My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Ocena redakcji:

Fundusz inwestycyjny UniLokata - dobra alternatywa wobec zwykłej lokaty

Portrait
Aldona Derdziak
W swoich tekstach wykorzystuje zdobyte wykształcenie ekonomiczne i polonistyczne. Produkty bankowe nie mają przed nią tajemnic. Jej hobby to gry planszowe.
Fundusz inwestycyjny UniLokata - dobra alternatywa wobec zwykłej lokaty

UniLokata to fundusz inwestycyjny, lokujący posiadane środki przede wszystkim w nisko ryzykowne instrumenty, takie jak obligacje korporacyjne dużych państwowych przedsiębiorstw. Dzięki stosowanej strategii, fundusz już od kilku lat przynosi systematyczne zyski na poziomie 2-3% w skali roku. Dla porównania - średnia dla rynku lokat to aktualnie zaledwie 1,50%. Dodatkowo dla nowych klientów fundusz UniLokata przygotował specjalną promocję, dzięki której mogą oni otrzymać nawet 1000 zł jednorazowej premii powitalnej. 

Na premię mogą liczyć te osoby, które od 30 listopada 2017 roku nie posiadały rejestru w Union Investment TFI. 

Czym jest UniLokata?

UniLokata jest funduszem o niskim ryzyku inwestycyjnym, lokującym posiadane środki przede wszystkim w obligacje korporacyjne oraz listy zastawne. Regulamin funduszu dopuszcza także inwestycje w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa o terminie zapadalności do 1 roku. Największy udział w portfelu funduszu posiadają obecnie obligacje, których emitentami są państwowe spółki energetyczne oraz największe polskie banki hipoteczne.

Fundusz UniLokata działa od lutego 2012 roku, a wielkość zgromadzonych w nim aktywów to ponad 1,5 mld zł. W ciągu 6 lat od założenia fundusz zdołał osiągnąć stopę zwrotu na poziomie ponad 21% (uwzględnia ona już opłatę za zarządzanie, której wysokość wynosi 0,9%), natomiast zwrot za ostatnie 12 miesięcy to 2,38%. Jeśli chodzi z kolei o poszczególne lata, to w najlpeszym roku (2013) fundusz wypracował 3,7% zysku, a w najgorszym (2016) wyniósł on 1,8%.

Historyczne wyniki funduszu UniLokata
Okres inwestycji 1 mies. 3 mies. 6 mies. 1 rok 3 lata  5 lat
Skumulowana stopa zwrotu 0,20% 0,53% 1,08% 2,38% 6,58% 12,51%
Średnioroczna stopa zwrotu 2,43% 2,14% 2,18% 2,38% 2,13% 2,39%

Benchmarkiem, czyli stopą, do której swoje wyniki porównuje fundusz UniLokata, jest stawka WIBID 1M, oznaczająca wartość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym. Zalecany horyzont inwestycyjny to minimum 3 miesiące.

1-roczna stopa zwrotu Unilokata
Kliknij, aby powiększyć

Premia za zainwestowanie w fundusz UniLokata - na czym polega?

Oferowana przez Union Investment premia wynosi 1% wartości środków wplaconych na rejestr funduszu UniLokata. Do wyboru są trzy kwoty, jakie możesz zainwestować:

 • 10 tys. zł – w tym przypadku otrzymasz premię wysokości 100 zł,

 • 50 tys. zł – w tym przypadku otrzymasz premię w wysokości 500 zł,

 • 100 tys. zł – w tym przypadku otrzymasz premię w wysokości 1000 zł.

Jak zyskać dodatkowe 100, 500 czy nawet 1000 zł?

Aby otrzymać premię w wysokości 1% początkowej wpłaty należy:

 1. Do 27 grudnia 2018 roku wpłacić na rejestr funduszu UniLokata kwotę: 10 tys. zł, 50 tys. zł lub 100 tys. zł.
 2. Utrzymać zdeponowane środki przynajmniej do 10 kwietnia 2019 roku, czyli przez równo 100 dni od zakończenia przyjmowania zapisów.

Po spełnieniu tych warunków otrzymasz bonus w wysokości 1% początkowej wpłaty. W zależności od powierzonej Union Investment kwoty będzie to 100 zł, 500 lub 1000 zł (otrzyma premia jest już kwotą po opodatkowaniu – podatek z tego tytułu rozliczy za nas fundusz).

Uwaga – środki ulokowane w Union Investment TFI możesz wypłacić przed terminem, ale wówczas utracisz prawo do otrzymania premii.

Jeżli zainwestujesz w fundusz UniLokata, a następnie po 100 dniach zdecydujesz się na wypłatę zgromadzonych tam środków, efektywna stopa zwrotu z inwestycji wyniesie ok. 6,80% w skali rocznej. Jest to wartość uwzględniająca 1% premii oraz zakładająca, że fundusz zdoła powtórzyć swoje dotychczasowe wyniki.

Czy każdy nowy klient otrzyma premię?

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem premii, nie powinny zbyt długo zwlekać z decyzją o przystąpieniu do niej. Powód? Ograniczona liczba uczestników, którzy się na nią załapią:

 • 200 (dla osób inwestujących 10 tys. zł)
 • 100 (dla osób inwestujących 50 tys. zł)
 • 50 (dla osób inwestujących 100 tys. zł).

Łącznie premię otrzyma 350 osób.

O zakwalifikowaniu do promocji decyduje kolejność wpłat na rejestr funduszu.

Ocena ryzyka inwestycji

Mimo niskiego poziomu ryzyka inwestycji w UniLokatę, nie powinno traktować się jej jako substytutu dla lokaty bankowej. Fundusz lokuje powierzone mu środki nie w gwarantowane przez BFG depozyty, ale przede wszystkim w obligacje korporacyjne emitowane przez państwowe i prywatne firmy, a także listy zastawne, wystawiane przez banki hipoteczne. Poniżej prezentujemy pięć największych pozycji w portfelu funduszu według stanu na 30 czerwca 2018 roku.

Największe pozycje w portfelu funduszu UniLokata

Emitent

Kod papieru wartościowego

Udział w portfelu

PKO Bank Hipoteczny PLPKOHP00074 12,02%
PZU PLPZU0000037 4,77%

Tauron

PLTAURN00037

4,33%

mBank Hipoteczny

PLRHNHP00409

3,56%

Santander Consumer Bank

PLSNTND00067

3,45%

Choć w danej chwili taka sytuacja wydaje się bardzo mało prawdopodobna, to jednak możliwym jest, że emitent obligacji, które w swoim portfelu posiada UniLokata, ogłosi niewypłacalność i ich nie wykupi.

Na wycenie funduszu może zaważyć także zmiana stóp procentowych, która w znacznym stopniu wpływa zarówno na wysokość wypłacanego kuponu odsetkowego, jak i na wartość nominalną posiadanych przez UniLokatę obligacji. W skrajnym przypadku zamiast zysku może to doprowadzić do strat z inwestycji.

W tym miejscu warto jednak dodać, że nie spodziewamy się zmiany poziomu stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Więcej o aktualnej sytuacji na rynku lokat przeczytasz w tym artykule.

Komentarz redakcji

Dla osób nieobawiających się braku gwarancji zainwestowanego kapitału i niewielkiego ryzyka inwestycyjnego inwestycja w fundusz UniLokata wydaje się jak najbardziej godną polecenia i stanowi atrakcyjną alternatywę dla depozytów bankowych i innych dostępnych na rynku funduszy dłużnych.

Jak już wspomnieliśmy na wstępie w 100-dniowym horyzoncie czasowym pozwala oczekiwać stopy zwrotu na poziomie ok. 6,80%, natomiast w długim horyzoncie czasowym prawdopodobne zyski powinny oscylować wokół 2,5%-3,0%.

Oczekiwany zysk UniLokata
Kliknij, aby powiększyć

Dla porównania, średnie oprocentowanie lokat bankowych oferowanych przez wszystkie polskie banki komercyjne wynosiło na koniec października 2018 roku zaledwie 1,50% (dowiedz się więcej). Oznacza to, że opisywana przez nas oferta w 100-dniowym okresie czasowym daje realną możliwość osiągnięcia zysku ponad 4-krotnie wyższego niż na statystycznym depozycie bankowym (natomiast w dłuższej perspektywie będzie to nawet 2-krotnie więcej).


Na koniec zachęcamy do zapoznania się z regulaminem promocji oraz kartą produktu. Znajdziecie je poniżej.

A jeśli macie pytania, z chęcią postaramy się na nie odpowiedzieć. Szczególnie jesteśmy ciekawi, czy fundusze inwestujące w krótkoterminowe papiery dłużne o niskim poziomie ryzyka są dla Was atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych.

Ocena redakcji:

Zalety

 • bardzo wysoka kwota premii
 • premia przyznawana dla wpłat do 100 tys. zł
 • stopy zwrotu funduszu wyższe niż rynkowa średnia
 • brak opłat za nabycie i umorzenie jednostek funduszu

Wady

 • brak gwarancji powtórzenia historycznych wyników funduszu

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin akcji promocyjnej „UniLokata plus 1% więcej”
 2. Kluczowe informacje dla inwestorów
 3. Karta produktu

Przeczytaj także

Komentarze