My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Wymarzoną Lokatę można było założyć do 31 maja 2018 r. Sprawdź nasz ranking lokat i wybierz dla siebie odpowiednią ofertę.

Ocena redakcji:

3% zysku rocznie na Wymarzonej Lokacie w Raiffeisen Polbanku

Rafał Janik
Rafał Janik
Specjalista w zakresie rynków finansowych i inwestycji. Uwielbia liczby, wykresy i dane. W wolnym czasie trenuje kolarstwo oraz wspinaczkę. Jego hobby to literatura i astronomia.
3% zysku rocznie na Wymarzonej Lokacie w Raiffeisen Polbanku
Źródło: strona Raiffeisen Polbanku

Raiffeisen Polbank, którego oferta do tej pory nie wyróżniała się niczym specjalnym na rynku lokat terminowych, wystartował niedawno z całkiem ciekawą propozycją. Osoby, które skorzystają z "Wymarzonej Lokaty" mogą zarobić na niej 3% w skali roku. W naszej analizie prześwietlamy ofertę Raiffeisen Polbanku na czynniki pierwsze i radzimy, czy warto się nią zainteresować.

„Wymarzona Lokata” to nazwa oferty specjalnej przygotowanej przez Raiffeisen Polbank. Mimo, że nazwa oferty sugeruje, że mowa jest wyłącznie o jednej lokacie, to tak naprawdę do założenia są aż trzy wysokooprocentowane depozyty.

Poszczególne lokaty różnią się warunkami ich otwarcia oraz maksymalną kwotą inwestycji, przy czym dla wszystkich oferowane odsetki wynoszą 3% rocznie. W porównaniu z oprocentowaniem konkurencyjnych depozytów jest to wynik znacznie powyżej średniej. Niestety analizowana przez nas oferta nie jest wolna od wad, a warunkiem skorzystania z niej jest posiadanie rachunku osobistego, a także wywiązanie się z szeregu warunków aktywności. Jeśli więc nie jesteś zaineresowany aktywnym korzystaniem z usług oferowanych przez Raiffeisen Polbank, ta oferta nie będzie dla Ciebie.

Oferta dostępna jest do 31 maja 2018 roku.

Poniżej prezentujemy parametry każdej z trzech lokat dostępnych w ofercie "Wymarzona Lokata", a także zwracamy uwagę na wymagania związane z ich otwarciem.

Pierwsza Lokata

Otwarcie pierwszej z lokat oferowanych przez Raiffeisen Polbank wiąże się ze stosunkowo prostymi warunkami. Podstawowym jest otwarcie Wymarzonego Konta Osobistego oraz wyrobienie do niego karty płatniczej. Ponadto założenie lokaty wymaga także wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym.

Po spełnieniu powyższych warunków otrzymasz możliwość założenia 4-miesięcznej lokaty, na którą będziesz mógł wpłacić od 1 tys. zł do 10 tys. zł. Jej oprocentowanie to 3% w skali roku, jednak w przypadku przedterminowego zerwania utracisz wszystkie naliczone odsetki. Lokata nie jest odnawialna, a jej otwarcie możliwe jest wyłącznie w oddziale banku. Depozyt oferowany jest wyłącznie dla nowy środków. Oznacza to, że jeśli posiadałeś w Raiffeisen Polbanku już jakiekolwiek pieniądze (liczy się koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc skorzystania z oferty) to niestety nie wpłacisz ich na rachunek lokaty.

Koszty korzystania z Wymarzonego Konta Osobistego

Otwarcie i prowadzenie Wymarzonego Konta Osobistego jest bezwarunkowo bezpłatne. Od posiadanych na nim środków otrzymasz także niewielkie odsetki – ich wysokość uzależniona jest od stanu konta i wynosi aktualnie od 0,23% do 0,53%. Za obsługę karty przyjdzie Ci natomiast zapłacić od 3 zł (dla kart Visa) do 6 zł (dla kart Mastercard) miesięcznie. W przypadku karty Mastercarda tej opłaty nie da się uniknąć, natomiast w przypadku debetówki Visy do uniknięcia opłaty wystarczy wykonanie zaledwie jednej transakcji w miesiącu.

Pełną analizę Wymarzonego Konta Osobistego wraz z pełnym wykazem kosztów przeczytasz tutaj.

Druga Lokata – parametry i warunki założenia

Po tym, jak zakończysz oszczędzanie na pierwszej z oferowanych lokat, otrzymasz możliwość założenia drugiego depozytu. Abyś jednak mógł zacząć na nim zarabiać, będziesz musiał spełnić szereg warunków aktywności (należy spełnić je już po założeniu Pierwszej Lokaty, ale jeszcze przed dniem jej zapadalności):

 • Zapewnić wpływy na Wymarzone Konto Osobiste w wysokości min. 1200 zł. Wpłata może być zrealizowana w formie gotówkowej w oddziale Raiffeisen Polbanku, jak również w postaci przelewu z rachunku w innym banku.
 • Dokonać transakcji gotówkowych przy pomocy karty płatniczej na łączną kwotę min. 500 zł.
 • Wykonać przynajmniej jeden przelew zewnętrzny z użyciem bankowości internetowej R-Online lub aplikacji Mobilny Portfel.

Podstawowe parametry (oprocentowanie, czas trwania, warunki założenia, itp.) drugiej z oferowanych lokat są identyczne, jak w przypadku pierwszego z dostępnych depozytów. Tym razem jednak maksymalna kwota inwestycji będzie większa i wyniesie 25 tys. zł.

Trzecia Lokata – parametry i warunki założenia

Po tym, jak drugi z założonych depozytów osiągnie termin zapadalności, otrzymasz możliwość zainwestowania swoich środków na jeszcze jednej lokacie. Aby jednak tak się stało, będziesz musiał (należy spełnić je już po założeniu Drugiej Lokaty, ale jeszcze przed dniem jej zapadalności):

 • Zapewnić wpływy na Wymarzone Konto Osobiste w wysokości min. 2400 zł. Wpłata może być zrealizowana w formie gotówkowej w oddziale Raiffeisen Polbanku, jak również w postaci przelewu z rachunku w innym banku.
 • Dokonać transakcji gotówkowych przy pomocy karty płatniczej na kwotę min. 1000 zł.
 • Wykonać przynajmniej dwa przelewy zewnętrzny z użyciem bankowości internetowej R-Online lub aplikacji Mobilny Portfel.

Wywiązując się z opisanych wyżej warunków, będziesz mógł otworzyć oprocentowaną na 3% lokatę, na którą wpłacisz maksymalnie 50 tys. zł. Także i w tym przypadku z oferty skorzystasz wyłącznie w oddziale banku.

Szczegółowe warunki oferty "Wymarzona Lokata"

Zdajemy sobie sprawę, że najnowsza oferta Raiffeisen Polbanku dość gęsto "najeżona" jest różnego rodzaju warunkami do spełnienia. Abyś nie pogubił się w tym gąszczu zestawiliśmy jej wszystkie najważniejsze parametry w zbiorczej tabeli.

Parametry i warunki założenia lokat dostępnych w ramach oferty specjalnej „Wymarzona Lokata”

 

Kwota lokaty

Czas trwania

Oproc.

Warunki założenia

Kiedy należy spełnić stawiane warunki?

Kiedy można założyć?

Pierwsza Lokata

1 – 10 tys. zł

4 miesiące

3%

- posiadanie Wymarzonego Konta Osobistego i wyrobienie do niego karty płatniczej

- wyrażenie zgód marketingowych  

przed dniem otwarcia lokaty

w dowolnym momencie po spełnieniu warunków założenia

Druga Lokata

1 – 25 tys. zł

- zapewnienie min. 1200 zł wpływów

- wydanie min. 500 zł przy pomocy karty

- wykonanie min. 1 przelewu zewnętrznego

między datą otwarcia a zakończenia Pierwszej Lokaty

dopiero po zakończeniu trwania Pierwszej Lokaty

Trzecia Lokata

1 – 50 tys. zł

- zapewnienie min. 2400 zł wpływów

- wydanie min. 1000 zł przy pomocy karty

- wykonanie min. 2 przelewów zewnętrznych

między datą otwarcia a zakończenia Drugiej Lokaty

dopiero po zakończeniu trwania Drugiej Lokaty

Ile można zarobić, korzystając z oferty specjalnej „Wymarzona Lokata”?

W poniższej tabeli zamieściliśmy symulację zysku z lokat dostępnych w ramach oferty specjalnej „Wymarzona Lokata”.

Przy założeniu, że na każdy z depozytów wpłacasz minimalną możliwą kwotę, tj. 1000 zł, pod koniec inwestycji po zapłaceniu należnego podatku zrobisz 24,30 zł. To wynik blisko 2-krotnie lepszy niż rynkowa średnia dla depozytów założonych aktualnie w polskich bankach (dowiedz się więcej na ten temat tutaj).

Zainwestowana kwota

Odsetki po opodatkowaniu

Wymarzona Lokata

Rynkowa średnia**

1 000 zł

24,30 zł

12,55 zł

10 000 zł

243,00

125,55 zł

Kwota maksymalna***

688,50 zł

355,73 zł

* Poprzez kwotę maksymalną rozumiemy: 10 tys. zł ulokowane na 4 miesiące, następnie 25 tys. zł ulokowane na 4 miesiące i w końcu 50 tys. zł również ulokowane na 4 miesiące.

** Rynkowa średnia - aktualne (kwiecień 2018) oprocentowanie statystycznej lokaty terminowej założonej w polskim banku. Obliczenia własne na podstawie danych NBP. Więcej na ten temat tutaj.

*** Kwota maksymalna przy założeniu, że założysz wszystkie trzy, 4-miesięczne lokaty dostępne w ramach oferty "Wymarzona Lokata"

W przypadku 10-krotnie wyższej kwoty inwestycji, czyli 10 tys. zł, zarobione odsetki będą także 10-krotnie wyższe i wyniosą łącznie 243 zł. Natomiast przy założeniu, że za każdym razem zdeponujesz maksymalną możliwą kwotę (tj. 10 tys. zł za Pierwszej Lokacie, 25 tys. zł na Drugiej Lokacie i 50 tys. zł na Trzeciej Lokacie), zysk na inwestycji po zapłaceniu podatku „Belki” wyniesie już 688,50 zł.

Należy jednak w tym miejscu przypomnieć, że otwarcie poszczególnych lokat wiąże się z koniecznością posiadania Konta Wymarzonego oraz spełnienia warunków aktywności. W sumie, aby zyskać możliwość założenia wszystkich trzech lokat, oprócz otwarcia rachunku osobistego i wyrażenia zgód marketingowych trzeba będzie:

 • Zapewnić wpływy na konto w łącznej wysokości min. 3600 zł.
 • Wykonać transakcje kartą o łącznej wartości min. 1500 zł.
 • Wykonać przynajmniej 3 przelewy zewnętrzne.

Naszym zdaniem

Oferta specjalna „Wymarzona Lokata” w Raiffeisen Polbanku wywołuje w nas mieszane uczucia.

Z jednej strony oferowane oprocentowanie jest naprawdę przyzwoite i wynosi aż 3% w skali roku. To blisko 2-krotnie więcej, niż wynosi rynkowa średnia i zarazem jeden z najlepszych wyników w kategorii lokat długoterminowych (o ile potraktujemy "Wymarzoną Lokatę"jako jedną, 12-miesięczna lokatę). Niestety na wysokich odsetkach plusy "Wymarzonej Lokaty" się kończą.

Jeśli chodzi o minusy, to skorzystanie z oferty wymaga spełnienia szeregu dość wymagających warunków, wliczając w to posiadanie Wymarzonego Konta Osobistego, zapewnienie odpowiednich wpływów na rachunek oraz aktywne posługiwanie się kartą. Wśród negatywów (choć już o nieco mniejszym znaczeniu) wymienić należy również możliwość skorzystania z oferty wyłącznie w oddziale banku, brak możliwości odnowienia lokaty oraz ryzyko utraty wszystkich odsetek w przypadku przedwczesnego wycofania z inwestycji.

Podsumowując – jeśli rozglądasz się za rachunkiem osobistym, który będziesz traktował jako swój podstawowy, to „Wymarzona Lokata” stanowi atrakcyjną zachętę do tego, aby wybrać ofertę Raiffeisen Polbanku. Jeśli natomiast szukasz przede wszystkim miejsca, w którym Twoje oszczędności zaczną na Ciebie pracować, powinieneś raczej rozejrzeć się za inną opcją. Na rynku sporo jest bowiem ofert lokat o podobnym oprocentowaniu, ale za to o znacznie niższych wymaganiach.

Sprawdź nasz na bieżąco aktualizowany ranking najlepszych depozytów bankowych.

Ocena redakcji:

Zalety

 • Jeden z najlepszych pod względem oprocentowania depozytów dostępnych na polskim rynku bankowym.

Wady

 • Konieczność posiadania rachunku osobistego Wymarzone Konto Osobiste oraz powiązanej z nim karty płatniczej.
 • Konieczność zapewnienia wpływów na konto oraz wydania za pomocą karty określonej kwoty pieniędzy.
 • Z oferty można skorzystać wyłącznie w oddziale Raiffeisen Polbanku.
 • Oferta wyłącznie dla nowych środków.

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin oferty
 2. Tabela oprocentowania lokat terminowych
 3. Tabela oprocentowania, opłat i prowizji rachunków osobistych

O banku

Raiffeisen Polbank to marka należąca do BGŻ BNP Paribas, która świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, firmowych, korporacji, a także w ramach bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Zakres działalności tej instytucji jest uniwersalny i obejmuje zarówno konta, karty płatnicze, ubezpieczenia, jak i produkty kredytowe i inwestycyjne. Wśród propozycji oszczędnościowych Raiffeisena można wymienić lokaty w PLN i walutach obcych oraz depozyty zakładane przez aplikację mobilną i Wideo Doradcę.

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Komentarze