My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Rok 2015 na rynku lokat - raport

Krystian Chlebek
Krystian Chlebek
Przedsiębiorca, informatyk, od ponad 7 lat związany z rynkiem finansów osobistych. Lubi realizować ambitne projekty, które pozytywnie służą szerszej grupie odbiorców.
Rok 2015 na rynku lokat - raport

W tym artykule podsumujemy miniony rok w kontekście oferty depozytowej polskich banków i postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytania. Zachęcamy do lektury.

Tendencje na rynku

W roku 2015, podobnie jak w poprzednim, banki ciągle obniżały oprocentowanie depozytów terminowych o stałym oprocentowaniu. Od marca średnie oprocentowanie lokat w 4 głównych kategoriach (krótkoterminowe, kwartalne plus, średnioterminowe oraz długoterminowe) zaczęło spadać jeszcze mocniej, a to za sprawą cięcia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Obecnie stopa referencyjna wynosi 1,5% i jest to rekordowo niski poziom. W poprzednim roku w gospodarce dominowały tendencje deflacyjne (spowodowane m.in. przez embargo rosyjskie na polskie towary), a na rynkach światowych spadały ceny surowców. W tej sytuacji w marcu 2015 r. RPP zdecydowała się na dostosowanie poziomu podstawowych stóp procentowych do sytuacji ekonomicznej - stopy spadły p 0,5 p.p.

Lokaty standardowe w 2015 r.

Oprocentowanie lokat standardowych w 2015 r.
Kliknij, aby powiększyć

Powyższy wykres przedstawia, jak w ubiegłym roku kształtowało się oprocentowanie standardowych lokat bankowych, których założenie nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków (np. założenia rachunku osobistego). Od marca 2015 r. oprocentowanie tych depozytów dość mocno spadło, choć w kolejnych miesiącach, w zależności od kategorii, kształtowało się w różny sposób.

Obecnie najwyżej oprocentowane lokaty dostępne są  dla nowych klientów, którzy chcą na dłużej związać się z bankiem (np. założyć w nim konto i korzystać z karty debetowej), zaś oprocentowanie tradycyjnych depozytów mieści się w przedziale 1,5 - 3,0%.

Najlepsze lokaty na rynku w 2015 r.

Średnie oprocentowanie najlepszych lokat w 2015 r.
Kliknij, aby powiększyć

Interesująco prezentują się również najlepsze lokaty na rynku (wykres wyżej). Najwyżej oprocentowane pozostają lokaty kwartalne plus (od 3 do 5 miesięcy) – pomimo spadków w pierwszej połowie roku ich oprocentowanie oscyluje obecnie w okolicach 3,2 - 3,3%. Oprocentowanie lokat średnio- i długoterminowych na początku było zbliżone, jednak od lipca depozyty z pierwszej kategorii pozostają najniżej oprocentowane na rynku. Pewnym wahaniom podlegają także lokaty krótkoterminowe – pojawiały się tu promocyjne oferty, jednak po czasie były wycofywane.

Zmiany w ofertach depozytowych banków

Skalę zmian na rynku lokat najłatwiej zaobserwować w przypadku najbardziej popularnych depozytów, nie tylko tych standardowych.

Jednym z przykładów jest Lokata Happy w Idea Banku. Ten kwartalny depozyt dla nowych klientów na początku 2015 r. charakteryzował się oprocentowaniem 5,0% w skali roku. Obecnie wynosi ono „jedynie” 4% - to cały punkt procentowy mniej, jednak w aktualnej sytuacji rynkowej jest to jedna z lepszych lokat 3-miesięcznych.

Należy tu także wspomnieć o wycofaniu z oferty popularnych depozytów np. lokat na start w Getin Noble Banku czy Lokat Internetowych w Meritum Banku (w tym drugim przypadku na skutek połączenia Meritum z Alior Bankiem i ujednolicenia oferty tych instytucji).

Niskie stopy procentowe NBP i tendencje na rynku odbiły się także na lokatach promocyjnych. Obecnie tylko nowi klienci banków mogą liczyć na depozyty z oprocentowaniem rzędu 3,0 - 4,0% (lokaty na start). Lokaty na nowe środki czy dla aktywnych klientów są stale obecne w ofertach (pojawiają się dość systematycznie), jednak ich oprocentowanie w zależności od kategorii wynosi od 2 do 3%.

Co nas czeka w 2016 r.?

Na początku nowego roku trudno przewidzieć, jak banki ukształtują swoje oferty depozytów. Obecnie wiele zależy od Rady Polityki Pieniężnej, która 14 stycznia zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Nie bez znaczenia mogą okazać się także planowane zmiany w prawie – zapowiadany podatek bankowy może skłonić banki do redukcji kosztów, a tym samym kolejnych cięć oprocentowania depozytów.

Instytucje finansowe nie działają według jednej strategii. Część banków systematycznie obniża oprocentowanie lokat, podczas gdy inne regularnie wprowadzają promocyjne depozyty (z oprocentowaniem nieco wyższym od standardowego). Na rynku wciąż jest także sporo lokat bankowych, których założenie wymaga otworzenia konta, stałych wpływów na rachunek czy płatności kartą debetową (w tym przypadku lokaty są więc jedynie "wabikiem", który ma zachęcić klientów do skorzystania z oferty danego banku). Banki liczą się z decyzją RPP, jednak każdy prowadzi własną politykę depozytową, którą trudno zawczasu przewidzieć.

Jeśli poszukujesz atrakcyjnych ofert oszczędnościowych, radzimy ze spokojem obserwować zmiany na rynku i wybierać najlepiej oprocentowane lokaty, które w danym momencie są dostępne w ofercie banków. Warto także rozważyć dywersyfikację, czyli zakładanie lokat w kilku bankach na różne okresy czasu.

Przeczytaj także

Komentarze