My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

W listopadzie stopy procentowe bez zmian

Krystian Chlebek
Krystian Chlebek
Przedsiębiorca, informatyk, od ponad 7 lat związany z rynkiem finansów osobistych. Lubi realizować ambitne projekty, które pozytywnie służą szerszej grupie odbiorców.
W listopadzie stopy procentowe bez zmian

W niniejszym artykule w skrócie przedstawimy najważniejsze wnioski płynące z zakończonego w dniu dzisiejszym posiedzenia RPP oraz zastanowimy się, jak podjęta decyzja wpłynie na oprocentowanie depozytów bankowych w najbliższym czasie.

W październiku 2014 r. miała miejsce ostatnia, duża obniżka stóp procentowych banku centralnego. Stopy procentowe sięgnęły wówczas rekordowo niskiego poziomu:

  • stopa referencyjna: 2,0%
  • stopa lombardowa: 3,0%
  • stopa depozytowa: 1,0%
  • stopa redyskonta weksli: 2,25%

Rada uzasadnia swoją decyzję m.in. umiarkowanym wzrostem gospodarczym na świecie przy zróżnicowanej sytuacji w poszczególnych krajach. Stany Zjednoczone wciąż cieszą się wysoką koniunkturą, podczas gdy strefa euro cechuje się niską aktywnością gospodarczą oraz inflacją bliską zeru.

Sytuacja w Polsce nie odbiega znacząco od tej w Europie. Krajowe dane sygnalizują spowolnienie gospodarcze, na co wskazuje niższa (niż w poprzednim kwartale) dynamika produkcji i sprzedaży oraz słabszy eksport (spowodowany m.in. rosyjskim embargiem na żywność). Rada zauważa stabilny wzrost kredytów dla gospodarstw domowych, któremu towarzyszą pozytywne zmiany w akcji kredytowej dla przedsiębiorstw. Bez komentarza nie pozostawiono także niskiego poziomu inflacji, na który wpływ ma spadek cen ropy naftowej na świecie.

Prawdopodobnie największy wpływ na stanowisko RPP miała listopadowa projekcja inflacji i PKB przygotowana przez Instytut Ekonomiczny. Według najnowszych prognoz w przyszłym roku inflacja znajdzie się w przedziale 0,4%-1,7% (wartości te są niższe w porównaniu z projekcją lipcową), natomiast PKB w przedziale 2,0%-3,7% (tutaj także prognozy są niższe).

Rada Polityki Pieniężnej swoją listopadową decyzję komentuje następująco:

W ocenie Rady dokonane w październiku dostosowanie polityki pieniężnej oraz utrzymujący się – mimo pewnego spowolnienia – stabilny wzrost gospodarczy ograniczają ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła pozostawić stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Jednocześnie Rada podkreśla, że w otoczeniu polskiej gospodarki utrzymuje się niepewność co do przyszłej koniunktury. Z tego względu Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej, jeśli napływające informacje będą wskazywały na zwiększenie się ryzyka pogorszenia się perspektyw wzrostu gospodarczego.

Komunikat RPP znajdziesz pod tym adresem.

Komentarz redakcji

Ostatnie, niezbyt optymistyczne, dane o naszej gospodarce pozwalały przypuszczać, że Rada Polityki Pieniężnej ponownie obniży stopy procentowe, tym bardziej że w październikowym komunikacie nie wykluczono takiej możliwości. RPP podjęła jednak w naszej opinii rozważną decyzję pozostawiając stopy procentowe na październikowym poziomie. Należy pamiętać, że wrześniowy odczyt inflacji przez GUS dotyczył okresu jeszcze przed cięciami stóp procentowych. Najbliższe miesiące i dane napływające z gospodarki pokażą, czy dalsze dostrajanie polityki monetarnej będzie konieczne. Warto dodać, że zbyt niskie stopy procentowe mogą doprowadzić do szeregu negatywnych skutków, m.in. nadmiernego wzrostu inflacji, stworzenia bańki na giełdzie lub nadmiernej akcji kredytowej i ryzyka z tym związanego. Tym bardziej taka, a nie inna decyzja Rady wydaje się rozsądna.

Stopy procentowe a rynek międzybankowy

Niskie stopy procentowe niezbyt korzystnie wpływają na rynek międzybankowy. WIBOR i WIBID już we wrześniu zaczęły spadać, a cięcia stóp NBP pogłębiły tę sytuację. Niski WIBOR sprawia, że bankom bardziej opłaca się pożyczać pieniądze od innych instytucji finansowych niż ustalać atrakcyjne oprocentowanie lokat i tym samym korzystać ze środków zwykłych klientów. Taki stan rzeczy powoduje tym samym pogarszanie warunków depozytów dla osób fizycznych i przedsiębiorstw – poniższy wykres pokazuje relację wskaźników WIBOR1Y oraz WIBID1Y do średniego oprocentowania 15 najlepszych lokat długoterminowych w naszym rankingu w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

Oprocentowanie lokat długoterminowych a WIBOR/WIBID
Kliknij, aby powiększyć

Kredytobiorcy mają powody do zadowolenia – niskie stopy procentowe obniżają wysokość naszych miesięcznych zobowiązań wobec banków, a przy tym oprocentowanie kart kredytowych i limitów odnawialnych również jest korzystniejsze.

Osoby oszczędne znajdują się jednak w całkiem odmiennej sytuacji – dla nich niskie stopy procentowe to gorsze oprocentowanie depozytów. W ciągu minionych miesięcy średnie wartości dla lokat długoterminowych straciły ok. 0,3 p.p. - jeszcze w sierpniu najlepsze oferty cechowały się oprocentowaniem 3,8-4%, obecnie jest to 3,3-3,5%. Sytuacja gospodarcza wciąż jest niepewna, dlatego warto być przygotowanym na ewentualną grudniową obniżkę stóp przez RPP. Z naszej strony radzimy, aby systematycznie sprawdzać zestawienia lokat i wybierać te najlepsze oferty, ponieważ banki mogą wycofać korzystne depozyty z dnia na dzień, a my przegapimy szansę na atrakcyjną lokatę.

Przeczytaj także

Komentarze