mimo spowolnienia) oraz oczekiwaną kontynuację ożywienia koniunktury w Stanach Zjednoczonych. W Chinach wzrost gospodarczy jest dość niski, natomiast u naszych wschodnich sąsiadów – na Rosji i Ukrainie – utrzymuje się recesja. RPP zwraca uwagę na wzrost cen ropy naftowej, który hamuje tendencje dezinflacyjne, jednak przyznaje, że dynamika cen w strefie euro wciąż jest niska i dlatego banki centralne wciąż utrzymują stopy procentowe w pobliżu zera.

Nie ma jeszcze oficjalnych danych o PKB w II kwartale 2015 r., jednak RPP ocenia, że będzie on zbliżony do tego w I kwartale. Motorem aktywności ekonomicznej pozostaje wzrost konsumpcji i inwestycji, pozytywnymi sygnałami są też poprawa na rynku pracy i dobra sytuacja przedsiębiorstw.

W gospodarce nie ma presji inflacyjnej, a deflacja wciąż się utrzymuje, choć na niższym poziomie. W lipcowej projekcji NBP inflacja przestaje oddalać się od celu inflacyjnego i w 2016 r. ma wynieść prawdopodobnie od 0,7 do 2,5% (w marcowej projekcji było to od -0,1 do 1,8%). W ocenie Rady w kolejnych miesiącach deflacja się utrzyma, jednak stabilny wzrost gospodarczy ograniczy ryzyko dalszego pozostawania inflacji poniżej celu, dlatego poziom stóp procentowych nie uległ zmianie.

Podsumowanie decyzji RPP jest następujące:

W ocenie Rady w najbliższych miesiącach roczna dynamika cen będzie nadal ujemna, przede wszystkim ze względu na wcześniejsze silne spadki cen surowców. Jednocześnie oczekiwane utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy, ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. Taką ocenę wspiera lipcowa projekcja NBP. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Lipcowy komunikat po posiedzeniu RPP znajdziesz pod tym adresem.

Komentarz redakcji

To już kolejny miesiąc, w którym RPP utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Dane ekonomiczne wskazują na ożywienie gospodarcze, deflacja powoli odpuszcza, a PKB rośnie. W świetle takich danych, jak i dość pozytywnej projekcji NBP na temat inflacji i PKB, brak zmian stóp procentowych był oczekiwany przez rynek i analityków.

Z drugiej strony rekordowo niska stopa referencyjna ciągle kształtuje niskie oprocentowanie lokat – w czerwcu ponownie zaobserwowaliśmy pogorszenie warunków depozytów w kilku bankach, jednak skala tych zmian nie była duża. Dla osób poszukujących okazji oszczędnościowych nie są to dobre wiadomości, jednak w ostatnim czasie pojawiły się dość atrakcyjne oferty (np. Lokata Wakacyjna w Expanderze).

Jeśli zamierzasz ulokować swoje środki na bezpiecznym depozycie, radzimy Ci systematycznie sprawdzać tabele oprocentowania i zestawienia lokat, aby wybrać najkorzystniejszą ofertę dla twoich oszczędności.

Przeczytaj także

Komentarze