My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

5 grudnia 2018 roku fundusz UniLokata zmienił nazwę na UniOszczędnościowy. Zmiana podyktowana jest wprowadzeniem unijnych regulacji w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

Ocena redakcji:

Fundusz inwestycyjny UniOszczednościowy - dobra alternatywa wobec zwykłej lokaty

Portrait
Rafał Janik
Aktualnie kończy doktorat z zakresu rynków finansowych. Uwielbia liczby, wykresy i dane. W wolnym czasie trenuje kolarstwo oraz wspinaczkę. Jego hobby to literatura i astronomia.
Fundusz inwestycyjny UniOszczednościowy - dobra alternatywa wobec zwykłej lokaty

UniOszczędnościowy znany wcześniej pod nazwą UniLokata to fundusz inwestycyjny, lokujący posiadane środki przede wszystkim w nisko ryzykowne instrumenty, takie jak obligacje korporacyjne dużych państwowych przedsiębiorstw. Dzięki stosowanej strategii, fundusz już od kilku lat przynosi systematyczne zyski na poziomie 2-3% w skali roku. Dla porównania - średnia dla rynku lokat to aktualnie ok. 1,50%. Dodatkowo nowi klienci mogą skorzystać ze specjalnej promocji, dzięki której wzbogacą się nawet o 1000 zł jednorazowej premii powitalnej. 

Na premię mogą liczyć te osoby, które od 30 listopada 2018 roku nie posiadały rejestru w Union Investment TFI. 

Czym jest UniOszczędnościowy?

UniOszczędnościowy jest funduszem o niskim ryzyku inwestycyjnym, lokującym posiadane środki przede wszystkim w obligacje korporacyjne oraz listy zastawne. Regulamin funduszu dopuszcza także inwestycje w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa o terminie zapadalności do 1 roku. Największy udział w portfelu funduszu posiadają obecnie obligacje, których emitentami są państwowe spółki energetyczne oraz największe polskie banki hipoteczne.

Fundusz UniOszczędościowy działa od lutego 2012 roku (do 5 grudnia 2018 funkcjonował pod nazwą "UniLokata"), a wielkość zgromadzonych w nim aktywów to ponad 1,5 mld zł. W ciągu 6 lat od założenia fundusz zdołał osiągnąć stopę zwrotu na poziomie ponad 22% (uwzględnia ona już opłatę za zarządzanie, której wysokość wynosi 0,9%), natomiast zwrot za ostatnie 12 miesięcy to 2,20%. Jeśli chodzi z kolei o poszczególne lata, to w najlepszym roku (2013) fundusz wypracował 3,7% zysku, a w najgorszym (2016) wyniósł on 1,8%.

Historyczne wyniki funduszu UniOszczędnościowy
Okres inwestycji 1 mies. 3 mies. 6 mies. 1 rok 3 lata  5 lat
Skumulowana stopa zwrotu 0,18% 0,51% 1,04% 2,20% 6,67% 12,45%
Średnioroczna stopa zwrotu 2,18% 2,07% 2,19% 2,20% 2,14% 2,41%

Benchmarkiem, czyli stopą, do której swoje wyniki porównuje fundusz UniOszczędnościowy, jest stawka WIBID 1M, oznaczająca wartość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym. Zalecany horyzont inwestycyjny to minimum 3 miesiące.

1-roczna stopa zwrotu Unilokata
Kliknij, aby powiększyć

Premia za zainwestowanie w fundusz UniOszczędnociowy - na czym polega?

Oferowana przez Union Investment premia wynosi 1% wartości środków wpłaconych na rejestr funduszu UniOszczędnościowy. Do wyboru są trzy kwoty, jakie możesz zainwestować:

 • 10 tys. zł – w tym przypadku otrzymasz premię wysokości 100 zł,

 • 50 tys. zł – w tym przypadku otrzymasz premię w wysokości 500 zł,

 • 100 tys. zł – w tym przypadku otrzymasz premię w wysokości 1000 zł.

Jak zyskać dodatkowe 100, 500 czy nawet 1000 zł?

Aby otrzymać premię w wysokości 1% początkowej wpłaty należy:

 1. Do 27 grudnia 2019 roku wpłacić na rejestr funduszu UniOszczędnościowy kwotę: 10 tys. zł, 50 tys. zł lub 100 tys. zł.
 2. Utrzymać zdeponowane środki przynajmniej do 10 kwietnia 2020 roku, czyli przez równo 100 dni od zakończenia przyjmowania zapisów.

Po spełnieniu tych warunków otrzymasz bonus w wysokości 1% początkowej wpłaty. W zależności od powierzonej Union Investment kwoty będzie to 100 zł, 500 lub 1000 zł (otrzyma premia jest już kwotą po opodatkowaniu – podatek z tego tytułu rozliczy za nas fundusz).

Uwaga – środki ulokowane w Union Investment TFI możesz wypłacić przed terminem, ale wówczas utracisz prawo do otrzymania premii.

Jeśli zainwestujesz w fundusz UniOszczędnościowy, a następnie po 100 dniach zdecydujesz się na wypłatę zgromadzonych tam środków, efektywna stopa zwrotu z inwestycji wyniesie ok. 6,80% w skali rocznej. Jest to wartość uwzględniająca 1% premii oraz zakładająca, że fundusz zdoła powtórzyć swoje dotychczasowe wyniki.

Czy każdy nowy klient otrzyma premię?

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem premii, nie powinny zbyt długo zwlekać z decyzją o przystąpieniu do niej. Powód? Ograniczona liczba uczestników, którzy się na nią załapią:

 • 200 (dla osób inwestujących 10 tys. zł),
 • 100 (dla osób inwestujących 50 tys. zł),
 • 50 (dla osób inwestujących 100 tys. zł).

Łącznie premię otrzyma 350 osób.

O zakwalifikowaniu do promocji decyduje kolejność wpłat na rejestr funduszu.

Ocena ryzyka inwestycji

Mimo niskiego poziomu ryzyka inwestycji w UniOszczędnościowy nie powinno traktować się jej jako substytutu dla lokaty bankowej. Fundusz lokuje powierzone mu środki nie w gwarantowane przez BFG depozyty, ale przede wszystkim w obligacje korporacyjne emitowane przez państwowe i prywatne firmy, a także listy zastawne, wystawiane przez banki hipoteczne. Poniżej prezentujemy pięć największych pozycji w portfelu funduszu według stanu na 30 czerwca 2018 roku.

Największe pozycje w portfelu funduszu UniOszczędnościowy

Emitent

Kod papieru wartościowego

Udział w portfelu

PKO Bank Hipoteczny PLPKOHP00074 12,02%
PZU PLPZU0000037 4,77%

Tauron

PLTAURN00037

4,33%

mBank Hipoteczny

PLRHNHP00409

3,56%

Santander Consumer Bank

PLSNTND00067

3,45%

Choć w danej chwili taka sytuacja wydaje się bardzo mało prawdopodobna, to jednak możliwym jest, że emitent obligacji, które w swoim portfelu posiada UniOszczędnościowy, ogłosi niewypłacalność i ich nie wykupi.

Na wycenie funduszu może zaważyć także zmiana stóp procentowych, która w znacznym stopniu wpływa zarówno na wysokość wypłacanego kuponu odsetkowego, jak i na wartość nominalną posiadanych przez UniOszczędnościowy obligacji. W skrajnym przypadku zamiast zysku może to doprowadzić do strat z inwestycji.

W tym miejscu warto jednak dodać, że nie spodziewamy się zmiany poziomu stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Więcej o aktualnej sytuacji na rynku lokat przeczytasz w tym artykule.

Komentarz redakcji

Dla osób nieobawiających się braku gwarancji zainwestowanego kapitału i niewielkiego ryzyka inwestycyjnego inwestycja w fundusz UniOszczędnościowy wydaje się jak najbardziej godną polecenia i stanowi atrakcyjną alternatywę dla depozytów bankowych i innych dostępnych na rynku funduszy dłużnych.

Jak już wspomnieliśmy na wstępie, w 100-dniowym horyzoncie czasowym pozwala oczekiwać stopy zwrotu na poziomie ok. 6,80%, natomiast w długim horyzoncie czasowym prawdopodobne zyski powinny oscylować wokół 2,5%-3,0%.

Oczekiwany zysk UniLokata
Kliknij, aby powiększyć

Dla porównania, średnie oprocentowanie lokat bankowych oferowanych przez wszystkie polskie banki komercyjne wynosiło na koniec grudnia 2018 roku zaledwie 1,53% (dowiedz się więcej). Oznacza to, że opisywana przez nas oferta w 100-dniowym okresie czasowym daje realną możliwość osiągnięcia zysku ponad 4-krotnie wyższego niż na statystycznym depozycie bankowym (natomiast w dłuższej perspektywie będzie to nawet 2-krotnie więcej).


Na koniec zachęcamy do zapoznania się z regulaminem promocji oraz kartą produktu. Znajdziecie je poniżej.

A jeśli macie pytania, z chęcią postaramy się na nie odpowiedzieć. Szczególnie jesteśmy ciekawi, czy fundusze inwestujące w krótkoterminowe papiery dłużne o niskim poziomie ryzyka są dla Was atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych.

Ocena redakcji:

Zalety

 • bardzo wysoka kwota premii
 • premia przyznawana dla wpłat do 100 tys. zł
 • stopy zwrotu funduszu wyższe niż rynkowa średnia
 • brak opłat za nabycie i umorzenie jednostek funduszu

Wady

 • brak gwarancji powtórzenia historycznych wyników funduszu

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin akcji promocyjnej „UniOszczędnościowy plus 1% więcej”
 2. Kluczowe informacje dla inwestorów
 3. Karta produktu

O banku

Alior Bank funkcjonuje na rynku jako instytucja, która łączy tradycyjną bankowość z nowoczesnymi rozwiązaniami. Działalność banku jest uniwersalna, skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i firmowych, a depozyty kwartalne i średnioterminowe stanowią niezłą ofertę oszczędnościową. Alior Bank systematycznie dostosowuje swoją ofertę do ich oczekiwań i idzie z duchem czasu, co znajduje odbicie w haśle „Wyższa kultura. Bank nowości".

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Komentarze